Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Ziņu arhīvs

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) saskaņā ar 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.3552 augu aizsardzības līdzekļa Ergon (reģ. Nr.0357) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 01.02.2022.;

2) saskaņā ar 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.3553 augu aizsardzības līdzekļa Maister Power OD (reģ. Nr.0543) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.07.2021.;

3) saskaņā ar 2020.gada 26.marta lēmumiem Nr.3554 – Nr.3562 un 17.aprīļa lēmumiem Nr.3587 – Nr.3588  augu aizsardzības līdzekļiem Aliette (reģ. Nr.0650), Artina EC (reģ. Nr.0653), Calma (reģ. Nr.0521), Optimus (reģ. Nr.0399), Trimaxx (reģ. Nr.0398), Cliophar 600 SL (reģ. Nr.0665), Korvetto (reģ. Nr.0663), Lontrel 600 S (reģ. Nr.0666), Nexa 500 EC (reģ. Nr.0667), Mycostop (reģ. Nr.0480), Rotstop SC (reģ. Nr.0401), Librax (reģ. Nr.0481), Vibrance Pro (reģ. Nr.0631), Vibrance Star (reģ. Nr.0679), Clap Forte (reģ. Nr.0643), Kinvara (reģ. Nr.0672) un Arrva (reģ. Nr.0695) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 30.04.2022.;

4) saskaņā ar 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.3563 nomainīts augu aizsardzības līdzekļa Avtar 75 NT (reģ. Nr.0668) nosaukums uz Manfil Plus 75 WG;

5) saskaņā ar 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.3568 veiktas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa Teppeki (reģ. Nr.0699) lietojumā – tagad var lietot arī cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu, zirņu, pupu, lupīnas un lēcu (graudiem) sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši Labību laputs (Sitobion avenae), rožu - graudzāļu laputs (Metopolophium dihodum), ievu-auzu laputs (Rhopalosiphum padi) 0.10-0.14 Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77) 28 2
Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas Labību laputs (Sitobion avenae), rožu - graudzāļu laputs (Metopolophium dihodum), ievu-auzu laputs (Rhopalosiphum padi) 0.10-0.14 Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77) 28 1
Zirņi (zaļie bez pākstīm) Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum), pupu laputs (Aphis fabae), persiku laputs (Myzus persicae) 0.14 Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauaga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10% no izmēra (AS 16-71) 14 1
Kartupeļi Persiku laputs (Myzus persicae), pabērzu laputs (Aphis nasturtii), kartupeļu laputs (Macrosiphum euphorbiae), krūkļu laputs (Aphis frangulae) 0.16 Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar bumbuļu briešanas sākumu līdz bumbuļu briešanas beigām (AS 40-49) 21 2
Ābeles, bumbieres Ābeļu zaļā laputs (Aphis pomi), rožu-ābeļu laputs (Dysaphis plantaginea), bumbieru madaru laputs (Dysaphis pyri) 0.14 Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļi sasnieguši apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 51-75) 21 3
Ķirši* Persiku laputs (Myzus persicae), ķiršu-madaru laputs (Myzus cerasi) 0.14 Apsmidzināt stādījmus, kaitēklim parādoties, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71) 14 2
Plūmes* Laputis (Aphididae), plūmju-niedru laputs (Hyalopterus pruni), plūmju-apiņu laputs (Phorodon humuli) 0.14 Apsmidzināt stādījmus, kaitēklim parādoties, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71) 21 2
Galviņkāposti*, Briseles kāposti* Kāpostu laputs (Brevicoryne brassicae), kāpostu baltblusiņa (Aleyrodes proletella) 0.14 Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga tris lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi 50% no škirnei raksturīgā lieluma (AS 13-45) 14 2
Krāšņumaugi* Laputis (Aphididae) 0.14 Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties - 3
Zirņi, pupas, lupīna*, lēcas* (graudiem) Zirņu laputs (Acyrthosiphon pisum),
pupu laputs (Aphis fabae), persiku laputs (Myzus persicae)
0.14 Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10% no izmēra (AS 16-71) - 1
Cukurbietes, galda bietes*, lopbarības bietes* Pupu laputs (Aphis fabae), persiku laputs (Myzus persicae) 0.14 Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz izveidojusies sakne (AS 16-49) 60 1

 *Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu un nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

6) saskaņā ar 2020. gada 26. marta lēmumu Nr.3569 veiktas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa Propulse (reģ. Nr.0416) lietojumā – tagad var lietot arī kartupeļu stādījumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 63-65) 56 1
Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedpumpuru attīstības fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69)
Pelēkā puve (Botrytis cinerea) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedpumpuru attīstības fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 57-69)
Lauka pupas* graudiem Pupu brūnplankumainība (Botrytis fabae), pelēkā puve (Botrytis cinerea), pupu koncentriskā plankumainība (Didymella fabae), pupu rūsa (Uromyces vicia-fabae), sausplankumainība (Alternaria spp.), baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Zirņi* graudiem Zirņu gaišplankumu iedegas (Didymella pisi), pelēkā puve (Botrytis cinerea), zirņu rūsa (Uromyces pisi), sausplankumainība (Alternaria spp.), baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Kukurūza Kukurūzas lapu plankumainības (Setosphaeria turtica, Helmintosporium carbonum), kukurūzas acsveida plankumainība (Kabatiella zeae) 0.8-1.0 Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar 3 mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33-69) 30 2
Kartupeļi Kartupeļu lapu sausplankumainības (Alternaria solani, Alternaria alternata) 0.3-0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar bumbuļu aizmetņu veidošanās sākumu līdz bumbuļi sasnieguši 60–70 % no paredzamās masas (AS 40-47), atkārtoti pēc 10–14 dienām 21 2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu un nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

7) saskaņā ar 2020. gada 17. aprīļa lēmumiem Nr.3590, Nr.3591 un Nr.3592 augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti šādi darbīgo vielu epoksikonazolu saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Liet.
kat.
Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Piezīmes
Adexar XE F SIA BASF 0404 2 fluksapiroksāds

epoksikonazols

62,5 g/l

62,5 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Bell F SIA BASF 0290 2 boskalīds

epoksikonazols

233 g/l

67 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Bell Super F SIA BASF 0377 2 boskalīds

epoksikonazols

140 g/l

50 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Ceriax F SIA BASF 0405 2 fluksapiroksāds

epoksikonazols

piraklostrobīns

41,6 g/l

41,6 g/l

66,6 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Duett Ultra F SIA BASF 0319 2 epoksikonazols

metil-tiofanāts

187 g/l

310 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Opera N F SIA BASF 0281 2 piraklostrobīns

epoksikonazols

85 g/l

62,5 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Opus F SIA BASF 0190 2 epoksikonazols 125 g/l Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Opus EC F SIA BASF 0367 2 epoksikonazols 83 g/l Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Osiris F SIA BASF 0351 2 epoksikonazols

metkonazols

37,5 g/l

27,5 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Osiris Star F SIA BASF 0456 2 epoksikonazols

metkonazols

56,25 g/l

41,25 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Swing Gold F SIA BASF 0356 2 dimoksistrobīns

epoksikonazols

133 g/l

50 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Tango Flex F SIA BASF 0359 2 metrafenons

epoksikonazols

100 g/l

83 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Viverda F SIA BASF 0384 2 boskalīds

piraklostrobīns

epoksikonazols

140 g/l

60 g/l

50 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Maredo 125 SC F ADAMA Registrations B.V. 0373 2 epoksikonazols 125 g/l Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Epox Top F ADAMA Registrations B.V. 0389 2 epoksikonazols

fenpropidīns

40 g/l

100 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Epox Extra F ADAMA Registrations B.V. 0402 2 epoksikonazols

folpets

50 g/l

375 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Maracas F ADAMA Registrations B.V. 0484 2 epoksikonazols

prohlorazs

50 g/l

225 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

Gemino F ADAMA Registrations B.V. 0490 2 epoksikonazols

tebukonazols

45 g/l

150 g/l

Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

RUBRIC F Cheminova A/S 0430 2 epoksikonazols 125 g/l Anulēts ar 01.05.2020.

Atļauts ievest un izplatīt līdz 30.10.2020. un izlietot līdz 30.10.2021.

 Informācija sagatavota: Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamentā

2020.04.29. 13:46:00


Atpakaļ