Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook


 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 126
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • VAAD viesojas jaunieši no Bulduru Dārzkopības vidusskolas

  Šodien (25.02.2020.) Valsts augu aizsardzības dienestu apmeklēja 25 Bulduru Dārzkopības vidusskola audzēkņi. Jaunieši iepazinās ar VAAD darbības jomām un uzdevumiem,apmeklēja Nacionālo fitosanitāro laboratoriju
  25.02.2020
 • Starptautiskais augu veselības gads - pasākumi Latvijā

  Lai uzsvērtu augu veselības nozīmi, šajā gadā Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar citām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām rīko dažādus pasākumus plašai publikai
  25.02.2020
 • Ēnu dienā VAAD apmeklēja jaunieši no Rīgas un Jelgavas

  13.02.2020
 • Precizētas prasības apstrādātiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un jaunajām prasībām neatbilstošu mēslošanas līdzekļu pārreģistrācija

  06.02.2020
 • Līdz 1.aprīlim jāiesniedz pārskats par 2019.gadā izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

  Izmantojot LAD EPS e-pakalpojumu "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”, datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāka datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi
  06.01.2020
 • Mēslošanas līdzekļu tirgotājam pirms noteiktu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības jāsniedz informācija VAAD

  2020.gada 1.janvārī stājās spēkā Mēslošanas līdzekļu aprites likuma prasība informēt VAAD par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru) tirdzniecības vietām un iesniegt atskaiti par gada laikā iztirgotajiem apjomiem
  06.01.2020
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  30.12.2019
 • Šogad noslēdzies ES starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts ar Ukrainu

  Sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Vācijas ekspertiem ES mērķsadarbības projekts „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”
  30.12.2019
 • 14. decembrī stājās spēkā jaunais ES augu veselības regulējums

  Turpmāk uzņēmumiem, kas nodarbojas ar augu audzēšanu, izplatīšanu, eksportu, importu un tirdzniecību būs jānodrošina augu izsekojamība, bet ceļotājiem būs aizliegts ES ievest augus, augļus, dārzeņus, ziedus vai sēklas bez fitosanitārā sertifikāta
  12.12.2019
 • INTERREG projekta par kūtsmēslu apsaimniekošanu noslēguma posms - rezultātu novērtēšana

  03.12.2019
 • Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus šogad varēs iesniegt līdz 20.decembrim

  Ņemot vērā, ka Elektronisko pakalpojumu sistēmā konstatētas tehniskas problēmas, Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus varēs iesniegt līdz 20.decembrim
  29.11.2019
 • Izmaiņas augu karantīnas jomā eksportētājiem

  Ar 2019. gada 14. decembri eksportētājiem, kas saņem fitosanitāros sertifikātus, jāreģistrējas profesionālo operatoru reģistrā
  25.11.2019
 • Šogad septiņos paraugos konstatēta ozolu akūtā kalšana (Acute oak decline)

  Noslēdzies zinātniskā pētījuma “Risinājumu izstrāde ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā” 2019. gada posms
  25.11.2019
 • Par veiksmīgu un ilggadēju sadarbību VAAD apbalvojumus saņēma sadarbības partneri

  Valsts svētku priekšvakarā (2019. gada 15. novembrī) Valsts augu aizsardzības dienests par veiksmīgu sadarbību un inovatīvu risinājumu apgūšanu apbalvoja lauksaimniekus un uzņēmējus
  21.11.2019
 • 5. decembrī seminārs meža reproduktīvā materiāla audzētājiem par jaunajām prasībām augu pasēm un citām augu karantīnas jomas aktualitātēm

  Aicinām meža reproduktīvā materiāla audzētājus, apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru Rīgā, Lielvārdes ielā 36
  20.11.2019
 • 3. decembrī seminārs stādu un augu podos tirgotājiem par jaunajām prasībām augu pasēm un citām augu karantīnas jomas aktualitātēm

  Aicinām stādu un augu podos tirgotājus, t.sk. vairumtirdzniecības bāzu, tirdzniecības tīklu, veikalu pārstāvjus, apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru Rīgā, Lielvārdes ielā 36
  20.11.2019
 • Noslēguma konference: “Projekta “Manure Standards” rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā”

  27. un 28. novembrī aicinām visus interesentus uz konferenci un pieredzes apmaiņas braucienu: “Projekta “Manure Standards” rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā”
  20.11.2019
 • Šonedēļ Rīgā notiek ES Ziemeļu zonas augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas ekspertu sanāksme

  No 12. līdz 14. novembrim eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Islandes tiekas Rīgā ("Bellevue Park Hotel"), lai apspriestu ar augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanu saistītos jautājumus
  13.11.2019
 • Seminārs puķu un dārzeņu stādu audzētājiem par jaunajām augu pasēm

  21. novembrī plkst. 10.30 Vaiņodes ielā 1, AS "Latvijas valsts meži” pirmā stāva zālē, VAAD skaidros jaunās augu veselības regulas prasības attiecībā uz augu pasēm un citu būtisku informāciju
  08.11.2019
Arhīvs