Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Gandarījums par pasākumu "Lauki ienāk pilsētā"

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) otro reizi piedalījās pasākumā "Lauki ienāk pilsētā". Šogad, spēlējot spēles, VAAD darbinieces, kopīgi ar brīvprātīgajām LLU studentēm mācīja un izglītoja pilsētniekus augu veselības jautājumos.

Esam gandarīti par iespēju uzrunāt pilsētas iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, pievērošot uzmanību augu veselības problēmām. Īpaši šim pasākumam bijām sagatavojuši galda spēli "Cirks. Augu veselība" un vairākas puzles ar graudaugu kaitēkļu un slimību attēliem. Dabā viss ir līdzsvarā - ir kaitēkļi, kas posta augus un ir tādi, piemēram, zeltactiņa vai skrejvabole, kas mielojas ar šiem kaitniekiem, palīdzot augam. Lai palīdzētu kultūraugam izaugt, nerodoties būtiskiem ekonomiskiem zaudējumiem, svarīgi zināt un pareizi izmantot dažādus agrotehniskos pasākumus. Visas šīs lietas ietvertas spēlē, kuru izmantosim arī turpmāk dažādos jauniešu izglītojošos pasākumos.

Dace Ūdre,
VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālr. 26425173, dace.udre@vaad.gov.lv

2018.09.12. 14:24:00


Atpakaļ