Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ
1) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Roundup FL 450 H Monsanto Crop Sciences Denmark A/S 0566 2 glifosāts 450 g/l 20.06.2017. 17.012.2018.

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) saskaņā ar 2017.gada 16.maija lēmumu Nr.2543 pēc atkārtotas novērtēšanas pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Lancelot (reģ. Nr.0524) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2025.gada 31.decembrim. Augu aizsardzības līdzekli Lancelot atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits seznonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.015-0.025 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23-29). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela - 1
0.033 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.010 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13-19) - 1
0.015-0.025 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas fāzes beigām (AS 20-29). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela
0.033 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32) Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela

3) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

 Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģistrācijas Nr. Reģistrācijas īpašnieks  Reģistrācijas beigu termiņš
 Devrinols s.k.  0252  UPL Europe Ltd  31.12.2017.
 Mustangs s.e.  0184  Dow AgroSciences Danmark A/S  30.06.2018.
 Decis Mega  0310  Bayer AG  31.10.2018.
 Attribut  0191  Bayer AG  31.01.2019.
 Biscaya OD  0459  Bayer AG  30.04.2019.
 Serenade Aso  0556  Bayer AG
 Reglone Super  0087  Syngenta Polska Sp. z o.o.  30.06.2019.
 Basta  0200  Bayer AG  31.07.2019.
 Cerone  0122  Bayer AG
 Infinito  0302  Bayer AG
 Previcur Energy  0224  Bayer AG
 Fastac 50  0250  BASF A/S
 Kestac 50  0251  BASF A/S
 Sekator OD  0260  Bayer AG  31.12.2019
 Clamox  0496  BASF A/S  31.07.2020.
 Envidor  0550  Bayer AG  31.07.2021.

4) saskaņā ar 2017.gada 30.jūnija lēmumu Nr.2604 mainījies augu aizsardzības līdzekļu Akanto 250 s.k. (reģ. Nr.0308), Akanto Prīma š.g. (reģ. Nr.0340), Credo (reģ. Nr.0420), Talius (reģ. Nr.0535) un Titus 25 d.g. (reģ. Nr.0059) reģistrācijas īpašnieks no “DuPont Finland Ltd.” uz “DuPont Sverige AB”.

2017.07.11. 10:59:00


Atpakaļ