Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Avtar 75 NT F Indofil Industries (Netherlands) B.V. 0668 2 mankocebs 750 g/kg 05.04.2019. 31.01.2021.
Trimanoc DG F UPL Europe Ltd 0669 2 mankocebs 75 % 03.04.2019. 31.01.2021.
Kinvara H Barclay Chemicals (R&D) Ltd. 0672 2 MCPA
fluroksipirs
klopiralīds
233 g/l
50 g/l
28 g/l
20.03.2019. 30.04.2021.
Zorvec Enicade F DuPont Danmark ApS 0673 2 oksatiapiprolīns 100 g/l 11.03.2019. 03.03.2028.
Vibrance Star K Syngenta Polska Sp. z o.o. 0679 2 sedaksāns
fludioksonils
tritikonazols
25 g/l
25 g/l
20 g/l
29.03.2019. 31.04.2020.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Amistar Opti 480 SC 0325 Syngenta Polska Sp. z o.o. 31.10.2020.
                                                                                                                                                                                                                   
Titus 25 d.g. 0059 DuPont Danmark ApS 30.04.2021.
Cuadro NT 0544 Cheminova A/S
Countdown NT 0599
Rubric 0130
Lontrel 72 SG 0388 Dow AgroSciences Danmark A/S
Fleksiti s.k. 0265 SIA BASF
Juventus 90 0221
Kinto 0262
Medax Max 0511
Opus 0190
Osiris Star 0456
Bertego 0594  Syngenta Polskas Sp. z o.o.
Moddus 250 EC 0183
Moddus Start 0498
Regucil 0595
Tempo 0596
Vertimec 018 EC 0296
Barca 334 SL 0560 Pestila II Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k.
Next 0624 Sharda Cropchem España S.L.
Rotstop 0295 Danstar Ferment AG
Rotstop SC 0401
                                                                                                                                                                                                                   
Moxa  0562 Globachem n.v. 31.07.2022.
Rapsan 400 SC  0617
Rapsan Plus SC  0618
Butisan 400  0037 SIA BASF
Butisan Star  0258

3) saskaņā ar 2019. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.3219 Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēts šāds ieraksts:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Piezīmes
Actara 25 WG I Syngenta Polska Sp. z o.o. 0167 2 tiametoksams 250 g/kg Anulēts ar 01.05.2019., jo pēc 2019. gada 30. aprīļa darbīgā viela tiametoksams vairs nav Eiropas Svienībā apstirpināto darbīgo vielu sarakstā.

Krājumus atļauts izplatīt 30.10.2019. un izlietot līdz 30.10.2020.

4) saskaņā ar 2019. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.3220 Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti šādi ieraksti:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Piezīmes
Allegro Super F BASF A/S 0270 2 metil-krezoksims
epoksikonazols
fenpropimorfs
83 g/l
83 g/l
317 g/l
Anulēts ar 01.05.2019., jo pēc 2019. gada 30. aprīļa darbīgā viela fenpropimorfs vairs nav Eiropas Savienībā apstiprināto darbīgo vielu sarakstā.

Krājumus atļauts izplatīt 30.10.2019. un izlietot līdz 30.10.2020.

Capalo F 0327 2 epoksikonaozls
metrafenons
fenpropimorfs
62.5 g/l
75 g/l
200 g/l
Korbels e.k. F 0044 2 fenpropimorfs 750 g/l
Tango Super F 0110 2 fenpropimorfs
epoksikonazols
250 g/l
84 g/l

2019.04.30. 16:10:00


Atpakaļ