Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 65
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Decembrī Latvijā zināšanas papildina Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta un laboratorijas eksperti

  FAO projekta ietvaros Azerbaidžānas eksperti Valsts augu aizsardzības dienestā apgūst mācību kursu par fitosanitārajiem jautājumiem un laboratorisko augu karantīnas organismu diagnosticēšanu
  04.12.2018
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti četri fungicīdi un viens jauns herbicīds, anulēta reģistrācija herbicīdam "U 46 M š.k.", kā arī veiktas citas izmaiņas
  04.12.2018
 • VAAD darbinieki saņem ZM apbalvojumus

  Zemkopības ministrijas medaļu par centību saņēma Irēna Granovska un Solvita Berga, bet Atzinības rakstus - Inta Traiņina, Astra Garkāje un Ilga Lapiņa
  16.11.2018
 • Ministru prezidenta Pateicības rakstus pasniedz Gatim Galviņam un Viesturam Mūrmanim

  16.11.2018
 • Par veiksmīgu un ilggadēju sadarbību VAAD apbalvojumus saņēma sadarbības partneri

  16.11.2018
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi jauni augu aizsardzības līdzekļi, kā arī veiktas citas izmaiņas
  25.10.2018
 • Aicina izvairīties no bīstamas augu slimības ievešanas Latvijā

  Valdība atbalstīja MK noteikumu projektu par pasākumiem augu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa organismu, kas izraisa bīstamu bakteriālu slimību augiem. Noteikumu projekts izstrādāts, lai novērstu kaitīgā organisma ievešanu un izplatīšanos Latvijā
  16.10.2018
 • 15. oktobrī lidostā "Rīga" noritēja vienas dienas akcija "Nepakļauj riskam!"

  Noskaties video
  16.10.2018
 • Grozījumi Latvijas augu šķirņu katalogā

  Izmaiņas visā tekstā: nosaukums "Bayer CropScience AG" un "Bayer CropScience NV" tiek mainīts uz "BASF Agricultural Solutions Belgium NV"
  16.10.2018
 • Kartupeļu tirgotājiem jāreģistrējas VAAD

  Personām, kas audzē kartupeļus platībā lielāka par 1 ha, vai/un tirgo tos, jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā
  11.10.2018
 • Lidostā “Rīga” notiks akcija “Nepakļauj riskam!”

  Pirmdien, 15. oktobrī, starptautiskās lidostas “Rīga” tranzītzonā no plkst. 10.30 līdz plkst. 12.30 notiks Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) informatīvās kampaņas “Nepakļauj riskam!” akcija
  11.10.2018
 • Lauksaimnieki un mežsaimnieki tiksies ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018” Rāmavā

  12.10. pl.11.30 seminārā par aktualitātēm augu aizsardzībā stāstīs VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja A.Lestlande, bet pl.12.00 par izplatītākajām slimībām un kaitēkļiem laukaugu sējumos - Vidzemes reģiona vecākā inspektore I.Bēme
  09.10.2018
 • Baltijas jūras reģiona valstu eksperti diskutē par kūtsmēslu izmantošanu

  11.-13.09. Upsalas zinātniskajā institūtā RISE notika trīs dienu seminārs, kurā dalībnieki pārrunāja projekta "Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" paveikto un plānoto
  20.09.2018
 • Par kūtsmēslu un fermentācijas atlieku (digestāta) iestrādi

  Šķidrmēslus, vircu un digestātu drīkst neiestrādāt augsnē, ja tos izmanto visa veida zālāju, ziemāju un ilggadīgo stādījumu papildmēslošanai jeb virsmēslošanai
  19.09.2018
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti astoņi jauni augu aizsardzības līdzekļi, kā arī veiktas citas izmaiņas
  19.09.2018
 • Anulēti neonikotinoīdus – imidakloprīdu un tiametoksāmu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietojumi atklātā laukā

  Pamatojoties uz EK 29.05.2018. noteikto aizliegumu lietot imidakloprīdu un tiametoksāmu saturošos AAL ārpus telpām, AAL reģistrā anulēti 3 AAL ("Merit Forest", "Monceren G", "NUPRID"), kā arī AAL "Actara 25 WG" veikti grozījumi lietošanas nosacījumos
  17.09.2018
 • Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras inspektori apgūst Latvijas pieredzi

  Latvijas un Kosovas attīstības sadarbības projekta ietvaros, Latvijā nedēļu mācību vizītē uzturējās Kosovas kolēģi un ieguva jaunas zināšanas augu karantīnas jomā
  12.09.2018
 • Gandarījums par pasākumu "Lauki ienāk pilsētā"

  Spēlējot spēles, VAAD darbinieces, kopīgi ar brīvprātīgajām LLU studentēm, mācīja un izglītoja pilsētniekus augu veselības jautājumos
  12.09.2018
 • Uzlabos selekcionāru tiesību īpašnieku atlīdzības iegūšanu

  Izmaiņas paredz padarīt likumā noteiktās atlīdzības iegūšanu efektīvāku, kā arī kārtību, kādā lauksaimnieki informē par aizsargātas šķirnes pašaudzētas sēklas izmantošanu pavairošanai savā saimniecībā, paredzot arī atbildību par informācijas nesniegšanu
  05.09.2018
Arhīvs