Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 12
Kurā no sadaļām mājaslapā "Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings" - noverojumi.vaad.gov.lv - Jūsuprāt ir noderīgākā informācija:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti jauni herbicīdi "Pixxaro EC" un "Rapsan 500 SC", kā arī augu aizsardzības līdzekli "Difo 250 EC" mainīts nosaukums uz "Difenzone".
  02.12.2016
 • Sveicam Latvijas valsts 98.gadadienā!

  17.11.2016
 • Valsts svētku priekšvakarā godinām lauksaimniekus un sveicam kolēģes

  2016.gada 17.novembrī VAAD svinīgā sanāksmē pasniedza Atzinības rakstus un Pateicības lauksaimniekiem, savukārt Zemkopības ministrijas apbalvojumus saņēma trīs mūsu kolēģes. Lepojamies!
  17.11.2016
 • Papildināts VAAD maksas pakalpojumu cenrādis

  Lai jaunajai pārbaužu kārtībai kartupeļu sēklaudzēšanā un sēklas kartupeļu tirdzniecībā, atbilstu cenrādis, valdība otrdien, 8.novembrī, atbalstīja izmaiņas VAAD maksas pakalpojumu cenrādī.
  15.11.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi jauni herbicīdi un viens augšanas regulators, anulēts AAL "CUADRO 250 EC", septiņiem AAL pagarināta reģistrācija, kā arī trīs kodnēm paplašināts lietojums
  07.11.2016
 • Plānots veidot Latvijas Augļkoku un ogulāju augu šķirņu sarakstu

  Iecerēts, ka no 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā noteikumi, kas paredz augļu koku un ogulāju šķirņu un piegādātāju reģistrāciju.
  28.10.2016
 • Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un Laboratorijas ekspertu mācības Latvijā

  Šajā nedēļā Rīgā sākušās 12 Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un Laboratorijas ekspertu mācības Latvijā
  11.10.2016
 • Precizē prasības augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem

  Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu prasības augu aizsardzības līdzekļu (AAL) laišanai tirgū, tostarp tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, AAL uzglabāšanas prasības, kā arī informācijas sniegšanas kārtību AAL pircējam
  10.10.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti 3 AAL, reģistrācija pagarināta 2 AAL, 1 AAL atjaunota atļauja laišanai tirgū un lietošanai.
  05.10.2016
 • Augu karantīnas slimību izplatības riski

  VAAD aicina pircējus rudens sezonā iegādājoties augļkokus un dekoratīvos stādus, pārliecināties par to izcelsmi, pievērst uzmanību augu pases esamībai un tur norādītai informācijai, iegādāties augus no zināmām stādaudzētavām
  16.09.2016
 • Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem

  Atgādinām, ka 15.septembris ir iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās atļaujas saņemšanai ziemāju labībām sēklas, kas nav iegūtas ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi, izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
  02.09.2016
 • Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti 18 glifosātu saturoši līdzekļi

  Ar 2016.gada 1.septembri augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti ieraksti par darbīgās vielas glifosāts saturošajiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur papildvielu POE-talovamīnu
  02.09.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Anulēti šādi augu aizsardzības līdzekļi (AAL): "Stomps e.k.", "Karis 10 CS" un "GAT Stake 20 EC", kā arī atsevišķiem AAL pagarināta reģistrācija, bet AAL "Orius 250 EW" un "Syrius" mainījies lietojums
  02.09.2016
 • Alternatīvas augu slimību un kaitēkļu ierobežošanā

  Apkopota informācija par nekaitīgām vielām, kas tirgū netiek laistas kā AAL un kuras tradicionāli izmanto citās nozarēs, piemēram, pārtikā, bet kas ir noderīgas arī augu aizsardzībā
  15.08.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns fungicīds, kā arī precizēts augu aizsardzības līdzekļa "Bumper Super" lietojums
  28.07.2016
 • Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus

  Graudaugu sējumos, kuros savairojušās nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst lietot AAL, kuri satur darbīgo vielu glifosāts
  22.07.2016
Arhīvs