Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā:

1. Par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmums pieņemts saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28. punktu: 

Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Sējas kaņepes Cannabis sativa L.

Pūriņi 27.02.2020.–31.12.2030. LV a) -

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

- Saglabājamā šķirne

2. Par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 37. punktu pieņemti lēmumi pagarināt šķirņu uzturēšanas termiņu Latvijas augu šķirņu katalogā:

Nr. p.k. Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Vasaras mieži Hordeum vulgare L.

1. Rubiola 23.03.2011. – 31.12.2031. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2036.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) LPKS "VAKS"

R2, Bio
2. Irbe 28.03.2011. – 31.12.2031. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2036.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

R2, kailgraudu

Vasaras kvieši Triticum aestivum L.

3. Robijs 28.03.2011. – 31.12.2031. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2036.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) LPKS "VAKS"

-

Pļavas timotiņš Phleum pratense L.

4. Teicis 01.01.2002. – 31.12.2031. LV a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte a) 31.12.2026.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

-

Pļavas auzene Festuca pratensis Huds.

5. Vaira 28.03.2011. – 31.12.2031. LV

a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

a) 31.12.2037.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Bio

Galda kāļi Brassica napus L. var. Rapifera Metzg.

6. Ābolu dzeltenie 01.01.2001. – 31.12.2025. LV a,b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS - Izplatīšanai tikai Latvijā

Tomāti Lycopersicon esculentum Mill.

7. Jūrmala 01.01.2001. – 31.12.2025. LV a) Tīraines dārzkopības izmēģinājumu stacija

b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS

- -
8. Kondīne uzlabotā 01.01.2001. – 31.12.2025. LV a,b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS - -
9. Tīraines 01.01.2001. – 31.12.2025. LV a) Tīraines dārzkopības izmēģinājumu stacija

b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS

- -

Melnie rutki Raphanus sativus L.

10. Ziemas melnie apaļie 01.01.2001. – 31.12.2025. RU a) Viskrievijas dārzeņu kultūru selekcijas un sēklkopības zinātniskās pētniecības institūts

b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS

- -

2020.03.13. 16:13:00


Atpakaļ