Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā:

1. Par augu šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga

Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3.apakšpunktu.

Nr. p.k Šķirnes reģistrētais nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums

Kartupeļi Solanum tuberosum L.

1. Kea DE a,b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz

c) SIA Piekalnes

13.12.2018.

Ziemas rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. Baldur DE a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG 18.12.2018.

2. Par grozījumiem Latvijas augu šķirņu katalogā

Pamatojoties uz "Syngenta Seeds GmbH" sniegto informāciju, ziņojam, ka Latvijas augu šķirņu katalogā veikti grozījumi: visā tekstā, kur norādīts uzturētājs "Syngenta Seeds Ltd." un "Syngenta UK Ltd.", tiek mainīts uz "Syngenta Seeds GmbH".

2018.12.21. 17:33:00


Atpakaļ