Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienests informē par šādām izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Delmetros 100 SC I Innvigo Sp. z o.o. 0675 2 deltametrīns 100 g/l 08.05.2019. 31.10.2020.
Plexeo 90 F/AR Globachem n.v. 0677 2 metkonazols 90 g/l 16.05.2019. 30.04.2021.
Turret 90 F/AR Globachem n.v. 0678 2 metkonazols 90 g/l 16.05.2019. 30.04.2021.
Herbos 110 EC H Innvigo Sp. z o.o. 0680 2 etil-fenoksaprops-P 110 g/l 24.04.2019. 31.12.2020.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Aktīvās sastāvdaļas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Trianum-P F Koppert B.V. 0676 3 Trichoderma harzianum, celms T-22 10 g/kg 11.06.2019. 30.04.2021.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) saskaņā ar 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 3231 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas fluroksipirs apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa "Ariane S" (reģ. Nr. 0188) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2021. gada 30. aprīlim. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža un daudzgadīgo nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos ar/bez stiebrzāļu pasējas, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklu ieguvei un ganībās un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, ziemas tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 2.0-3.0 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31) - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 2.0-2.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31) - 1
Stiebrzāles (sēklai) Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 2.0-2.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31) -

`

Ganības Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 2.0-2.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31) 28 1

4) 2019. gada 30. aprīlī beidzies augu aizsardzības līdzekļa "Stunt 250 EC" paralēlās tirdzniecības atļaujas Nr. 22 derīguma termiņš. Saskaņā ar 2019. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 3240 esošos augu aizsardzības līdzekļa "Stunt 250 EC" krājumus atļauts izplatīt līdz 2019. gada 30. oktobrim un izlietot līdz 2020. gada 30. oktobrim;

5) pagaraintās šādu augu aizsardzības līdzekļu reģsitrācijas termiņš:

 Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
 Basagran 480  0024  SIA BASF  30.06.2020.
 Kyleo  0423  Nufarm GmbH & Co KG
 Estets 600 e.k.  0305
 Mustangs s.e.
 0184  Dow AgroSciences Danmark A/S
                                                                                                                                                                                                                                     
 Ridomil Gold MZ 68 WG  0185  Syngenta Polska Sp. z o.o.  30.06.2021.
                                                                                                                                                                                                                                     
 Actellic 50 EC  0170  Syngenta Polska Sp. z o.o.  31.07.2021.
 Elatus Era  0552

6) saskaņā ar 2019. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 3298 paplašināta augu aizsardzības līdzekļa "Hussar Activ Plus OD" (reģ. Nr. 0588) lietošanas joma, atļaujot to lietot kā herbicīdu parastās vējauzas un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras kviešu sējumos, un papildināta lietojuma tabula šādi:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Vasaras kvieši Vējauza, īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.75 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29) - 1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība" 39.punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti šādi dzīvo organismu saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģistrācijas klase Aktīvās sastāvdaļas nosaukums Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Cryptobug Koppert B.V. 0683 3 Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) 27.05.2019. 26.05.2029.
Cryptobug-L Koppert B.V. 0684 3 Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) 27.05.2019. 26.05.2029.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2019.06.27. 14:33:00


Atpakaļ