Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 44
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Baltijas jūras reģiona projekta ietvaros 21 saimniecībā noņemti 48 kūtsmēslu paraugi

  Projektā "Kūtsmēslu standarti" VAAD speciālisti 21 saimniecībā visā Latvijas teritorijā noņēmuši 48 paraugus. Pašlaik paraugu ņemšana vēl turpinās, tie tiks analizēti VAAD Agroķīmijas laboratorijā
  19.05.2018
 • Latvijā veiks reprezentatīvu augsnes agroķīmisko izpēti – lauksaimnieki, esat atsaucīgi!

  Latvijā tiks veidota reprezentatīva saimniecību izlases kopa 5000 hektāru kopplatībā. Piecu gadu laikā plānots iegūt informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) agroķīmiskajiem rādītājiem visos valsts novados - kopumā 25 000 hektāru platībā
  18.05.2018
 • Latvijā mācību vizītē atrodas četri Ukrainas augu aizsardzības speciālisti

  No 14. līdz 18. maijam, ES Twinning projekta ietvaros, ar Latvijas augu aizsardzības pieredzi mācību vizītē iepzīstās četri Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta inspekcijas darbinieki
  17.05.2018
 • Rīgas iedzīvotāji satraukti par ievu tīklkodes izplatību

  VAAD skaidro: ievu tīklkodes cikliski savairojas masveidā, atsevišķiem ievu kokiem nograužot lapas pilnībā, ar tīmekļiem satīklojot visu koku. Citiem kokiem tas kaitējumu nenodara. Kaitēkļa ierobežošana veicama mehāniski, savācot un iznīcinot kāpurus
  17.05.2018
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas trīs Vācijā selekcionētas vasaras rapša šķirnes, kā arī no kataloga svītrota kukurūzas šķirne "Stessi"
  15.05.2018
 • Kosovas amatpersonas piecu dienu vizītē iepazīs Latvijas augu aizsardzības uzraudzības sistēmu un fitosanitāro kontroli

  No 7.maija līdz 11.maijam Latvijā mācību vizītē uzturas deviņas Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras un Lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības ministrijas amatpersonas
  07.05.2018
 • Publicēts no Eiropas Komisijas saņemtais apstiprināto ģenētiski modificēto petūniju tirdzniecības nosaukumu saraksts

  03.05.2018
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Latvijā reģistrēti trīs jauni herbicīdi, četri augšanas regulatori un viens fungicīds, anulēts herbicīds "Hussar Activ OD", kā arī veiktas citas izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
  23.04.2018
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2018. gada pavasarī

  VAAD īpaši jutīgajās teritorijās veic augsnes minerālā slāpekļa monitoringu. Šogad, ņemot vērā veģetācijas atjaunošanās tempus, augsnes paraugi ņemti laika posmā no 3. līdz 10. aprīlim
  21.04.2018
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  13.04.2018
 • Līdz 30.jūnijam atļauts tirgot atsevišķas labību un lauka pupu šķirnes ar pazeminātu dīgtspēju

  Šonedēļ saņemta pozitīva EK atbilde Latvijas iesniegtajam pieprasījumam uz laiku atļaut tirgot konkrētu šķirņu sēklas, kas neatbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām dīgtspējas prasībām
  13.04.2018
 • Pagājušās sezonas laikā veiktas vairāk kā pusotrs tūkstotis augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārbaudes

  2017.gadā veiktas 1214 augu aizsardzības līdzekļu lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes, kā arī 353 lauksaimniecības produktu integrēto audzētāju pārbaudes. Pārbaužu laikā AAL lietojuma pārbaudei noņemts 31 augu un augu produktu paraugs
  03.04.2018
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta jauna ziemas rapša šķirne, divas kartupeļu šķirnes, viena sējas zirņu šķirne, pa divām ziemas kviešu un ziemas miežu šķirnēm, no kataloga svītrota vasaras rapša šķirne "Larissa" un veiktas citas izmaiņas
  26.03.2018
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļautas trīs ziemas rapša un viena ziemas kviešu šķirne.
  15.03.2018
 • Priekuļu tehnikuma audzēkņi mācību vizītē apmeklē VAAD laboratorijas

  12.03.2018
 • Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2018"

  06.03.2018
 • Izdotas jaunas slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

  Valsts augu aizsardzības dienests 2017.gada nogalē izdevis trīs bukletus: "Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi", "Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" un "Kauleņkoku slimības un kaitēkļi"
  05.03.2018
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti trīs jauni herbicīdi un viens fungicīds, anulēti AAL "Ceridor MCPA 750 š.k.", "Menno Florades š.k.", "Rovral Aqua Flo" un viektas citas izmaiņas
  05.03.2018
 • VAAD Agroķīmijas laboratorijas eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

  Vizīte notikusi Twinning projekta „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana” ietvaros
  22.02.2018
Arhīvs