Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka:


1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet.
kat.
Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Pictor Active F SIA BASF 0642 2 boskalīds
piraklostrobīns
150 g/l
250 g/l
21.09.2018. 31.07.2020.
Clap Forte H Sharda Europe b.v.b.a. 0643 2 klopiralīds 720 g/kg 25.09.2018. 30.04.2020.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai:

                  Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais
augu aizsardzības līdzeklis
Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums
Liet.
kat.
Atļaujas īpašnieks Atļaujas Nr. Reģistrā-
cijas klase
Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Atļauja derīga
no
Atļaujas derīguma termiņš Nosaukums Reģistrācijas Nr.
Frazer H ProEuro Sp. z o.o. 38 2 fluroksipirs 200 g/l 08.10.2018. 31.12.2022. Hurler 0601

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Maister Power OD 0543 Bayer AG 31.03.2020.
Decis Mega 0310 Bayer AG 31.10.2020.
Proteus OD 0275 Bayer AG 31.10.2020.
Duett Ultra 0319 SIA BASF 31.10.2020.

4) anulēts šāds augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums
Liet.
kat.
Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas Nr. Reģistrā-
cijas klase
Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Piezīmes
Alister Grande OD H Bayer AG 0315 2 nātrija metil-jodosulfurons
metil-mezosulfurons
diflufenikans

4,5 g/l
6 g/l
180 g/l

Anulēts ar 13.10.2018.
Krājumus atļauts izplatīt 12.04.2019. un izlietot līdz 31.12.2019.

5) mainījies reģistrācijas īpašnieks šādiem augu aizsardzības līdzekļiem:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Reģ. Nr. Iepriekšējais reģistrācijas īpašnieka nosaukums un adrese Jaunais reģistrācijas īpašnieka nosaukums un adrese
Accurate 200 WG 0342 Cheminova A/S
P.O. Box 9,
DK-7620 Lemvig,
Denmark (Dānija)
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Straẞe 25,
4021 Linz
Austria (Austrija)
Nuance 75 WG 0403
Saracen 0471
Saracen Delta 0493
Fusilade Forte 150 EC 0182 Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8,
01-748 Warszawa,
Poland (Polija)
Ampera 0314 ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden,
The Netherland (Nīderlande)
Baythroid 0537
Bulldock 025 EC 0090
Calma 0521
Chambel 6 FS 0309
Optimus 0399
Orius 250 EW 0267
Starship 0520
Syrius 0522
Trimaxx 0398
Roundup Gel 0501 Monsanto Crop Sciences Denmark A/Sc/o Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Denmark (Dānija) Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.ul. Ostrobramska,101A, PL-04-041 Warszawa, Poland (Polija)
Roundup Quick 0370
Roundup Garden 0369
Roundup Gel Max 0625
Talius 0535 DuPont Sverige AB
Cederströms Slinga 11 (Box 914),
SE-195 61 Arlandastad,
Sweden (Zviedrija)
DuPont Danmark ApS
Langebrogade 1,
1141 Copenhagen K,
Denmark (Dānija)
Titus 25 d.g. 0059

 6) saskaņā ar 2018.gada 6.jūlija lēmumu Nr.2935 veiktas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa Butoksons š.k. (reģ. Nr.0138) klasifikācijā un lietošanas nosacījumos. Auga aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz Butoxone, un pagarināts tā reģistrācijas termiņš līdz 2019.gada 31.oktobrim:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zirņi, pupas* Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 3.0-4.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 6 lapu stadijai (AS 13-16) - 1
Baltais āboliņš*, sarkanais āboliņš*, galega* Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 3.0-4.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 īstajām lapām - 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

7) saskaņā ar 2018.gada 5. septembra lēmumu Nr.2980 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas cikloksidima iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka augu aizsardzības līdzeklis – herbicīds Focus Ultra (reģ. Nr.0065) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2022.gada 31.maijam. Paplašināts augu aizsardzības līdzekļa Focus Ultra lietojums. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, kartupeļu, galviņkāpostu, Savojas kāpostu, ziedkāpostu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu, lapu kāpostu, zemeņu, linu, zirņu, pupu, burkānu, sīpolu, ķiploku, puravu, āboliņa (sēklai), lucernas (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), mārrutku, pastinaku, seleriju (sakņu, kātu, lapu), pētersīļu (lapu), kāļu, rāceņu, turnepšu, salātu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, upeņu, jāņogu, ērkšķogu, aveņu un krūmmelleņu stādījumos, kā arī dekoratīvo koku un krūmu sējumos un stādījumos stādaudzētavās un stādījumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, vasaras ripsis*

Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi 1.0-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie divi starpmezglu posmi (AS 12-32), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha - 1
Ložņu vārpata (Elymus repens) 4.0-5.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie divi starpmezglu posmi (AS 12-32), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, mārrutki*, pastinaki*, selerijas* (sakņu), kāļi*, rāceņi*, turnepši* Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi 1.0-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz lapas sedz 30% no augsnes starprindās (AS 12-33), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha 35 1
Ložņu vārpata (Elymus repens) 4.0-5.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz lapas sedz 30% no augsnes starprindās (AS 12-33), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Zirņi (graudi), pupas (graudi)
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  56
 
 1
 
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Zirņi (zaļi, ar vai bez pākstīm)
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  35
 
 1
 
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Pupas (zaļas, ar vai bez pākstīm)
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  28
 
 1
 
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12-39), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 
 Ziedkāposti, galviņkāposti, Savojas kāposti
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugI  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sāk veidoties galviņa (AS 13-41), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 28
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sāk veidoties galviņa (AS 13-41), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Briseles kāposti
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sāk veidoties galviņas (AS 12-41), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha

 

 56
 

 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sāk veidoties galviņas (AS 12-41), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 
 
Burkāni
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sakne sasniegusi 50% no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 35
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sakne sasniegusi 50% no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Sīpoli, ķiploki*
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sīpols sasniedzis 50% no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 28
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sīpols sasniedzis 50% no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Puravi
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublājs sasniedzis 50% no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 42
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādīumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublājs sasniedzis 50% no raksturīgā lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Āboliņš, lucerna (sēklai)
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12-51), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 -
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12-51), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Sarkanā auzene (sēklai)
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14-35), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 -
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14-35), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Lini
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 -
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12-31), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 
 Kartupeļi
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11-31), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 56
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11-31), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
 Zemenes
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 42
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)

 

Ķīnas kāposti, lapu kāposti
 

 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz lapu rozete sasniegusi 30% šķirnei raksturīgā diametra (AS 13-33), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 42
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz lapu rozete sasniegusi 30% šķirnei raksturīgā diametra (AS 13-33), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)

 

Dekoratīvie koki, krūmi, (stādaudzētavā, stādījumos), krāšņumaugi*
 

 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 -
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)

 

Pētersīļi* (lapu), selerijas* (kātu, lapu)
 

 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 13-19), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 28
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 13-19), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)

 

Salāti*
 

 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz izveidojusies lapu masa 50% no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12-45), kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  28
 
 1
 
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju izveidojusies lapu masa 50% no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12-45), kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)

 

Ābeles, bumbieres

 

 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumu apdobes veģetācijas periodā, kad nezāles un labības-sārņaugi ir 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  
 28
 
 1
 Ložņu vārpata (Elymus repens)  4.0-5.0  Apsmidzināt stādījumu apdobes veģetācijas periodā, kad vārpatai ir 3-5 lapas (15-20 cm)
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, avenes*, krūmmellenes*
 
 Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības-sārņaugi  1.0-2.0  Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, pa sadīgušām nezālēm, to 2-4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha  -
 
 1
 
 Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata (Elymus repens)
 
 1.5-3.0  1.lietošanas veids
Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 3-5 lapu stadiju. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha
 1.0-1.5  2.lietošanas veids
Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 3-5 lapu stadiju, atkārtoti, kad nezāles ataugušas. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5-1.0 l/ha
 -  2

 *Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

8) saskaņā ar 2018.gada 5. septembra lēmumu Nr.2981 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas ditianona iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka augu aizsardzības līdzeklis – fungicīds Effector (reģ. Nr.0134) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2022.gada 31.maijam. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa Effector lietojumā – precizētas devas, nogaidīšanas laiks, samazināts atļautais apstrāžu skaits sezonā, lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro 50 m aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Atļauts lietot kā fungicīdu slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un aveņu stādījumos.

9) saskaņā ar 2018.gada 13.septembra lēmumu Nr.2991 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa Effector krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:
1. Atļauts esošos augu aizsardzības līdzekļa Effector (reģ. Nr.0134) krājumus, kas saražoti līdz 2018.gada 13.septembrim, izplatīt līdz 2019.gada 13.martam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2018.gada 13.septembrim saražotos augu aizsardzības līdzekļa Effector (reģ. Nr.0134) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
kg/ha
 
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles Augļu parastā puve (Monilia fructigena), augļu rūgtā puve (Gleosporium spp.) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75-85). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām 28 3
Ābeļu kraupis (Venturia inaequalis) Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51-85) Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām
Bumbieres Augļu parastā puve (Monilia fructigena) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75-85). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām 28 3
Rūsa (Gymnosporangium fuscum) Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar bumbieru lapu plaukšanu līdz augļaizmetņu veidošanās sākumam (AS 55-72).  Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām
Bumbieru kraupis (Venturia pirina) Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51-85). Atkārtota apstrāde pēc 5-7 dienām
Ķirši Augļu parstā puve (Monilia fructigena) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 75-81). Atkārtota apstrāde pēc 7-10 dienām 21 3
Ķiršu lapbire (Blumeriella jaapii) Apsmidzināt stādījumus slimības attīstību veicinošos apstākļos pirms ziedēšanas līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 59-81) vai pēc ražas novākšanas
Ķiršu kraupis (Venturia cerasi) Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 51-81). Atkārtota apstrāde pēc 7-10 dienām
Kauleņkoku sausplankumainība (Clasterosporium carpophilum) Apsmidzināt stādījumus pavasarī, sākoties ziedēšanai (AS 60-64) un atkārtoti rudenī
Plūmes* Plūmju rūsa (Tranzschelia pruni-spinosae) 0.5 Apsmidzināt stādījumu, sākoties augļaizmetņu nobiršanai un atkārtoti pēc mēneša vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 72-81) 21 3
Kauleņkoku sausplankumainība (Clasterosporium carpophilum) Apsmidzināt stādījumus pavasarī, sākoties ziedēšanai (AS 60-64) un atkārtoti rudenī
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas* Rūsa (Cronartium ribicola), lapu plankumainība (Drepanopeziza ribis) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas - 3
Avenes* Avenāju mizas plaisāšana (Dydymella applanata), dzinumu iedegas (Sphaceloma necator) 0.5 Apsmidzināt stādījums, parādoties slimības pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas - 3

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

2.1. Augu aizsardzības līdzekļa Effector lietošanas nosacījumi attiecībā uz iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanu:
Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 50 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

** Lēmuma Nr.2991 izraksta kopiju var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts
Ierakstiet meklētājā Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums – „Effector” un spiediet „Meklēt”, atvērsies tabula ar informāciju par meklēto augu aizsardzības līdzekli, uzbīdīt peles kursoru pēdējā kolonā „Marķējumi” uz pievienotajiem failiem (parādīsies failu nosaukumi) un atveriet failu ar lēmumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 „Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība” 39.punktu, Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti šādi dzīvos organismus saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģistrācijas klase Dzīvais organisms Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Macro-Mite Koppert B.V. 0645 3 Macrocheles robustulus 01.10.2018. 30.09.2028.
Thripor-L Koppert B.V. 0646 3 Orius laevigatus 01.10.2018. 30.09.2028.
Spidend Koppert B.V. 0647 3 Feltiella acarisuga 01.10.2018. 30.09.2028.
Miglyphus Koppert B.V. 0648 3 Diglyphus isaea 01.10.2018. 30.09.2028.
Enermix Koppert B.V. 0649 3 Eretmocerus eremicus
Encarsia formosa
01.10.2018. 30.09.2028.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem
 

2018.10.25. 8:43:00


Atpakaļ