Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 2
Kur jūs meklējiet informāciju par konkrētu AAL lietošanas nosacījumiem?

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedi pa sasalušu augsni

  Pavasarī vienas diennakts laikā augsnes virskārta var būt te sasalusi, te atkususi. Lai spriestu par patieso situāciju uz lauka, jāvadās pēc LVĢMC datiem no saimniecībai tuvākā meteoroloģisko novērojumu stacijas
  24.02.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā iekļauti seši jauni AAL, četriem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī veiktas citas izmaiņas
  20.02.2017
 • Ēnu dienā VAAD šogad apmeklē 13 jaunieši

  Pirmo reizi VAAD apmeklē topošie lauksaimniecības speciālisti no Malnavas tehnikuma.
  16.02.2017
 • Precizētas prasības augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla apritei

  Nosaka augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla un augļaugu atbilstības kritērijus un aprites kārtību. Ieviestas sertificēšanas prasības pirmsbāzes, bāzes un sertificētam materiālam, precizēti nosacījumi augļu koku un ogulāju standarta materiālam
  14.02.2017
 • Cer atjaunot Latvijas seno augu šķirņu audzēšanu

  Grozījumi noteikumos nosaka LV izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu atzīšanas un sēklu aprites kārtību. Izmaiņas nosacījumos paredz noteikt maksimālos seno šķirņu sēklu tirdzniecības apjomus kaņepēm, lauku pupām un sojai
  14.02.2017
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta jauna Agroresursu un ekonomikas institūtā selekcionēta auzu šķirne, kā arī vairākām šķirnēm pagarināts šķirņu uzturēšanas termiņš
  02.02.2017
 • Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2016.gadā jāiesniedz līdz 1.aprīlim

  LAD EPS e-pakalpojumā „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāku datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi
  20.01.2017
 • Ziņas par 2016.gadā saražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem jāiesniedz līdz 31.janvārim

  Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājam un ievedējam, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājam līdz 31.01. VAAD jāiesniedz ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem
  13.01.2017
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā anulēti šādi AAL: "Sumi-alfa 5 e.k.", "DMA 6 2.4-D Retro š.k.", "Axial One 50 EC", AAL "Nīmazals e.k." mainīts nosaukums uz "NeemAzal-T/S" un mainīts atļautais lietojums, veiktas citas izmaiņas
  13.01.2017
 • Priekuļu tehnikuma audzēkņi mācību vizītē VAAD

  13.01.2017
 • Veidos Latvijas Augļkoku un ogulāju šķirņu sarakstu

  Šodien, 3.01. valdība atbalstīja ZM sagatavoto noteikumu projektu par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu, kas paredz KUVIS veidot Augļkoku un ogulāju šķirņu sarakstu, iekļaujot tajā tās šķirnes, kuras vēlēsies tirgot
  03.01.2017
 • Izdotas labību, rapša un pākšaugu slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

  Turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, VAAD 2016.gada nogalē izdevusi trīs bukletus par labību, rapša un pākšaugu izplatītākajām slimībām un kaitēkļiem, kā arī integrētās augu audzēšanas galda kalendāru 2017.gadam
  02.01.2017
 • Jauna regula augu veselības jomā

  13.12.2016. stājās spēkā Regula ar kuru noteikta jauna pieeja augiem kaitīgo organismu ātrai konstatēšanai un izskaušanai ES teritorijā un ierobežojumi, kas novērš šādu organismu iekļūšanu no trešajām valstīm
  28.12.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns herbicīds "Milagro 240" un fungicīds "Ascra Xpro", kā arī 16 AAL pagarināts reģistrācijas termiņš un veiktas citas izmaiņas
  21.12.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti jauni herbicīdi "Pixxaro EC" un "Rapsan 500 SC", kā arī augu aizsardzības līdzeklim "Difo 250 EC" mainīts nosaukums uz "Difenzone".
  02.12.2016
 • Sveicam Latvijas valsts 98.gadadienā!

  17.11.2016
Arhīvs