Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

 

 

 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 64
Kā Jūs vērtējat jauno VAAD lapu noverojumi.vaad.gov.lv

Meklēšana

VAAD pieņem/nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumus par mājaslapu sūtiet pa e-pastu webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Fitosanitāro eksporta sertifikātu izsniegšana Rīgā

  Pirmdien, 7.septembrī, sakarā ar datortehnikas maiņu, VAAD Rīgā reģionālajā nodaļā fitosanitāro eksporta sertifikātu izsniegšanai aizņems ilgāku laiku. Paldies par sapratni!
  04.09.2015
 • Precizētas prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijai, tirdzniecībai un uzraudzībai

  Lai noteiktu mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas un tirdzniecības prasības, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību, valdība otrdien, 1.septembrī, apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus
  03.09.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi jauni herbicīdi, četriem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī vienam AAL mainījies reģistrācijas apliecības īpašnieks.
  25.08.2015
 • Piešķirtas selekcionāra tiesības un reģistrēts jauns sējās lucernas šķirnes nosaukums

  LLU aģentūrai "Zemkopības zinātniskais institūts" piešķirtas selekcionāra tiesības jaunai sējās lucernas šķirnei "SK Rasa".
  17.08.2015
 • Ierosināta pārkāpuma lieta par aizsargjoslas neievērošanu pie Vārmes upes

  Valsts augu aizsardzības dienests ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu par ziemas kviešu lauku apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem neievērojot aizsargjoslu pie Vārmes upes Kuldīgas novadā.
  13.08.2015
 • Reģistrēti iesniegumi augu šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā

  Pieteikti četri jauni ziemas rapša šķirnes nosaukumi.
  11.08.2015
 • VAAD atgādina: iegādājieties augu aizsardzības līdzekļus tikai no licencēta izplatītāja ar marķējumu latviešu valodā!

  11.08.2015
 • Nepareiza glifosātu saturošu herbicīdu lietošana pirms ražas novākšanas rada zaudējumus

  Graudaugu sējumos, kuros savairojušās nezāles, lai atvieglotu ražas novākšanu un samazinātu ražas zudumus, graudaugu pilngatavības stadijā, bet ne ātrāk kā septiņas dienas pirms ražas novākšanas, drīkst AAL, kuri satur darbīgo vielu glifosāts
  03.08.2015
 • BRĪDINĀJUMS - vairākos kartupeļu stādījumos konstatēta kartupeļu lakstu puve

  Vairākos kartupeļu stādījumos Latvijā konstatēta kartupeļu lakstu puve.
  29.07.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns augu augšanas regulators, kā arī AAL Altima 500 s.k., Frowncide 500 s.k., Ohayo 500 s.k., Širlans 500 s.k., Winby 500 s.k. precizēta norāde par drošību augsnes organismiem.
  07.07.2015
 • Sāktas pārbaudes bakteriālās iedegas pazīmju konstatēšanai

  VAAD aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret VAAD inspektoriem un sniegt atbalstu iespējami inficēto augu apskatei. Aizdomu gadījumos par iespējami inficētiem augiem lūgums informēt tuvāko VAAD reģionālo nodaļu.
  07.07.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns augšanas regulators, anulēti AAL Nortrons 50 s.k. (2. reģ.kl.) un Bordo maisījums (3 reģ. kl.), kā arī anulēti ieraksti par šādiem 3.reģ.kl. AAL: Decis Mega, Ridomil Gold MZ 68 WG, Topas 100 EC.
  01.07.2015
 • Panākta politiska vienošanās par jaunu augu veselības regulu

  ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmē dalībvalstu vēstnieki politiski atbalstīja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgiem organismiem projektu
  30.06.2015
 • BRĪDINĀJUMS - kviešu laukos Latgalē un Kurzemē konstatēta dzeltenā rūsa

  Dažos kviešu laukos Latgalē un Kurzemē, arī tritikāles sējumā Latgalē atrastas dzeltenās rūsas pirmās pazīmes. Lai laicīgi pamanītu dzelteno rūsu, lauksaimniekiem biežāk jāapseko savi sējumi, īpaši, ja audzējamā šķirne ir pret rūsu neizturīga.
  17.06.2015
 • Noslēgusies Eiropas sēklu sertifikācijas iestāžu vadītāju ikgadējā sanāksme

  Trīs dienu laikā Rīgā ESCAA dalībvalstu pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas skar sēklu tirgus drošību, sertifikācijas izmaksas un normatīvo regulējumu piemērošanas atšķirības.
  12.06.2015
Arhīvs