Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter
 
 
 
 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 91
Kā jūs vērtējat VAAD darbu 2014.gadā?

Meklēšana

VAAD pieņem/nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumus par mājaslapu sūtiet pa e-pastu webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2015. gada pavasarī

  Monitoringa vajadzībām augsnes paraugi ievākti 48 laukos Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Krimuldas, Mārupes un Olaines novados laika posmā no 10. līdz 12.martam.
  26.03.2015
 • Izdots Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2015.gadam

  Izdots ikgadējais katalogs par Latvijā reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, to lietojumiem un ierobežojumiem
  24.03.2015
 • 26.martā Grobiņā seminārs par integrēto augu audzēšanu

  Viss par integrēto augu aizsardzību, augšņu analīzēm, kaitīgo organismu monitoringu, augu maiņu un optimālo agrotehniku
  24.03.2015
 • Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2014.gadā jāiesniedz līdz 1.aprīlim

  Pārskatu iespējams iesniegt arī izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas e-pakalpojumu „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”
  23.03.2015
 • Reģistrā jauna auzu šķirne "Lizete"

  Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtam piešķirtas selekcionāra tiesības auzu šķirnei "Lizete", kas reģistrēta Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā
  23.03.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts 1 AAL, pagarināts termiņš 1 AAL, mainīti 3 AAL tirdzniecības nosaukumi, 5 AAL mainījies reģistrācijas īpašnieks, 1 AAL reģistrēts jauns iepakojums, 1 AAL anulēta reģistrācija 3.reģistrācijas klasei.
  17.03.2015
 • VAAD Ziņu lapas

  Informācija lauksaimniekiem par integrēto augu audzēšanu, AAL lietošanas iekārtu pārbaudēm, par jaunajām prasībām mēslošanas līdzekļu lietošanā un izmaiņām AAL uzglbāšanā un dokumentēšanā
  13.03.2015
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā selekcionēta ziemas kviešu šķirne "Talsis" un jauna vasaras rapšu šķirne no Vācijas, kā arī veiktas citas izmaiņas.
  13.03.2015
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts pieteicis jaunu auzu šķirnes nosaukumu un selekcionāra tiesības
  02.03.2015
 • Tukumā, Priekuļos, Siguldā, Valmierā, Limbažos, Lielvārdē, Grobiņā martā notiek semināri

  Aicinām lauksaimniekus uz semināriem! Stāstīsim par integrētās augu aizsardzību, par augsnes agroķīmiskās izpētes nepieciešamību, mēslošanas plānu sastādīšanu, augu aizsardzību, optimālas agrotehnikas un augu maiņas izvēli, kaitīgo organismu monitoringu
  02.03.2015
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  No kataloga svītrotas divas kukurūzas šķirnes, viena kviešu un viena tritikāles šķirne, kā arī reģistrēts pieteikums vasaras kviešu šķirnes nosaukuma maiņai
  26.02.2015
 • 27.februārī Saldū seminārs par Integrēto augu aizsardzību

  Seminārs par integrēto augu audzēšanu un ieviešanu Latvijā, tajā skaitā par augšņu agroķīmiskā izpēti un augšņu analīžu nozīmi, optimālas agrotehnikas un augu maiņas nozīmi integrētajā augu audzēšanā un kaitīgo organismu monitoringu
  25.02.2015
Arhīvs