Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Ziņu arhīvs

Vienkāršota pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei

Mazinot administratīvo slogu, mainīta pieteikšanās dokumentu noformēšanas kārtība – līdz šim, piesakoties augšņu agroķīmiskajai izpētei, klientam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) bija jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums par darbu izpildi. Turpmāk šie abi dokumenti apvienoti vienā - “Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei”. 

Piesakoties augšņu agroķīmiskajai izpētei, jāaizpilda iesnieguma veidlapa (www.vaad.gov.lv > Veidlapas, iesniegumi > Augšņu agroķīmiskā izpēte) un jānosūta pa pastu VAAD Agroķīmijas departamentam vai jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv, vai arī jāiesniedz klātienē tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienti augšņu agroķīmiskajai izpētei var pieteikties Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), izmantojot e-pakalpojumu "Augšņu agroķīmiskā izpēte”.

Plašāka informācija:
VAAD Augšņu agroķīmiskās izpētes daļa, tālr. 67552996, 26127605.

2019.05.13. 16:01:00


Atpakaļ