Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 17
Kurā no sadaļām mājaslapā "Integrētā augu audzēšana un kaitīgo organismu monitorings" - noverojumi.vaad.gov.lv - Jūsuprāt ir noderīgākā informācija:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2016.gadā jāiesniedz līdz 1.aprīlim

  LAD EPS e-pakalpojumā „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāku datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi
  20.01.2017
 • Ziņas par 2016.gadā saražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem jāiesniedz līdz 31.janvārim

  Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājam un ievedējam, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājam līdz 31.01. VAAD jāiesniedz ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem
  13.01.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā anulēti šādi AAL: "Sumi-alfa 5 e.k.", "DMA 6 2.4-D Retro š.k.", "Axial One 50 EC", AAL "Nīmazals e.k." mainīts nosaukums uz "NeemAzal-T/S" un mainīts atļautais lietojums, veiktas citas izmaiņas
  13.01.2017
 • Priekuļu tehnikuma audzēkņi mācību vizītē VAAD

  13.01.2017
 • Veidos Latvijas Augļkoku un ogulāju šķirņu sarakstu

  Šodien, 3.01. valdība atbalstīja ZM sagatavoto noteikumu projektu par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu, kas paredz KUVIS veidot Augļkoku un ogulāju šķirņu sarakstu, iekļaujot tajā tās šķirnes, kuras vēlēsies tirgot
  03.01.2017
 • Izdotas labību, rapša un pākšaugu slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

  Turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, VAAD 2016.gada nogalē izdevusi trīs bukletus par labību, rapša un pākšaugu izplatītākajām slimībām un kaitēkļiem, kā arī integrētās augu audzēšanas galda kalendāru 2017.gadam
  02.01.2017
 • Jauna regula augu veselības jomā

  13.12.2016. stājās spēkā Regula ar kuru noteikta jauna pieeja augiem kaitīgo organismu ātrai konstatēšanai un izskaušanai ES teritorijā un ierobežojumi, kas novērš šādu organismu iekļūšanu no trešajām valstīm
  28.12.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns herbicīds "Milagro 240" un fungicīds "Ascra Xpro", kā arī 16 AAL pagarināts reģistrācijas termiņš un veiktas citas izmaiņas
  21.12.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti jauni herbicīdi "Pixxaro EC" un "Rapsan 500 SC", kā arī augu aizsardzības līdzeklim "Difo 250 EC" mainīts nosaukums uz "Difenzone".
  02.12.2016
 • Sveicam Latvijas valsts 98.gadadienā!

  17.11.2016
 • Valsts svētku priekšvakarā godinām lauksaimniekus un sveicam kolēģes

  2016.gada 17.novembrī VAAD svinīgā sanāksmē pasniedza Atzinības rakstus un Pateicības lauksaimniekiem, savukārt Zemkopības ministrijas apbalvojumus saņēma trīs mūsu kolēģes. Lepojamies!
  17.11.2016
 • Papildināts VAAD maksas pakalpojumu cenrādis

  Lai jaunajai pārbaužu kārtībai kartupeļu sēklaudzēšanā un sēklas kartupeļu tirdzniecībā, atbilstu cenrādis, valdība otrdien, 8.novembrī, atbalstīja izmaiņas VAAD maksas pakalpojumu cenrādī.
  15.11.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi jauni herbicīdi un viens augšanas regulators, anulēts AAL "CUADRO 250 EC", septiņiem AAL pagarināta reģistrācija, kā arī trīs kodnēm paplašināts lietojums
  07.11.2016
 • Plānots veidot Latvijas Augļkoku un ogulāju augu šķirņu sarakstu

  Iecerēts, ka no 2017.gada 1.janvāra stāsies spēkā noteikumi, kas paredz augļu koku un ogulāju šķirņu un piegādātāju reģistrāciju.
  28.10.2016
 • Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un Laboratorijas ekspertu mācības Latvijā

  Šajā nedēļā Rīgā sākušās 12 Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un Laboratorijas ekspertu mācības Latvijā
  11.10.2016
 • Precizē prasības augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem

  Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu prasības augu aizsardzības līdzekļu (AAL) laišanai tirgū, tostarp tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, AAL uzglabāšanas prasības, kā arī informācijas sniegšanas kārtību AAL pircējam
  10.10.2016
Arhīvs