Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Grozīti Nitrātu noteikumi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka 2018. gada 12. oktobrī stājās spēkā grozījumi MK 23.12.2014. noteikumos Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, mainot noteikumu nosaukumu, kā arī nosakot, ka lauksaimniekiem Īpaši jutīgajā teritorijā mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada faktisko ražu un faktiski izlietoto mēslojumu (līdz šim - par plānoto) VAAD jāiesniedz līdz 30.novembrim. Mēslošanas plānu kopsavilkumi VAAD jāiesniedz tikai elektroniski, t.i., izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanas sistēmu (EPS) vai parakstītus ar elektronisko parakstu. Saskaņā ar grozījumiem VAAD turpmāk uzraudzīs un kontrolēs arī šo noteikumu 3.3.5.apakšpunktu: “operators uzskaita un dokumentē jebkuru iestrādāto, iegādāto, pārdoto vai citādi izmantoto kūtsmēslu un fermentācijas atlieku daudzumu un uzskaites dokumentus glabā vismaz trīs gadus”. Noteikumos iekļauta jauna prasība par to, ka nedrīkst lietot amonija karbonāta mēslošanas līdzekļus. (Vēršam uzmanību, ka līdz šim Latvijā šādi mēslošanas līdzekļi nav reģistrēti, un sakarā ar to lietošanas aizliegumu lauksaimniekiem nebūs jāpārplāno mēslošanas plāni).

Informāciju sagatavoja:

VAAD Agroķīmijas departaments, tālr. 67550920

2019.02.14. 16:27:00


Atpakaļ