Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Informācija par nedēļas laikā (03.07. – 09.07.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

Laika posmā no 3. jūlija līdz 9. jūlijam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 130 pārbaudes, tajā skaitā:
- 121 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas plānoto pārbaudi,
- deviņas AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz trīs iedzīvotāju sūdzībām).

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti seši augu paraugi.

Pārbaužu laikā konstatēti septiņi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:
- divos gadījumos AAL lietots, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdens objekta;
- divos gadījumos AAL lietots, neievērojot noteikto 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei (t.sk. vienā gadījumā AAL nonācis blakus laukā);
- vienā gadījumā AAL lietots, neievērojot noteikto 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei;
- vienā gadījumā saimniecībā lietota nesertificēta AAL lietošanas iekārta;
- vienā gadījumā saimniecībā nav uzrādīts reģistrācijas žurnāls par iegādātajiem un izlietotajiem otrās reģistrācijas klases AAL.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv
 

2020.07.10. 11:28:00


Atpakaļ