Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Sīpolu eļļa, talks, alus, kosa u.c. - pamatvielas, kuras apstiprinātas lietošanai augu aizsardzībā

Kaitīgo organismu (kaitēkļu, slimību, nezāļu) izplatība un attīstība sējumos un stādījumos ietekmē kultūraugu ražu - gan apjomu, gan kvalitāti. Lai tos ierobežotu, jāpielieto augu aizsardzība. Viena no videi un cilvēka veselībai draudzīgākajām augu aizsardzības metodēm ir pamatvielu lietošana, īpaši tās ieteicams lietot mazdārziņos, kuros nav vēlams lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

Pamatvielas ir nekaitīgas vielas, kas tirgū netiek laistas kā augu aizsardzības līdzekļi un kuras tradicionāli izmanto citās nozarēs, piemēram, kā pārtiku, tomēr tās ir noderīgas arī augu aizsardzībā, lietojot  vai  nu  tieši,  vai  līdzeklī,  kas  sastāv  no  šīs vielas  un  vienkāršas  atšķaidītājvielas (piem., ūdens).

Pamatvielas ES tiek apstiprinātas saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009 (2009. gada 29. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, vienlaikus nosakot šo vielu lietošanas nosacījumus (kultūraugi, devas, lietošanas laiki, nogaidīšanas laiki u.c. kritēriji). Pamatvielu klāsts nemitīgi paplašinās un tās augu aizsardzībā drīkst izmantot ikviens - gan bioloģiskajās un integrētajās saimniecībās, gan arī mazdārziņos.

Lai atvērtu tabula ar pamatvielām un to izmantošanas receptēm, spied šeit >>><<<

2020.07.08. 10:37:00


Atpakaļ