Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

ANO pasludina 2020. gadu par Starptautisko augu veselības gadu

2018. gada 20. decembris, ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, kurā pasludināts, ka 2020. gads ir Starptautiskais augu veselības gads. Paredzams, ka tas palielinās sabiedrības un politikas veidotāju izpratni par veselīgu augu nozīmi un nepieciešamību tos aizsargāt, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Mūsdienās augu kaitēkļu dēļ ik gadu tiek zaudēti līdz pat 40 procenti pasaules pārtikas augu ražas. Ekonomiskās vērtības ziņā augu slimības pasaules ekonomikai ik gadu izmaksā aptuveni 193 miljardus eiro un invazīvie kukaiņi aptuveni 61 miljardu eiro.

“Starptautiskais augu veselības gads ir ļoti svarīga iniciatīva, lai uzsvērtu augu veselības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā,” norāda ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (IPPC) sekretārs Jingjuans Ksia (Jingyuan Xia). “Neskatoties uz augošo kaitēkļu ietekmi, šīs problēmas risināšanai trūkst resursu. Mēs ceram, ka Starptautiskais augu veselības gads veicinās starptautisko sadarbību, lai atbalstītu augu veselības politiku visos līmeņos, kas būtiski veicinās ilgtspējīgu attīstību,” viņš piebilda.

Ideju par Starptautisko augu veselības gadu 2015. gadā ierosināja Somija. ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) konference 2017. gada jūlijā pieņēma rezolūciju, atbalstot šo priekšlikumu. "Kaitēkļi un slimības nenēsā pases vai ievēro imigrācijas prasības, un tādēļ šādu organismu izplatības novēršana ir starptautisks uzdevums, kam nepieciešama visu valstu sadarbība. Tādēļ Somija ir ierosinājusi 2020. gadu pasludināt par Starptautisko augu veselības gadu,” teica Somijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrs Jari Leppa (Jari Leppä).

Veselīgi augi ir pamats dzīvei, ekosistēmas funkcijām un pārtikas nodrošinājumam. Augu kaitēkļi un slimības bojā kultūraugus, samazina pārtikas pieejamību un palielina tās izmaksas. Augu veselības saglabāšana aizsargā vidi, mežus un bioloģisko daudzveidību no augu kaitēkļiem, pievēršas klimata pārmaiņu ietekmei un atbalsta centienus izskaust badu, nepietiekamu uzturu un nabadzību.

Noskaties video par Starptautisko augu veselības gadu:

Faktu lapa: “Chadvocing a International Year of Plant Health

Informāciju sagatavota IPPC sekretariātā - orģināla preses relīze.
IPPC mājaslapa

Saistošās ziņas:
ZM: Pasludinās 2020. gadu par Starptautisko augu veselības gadu

Eiropas un Vidusjūras valstu augu aizsardzības organizācija (EPPO)

2018.12.21. 13:10:00


Atpakaļ