Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā:

1. Par augu šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga

Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3. apakšpunktu.

Nr. p.k Šķirnes reģistrētais nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums

Ziemas rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. Tassilo DE a,b) KWS SAAT SE 31.12.2018.

Ziemas kvieši Triticum aestivum L.

2. Bussard DE a,b) KWS LOCHOW GmbH 06.02.2019.
3. Memory DE

a) Secobra Recherches S.A.S.

b) Secobra Saatzucht GmbH

06.02.2019.

Ziemas tritikāle ×Triticosecale Wittmex A. Camus

 

4. Cosinus DE a,b) KWS LOCHOW GmbH 06.02.2019.

Kukurūza Zea mays L.

5. Amadeo DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
6. Ambrosini DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
7. Anvil DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
8. Kokon DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
9. Konsensus DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
10. Lapriora DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
11. Podium DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.
12. Severus DE a,b) KWS SAAT SE 06.02.2019.

2. Par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 37. punktu pieņemti lēmumi pagarināt šķirņu uzturēšanās termiņu Latvijas augu šķirņu katalogā:

Nr. p.k Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Ganību airene Lolium perenne L.

1. Spīdola 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Bio

Kamolzāle Dactylis glomerata L.

2. Priekuļu 30 01.01.2001. – 31.12.2030. LV

a) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

- Bio

Pļavas auzene Festuca pratensis Huds.

 

3. Patra 01.01.2001. – 31.12.2030. LV

a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

a) 31.12.2024.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Bio
4. Arita 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2019.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Bio

Bastarda āboliņš Trifolium hybridum L.

5. Menta 01.01.2001. – 31.12.2030. LV

a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

a) 31.12.2024.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

-
6. Namejs 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Bio

Sarkanais āboliņš Trifolium pratense L.

7. Skrīveru tetra 01.01.2001. – 31.12.2030. LV

a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

a) 31.12.2024.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Bio
8. Dīvaja 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Bio
9. Dižstende 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2023.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Bio
10. Raunis 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Bio

Baltais āboliņš Trifolium repens L.

11. Daile 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Bio

Sarkanā auzene Festuca rubra L.

12. Vaive 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Bio

Daudzziedu airene Lolium multiflorum Lam.

 

13. Druva 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Bio

Pļavas timotiņš Phleum pratense L.

14. Jumis 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Bio

Vasaras mieži Hordeum vulgare L.

15. Ansis 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2024.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

R2, A
16. Abava 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - R2, Bio, A
17. Rasa 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2019.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

R2, Bio, A

Auzas Avena sativa L.

18. Laima 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2019.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Bio

Ziemas rudzi Secale cereale L.

19. Kaupo 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2025.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Bio

Sējas zirņi Pisum sativum L. (Partim)

20. Vitra 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Sārtziedu,Bio
21. Lāsma 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2023.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Baltziedu, Bio

Kartupeļi Solanum tuberosum L.

22. Agrie Dzeltenie 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts - Agrīna, Bio, VI
23. Brasla 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2024.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Vidēji vēlīna, Bio, NI, VI
24. Lenora 01.01.2003. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2032.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Vidēji agrīna, Bio, NI, VI
25. Magdalena 01.01.2004. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2032.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Vidēji vēlīna, Bio, NI, VI
26. Monta 01.01.2004. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2033.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Agrīna, Bio, NI, VI
27. Madara 01.01.2001. – 31.12.2030. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2021.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Agrīna, Bio, VI

3. Par grozījumiem Latvijas augu šķirņu katalogā

Pamatojoties uz UAB Canaba sniegto informāciju, ziņojam, ka Latvijas augu šķirņu katalogā veikti grozījumi: sējas kaņepju (Cannabis sativa L.) šķirnei Austa SK uzturētājs "ŽŪB Makutiškiu žeme" tiek mainīts uz "UAB Canaba".

2019.02.14. 14:39:00


Atpakaļ