Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet.
kat.
Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Rango Max H Arysta LifeScience S.A.S. 0706 2 etil-kvizalofips-P 50 g/l 11.02.2020. 30.11.2022.
Revystar XL F SIA BASF 0707 2 mefentriflukonazols
fluksapiroksāds
100 g/l
50 g/l
23.12.2019. 31.12.2023.
Revytrex F SIA BASF 0708 2 mefentriflukonazols
fluksapiroksāds
66,7 g/l
66,7 g/l
23.12.2019. 31.12.2023.
Grassrooter AR Sharda Cropchem España S.L. 0709 2 etefons 480 g/l 02.01.2020. 31.07.2021.
Buteo Start K Bayer AG 0710 2 flupiradifurons 480 g/l 14.01.2020. 09.12.2026.
Vredmix F Syngenta Polska Sp. z o.o. 0711 2 azoksistrobīns
difenokonazols
125 g/l
125 g/l
02.01.2020. 31.12.2021.
EMCEE H Sharda Cropchem España S.L. 0712 2 MCPA 750 g/l 20.01.2020. 31.10.2021.
Professional H Sharda Cropchem España S.L. 0713 2 prosulfokarbs 800 g/l 20.01.2020. 31.10.2021.
Protendo 300 EC F Globachem n.v. 0714 2 protiokonazols 300 g/l 14.02.2020. 31.07.2021.
Nexide CS I FMC Agricultural Solution A/S 0715 2 gamma-cihalotrīns 60 g/l 11.02.2020. 31.03.2026.
Vantex CS I FMC Agricultural Solution A/S 0716 2 gamma-cihalotrīns 60 g/l 11.02.2020. 31.03.2026.
Conclude AZT 250 SC F Syngenta Polska Sp. z o.o. 0717 2 azoksistrobīns 250 g/l 04.02.2020. 31.12.2022.
Spotlight Plus D/H FMC Agricultural Solution A/S 0718 2 etil-karfentrazons 60 g/l 19.02.2020. 31.07.2034.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2020. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlai tirdzniecībai:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet.
kat.
Atļaujas īpašnieks Atļaujas Nr. Reģistrācijas klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Atļauja derīga no Atļaujas derīguma termiņš Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais augu aizsardzības līdzeklis
Nosaukums Reģistrācijas Nr.
NeemAzal I/A SIA "AGRIMATCO LATVIA" 43 3 azadiraktīns A 10 g/l 14.01.2020. 31.05.2022. NemAzal-T/S 0241
B-Zone H Synergy Generics Limited 39 2 bentazons 480 g/l 29.01.2020. 30.06.2020. Basagran 480 0024

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2020. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) saskaņā ar 2019. gada 20. decembra lēmumu Nr. 3472 mainīts augu aizsardzības līdzekļa Lentagran 45 WP (reģ. Nr. 0330) nosaukums uz Lentagran WP, kā arī veiktas izmaiņas lietojumā – tagad var lietot arī zirņu sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Galviņkāposti, Briseles kāposti, Savojas kāposti, lapu kāposti, lopbarības kāposti Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 42 2
Ziedkāposti, brokoļi Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 42 2
Sīpoli (sētie, stādītie), šalotes sīpoli Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūraugu sadīgšanas, tā vienas līdz četru lapu stadijā (AS 11-14). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 56 3
Vasaras sīpoli (lokiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad pilnībā attīstījušās trīs lapas (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 28 2
Puravi Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt pēc kultūrauga izstādīšanas un ieaugšanās, kad kultūraugam ir attīstījusies 3 lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 28 2
Ķiploki* Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt stādījumus, kad kultūraugam attīstījusies 3 lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 56 2
Kolrābji* Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt sējumus, kad kultūraugam attīstījušās četras līdz sešas lapas (AS 14-16). Ja augs pārstādīts, apstrādi veikt pēc 2-4 nedēļām. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 42 2
Kukurūza*, saldā Īsmūža divdīgļlapju nezāles 1.0-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 42 2
Sparģeļi* (neražojoši stādījumi, 1-2 gadi veci) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga attīstības stadiju, kad redzami 1-5 sānu dzinumi (AS 21). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 2
Sparģeļi* (stādījumi vecāki par 2 gadiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga sadīgšanas un/vai pēc ražas novākšanas. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 2
Zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.75-1.0 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13-16)

1
0.5 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16). Atkārtoti smidzina pēc 7-10 dienām

2

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu un nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

4) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumiem Nr. 3479 un Nr. 3487 augu aizsardzības līdzekļu Cabrio Duo (reģ. Nr. 0508), Priaxor (reģ. Nr. 0514), Signum (reģ. Nr. 0269) un Elektis 75 d.g. (reģ. Nr. 0179) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.01.2022.;

5) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra un 7. februāra lēmumiem Nr. 3480, Nr. 3481 un Nr. 3515 augu aizsardzības līdzekļu Caryx (reģ. Nr. 0440), Medax Top (reģ. Nr. 0347) un Banjo Forte (reģ. Nr. 0510) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 28.02.2022.;

6) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra un 24. janvāra lēmumiem Nr. 3482 un Nr. 3498 augu aizsardzības līdzekļu Ciperkils 500 e.k. (reģ. Nr. 0385) un Chwastox 750 SL (reģ. Nr. 0376) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.10.2021.;

7) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3483 augu aizsardzības līdzekļa Trico (reģ. Nr. 0435) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.08.2021.;

8) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3484 augu aizsardzības līdzekļa Polytanol (reģ. Nr. 0363) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.08.2023.;

9) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3485 augu aizsardzības līdzekļa Champion 50 WG (reģ. Nr. 0139) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.01.2023.;

10) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3486 augu aizsardzības līdzekļa Menno Florades (reģ. Nr. 0593) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.01.2021.;

11) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3491 paplašināta augu aizsardzības līdzekļa Pictor Active (0642) lietošanas joma – tagad var lietot arī lauku pupu un zirņu sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva,
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.6-1.0 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)

42 1
Krustziežu sausplanku-mainība (Alternaria brassicae) Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.5+0.5 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus profilaktiski dalītā apstrādē slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)

42 2
Krustziežu sausplanku-mainība (Alternaria brassicae) Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, sinepes*, eļļas rutks*, kaņepes*, lini* Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum), sausplanku-mainības (Alternaria spp.), sausā puve (Phoma spp.), neīstā miltrasa (Hyaloperonospora parasitica) 0.6-1.0 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopas veidošanās fāzes sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)

42 1
0.5+0.5 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopas veidošanās fāzes sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)

42 2
Lauka pupas* (graudiem) Pupu brūnplankumainība (Botrytis fabae), pupu rūsa (Uromyces vicia-fabae), pupu koncentriskā plankumainība (Ascochyta fabae) 0.6-1.0 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)

42 1
0.5+0.5 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)

42 2
Zirņi* (graudiem) Zirņu gaišplankumu iedegas (Ascochyta pisi), pelēkā puve (Botrytis cinerea), zirņu rūsa (Uromyces pisi), zirņu neīstā miltrasa (Peronospora viciae) 0.6-1.0 1. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)

42 1
0.5+0.5 2. lietošanas veids

Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)

42 2

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu un nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

12) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3492 veikti grozījumi augu aizsardzības līdzekļa Vibrance Duo (reģ. Nr. 0570) lietošanas nosacījumos – atļauta deva 1,5-2,0 l/ha ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas tritikāles un vasaras tritikāles sējumos:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Deva
l/t
Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, l/t Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis), kviešu putošā melnplauka (Ustilago nuda tritici), kviešu pēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), sakņu puves (Fusarium spp.) 1.5-2.0 5.5-10.0 Kodināt sēklas pirms sējas
Kviešu cietā melnplauka (Tilletia caries), rizoktonija (Rhizoctonia spp.) 2.0 6.0-10.0 Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis), sakņu puves (Fusarium spp.), rudzu stiebru melnplauka (Ustilago occulta) 2.0 6.0-10.0 Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Sārtais sniega pelējums (Monographella nivalis), kviešu pēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), sakņu puves (Fusarium spp.) 1.5-2.0 5.5-10.0 Kodināt sēklas pirms sējas
Kviešu cietā melnplauka (Tilletia caries), 2.0 6.0-10.0 Kodināt sēklas pirms sējas

13) saskaņā ar 2020. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 3504 augu aizsardzības līdzekļa Roundup Flick (reģ. Nr. 0515) nosaukums nomainīts uz Rodeo FL;

14) saskaņā ar 2020. gada 7. februāra lēmumiem Nr. 3516 un Nr. 3517 pagarināta augu aizsardzības līdzekļu Syper un Wizard 500 EC paralēlās tirdzniecības atļaujas Nr. 37 un Nr. 17 līdz 31.10.2021.

 

2020.02.28. 15:49:00


Atpakaļ