Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Administratīvā atbildība VAAD kompetences jomās kopš šā gada 1. jūlija

Informējam, ka kopš šā gada 1. jūlija, stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam, administratīvā atbildība VAAD kompetences jomās ietverta šādos normatīvajos aktos:  

 Likums / Tiesību norma

Soda vienībās izteikts sods tiesību normā

Naudas soda ietvars eiro

(1 vienība = 5 €)


Augu aizsardzības likums

20. pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū prasību pārkāpšanu

Fiziskai personai (turpmāk - FP): B / 6 – 400* soda vienības

Juridiskai personai (turpmāk – JP): B / 14 – 2000 soda vienības

FP: B / 30 – 2000 €

JP: B / 70 – 10000 €

(2) Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

FP: 6 – 400 soda vienības

JP: 70 – 2000 soda vienības

FP: 30 – 2000 €

JP: 350 – 10000 €

21. pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšanu

FP: B / 6 – 400 soda vienības

JP: B / 14 – 2000 soda vienības

FP: B / 30 – 2000 €

JP: B / 70 – 10000 €

(2) Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

FP: 14 – 400 soda vienības

JP: 70 – 2000 soda vienības

FP: 70 – 2000 €

JP: 350 – 10000 €

22. pants. Augu karantīnas prasību pārkāpšana

(1) Par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību un pārvietošanu, nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

FP: B / 3 – 150 soda vienības

JP: B / 60 – 600 soda vienības

FP: B / 15 – 750 €

JP: B / 300 – 3000 €

(2) Par fitosanitāro pasākumu neīstenošanu augu karantīnas organismu vai kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai vai fitosanitāro prasību neievērošanu

FP: 14 – 280 soda vienības

JP: 60 – 1400 soda vienības

FP: 70 – 1400 €

JP: 300 – 7000 €

(3) Par koksnes iepakojamā materiāla marķējuma lietošanai paredzēto nosacījumu pārkāpšanu

FP: 80 – 400 soda vienības

JP: 80 – 1400 soda vienības

FP: 400 – 2000 €

JP: 400 – 7000 €

(4) Par fitosanitārajai kontrolei vai attiecīgai apstrādei pakļauto augu vai augu produktu izvešanu no Latvijas bez fitosanitārās pārbaudes un apstrādes

FP: 20 – 150 soda vienības

JP: 60 – 280 soda vienības 

FP: 100 – 750 €

JP: 300 – 1400 €

23. pants. Tādu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kuriem nepieciešama augu pase vai etiķete, izplatīšanas prasību pārkāpšana

(1) Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai etiķeti vai bez tās

FP: B / 3 – 140 soda vienības

JP: B / 60 – 1400 soda vienības

FP: B / 15 – 700 €

JP: B / 300 – 7000 €

(2) Par augu pasu sagatavošanu bez atļaujas saņemšanas

FP: B / 14 – 140 soda vienības

JP: B / 70 – 1400 soda vienības

FP: B / 70 – 700 €

JP: B / 350 – 7000 €

24. pants. Neziņošana, ja konstatēti augu karantīnas organismi, citi nepazīstami organismi vai to simptomi

Par neziņošanu, konstatējot augu karantīnas organismus, citus nepazīstamus organismus vai to simptomus

FP: 14 – 140 soda vienības

JP: 70 – 600 soda vienības

FP: 70 –  700 €

JP: 350 – 3000 €

25. pants. Invazīvo augu sugu izplatības pieļaušana

(1) Par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu

FP: B / 10 – 300 soda vienības

JP: B / 60 – 600 soda vienības

FP: B / 50 – 1500 €

JP: B / 300 – 3000 €

(2) Par invazīvo augu sugu tirdzniecību, laišanu tirgū, maiņu vai jebkuru cita veida nodošanu citām personām

FP: 20 – 140 soda vienības

JP: 60 – 600 soda vienības

FP: 100 –  700 €

JP: 300 – 3000 €

(3) Par atļaujas darbībām ar invazīvām sugām nosacījumu neievērošanu

FP: 14 – 140 soda vienības

JP: 28 – 580 soda vienības

FP: 70 –  700 €

JP: 140 – 2900 €

(4) Par informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, invadētajām platībām

FP: B / 2 – 20 soda vienības

JP: B / 10 – 40 soda vienības

FP: B / 10 – 100 €

JP: B / 50 – 200 €

Sēklu un šķirņu aprites likums

22. pants. Administratīvie pārkāpumi sēklu tirdzniecības jomā

Par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu

FP: B / 7 – 42 soda vienības

JP: B / 14 – 70 soda vienības

FP: B / 35 – 210 €

JP: B / 70 – 350 €

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

36. pants. Administratīvā atbildība par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem ģenētiski modificēto organismu apzinātā izplatīšanā

(2) Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumiem, ģenētiski modificētos organismus izplatot tirgū

FP: 140 – 280 soda vienības

JP: 140 – 2800 soda vienības

FP: 700 –  1400 €

JP: 700 – 14000 €

37. pants. Administratīvā atbildība par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumu pārkāpumiem

(1) Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, nereģistrējoties Valsts augu aizsardzības dienestā

FP: 14 – 128 soda vienības

JP: 140 – 1400 soda vienības

FP: 70 –  640 €

JP: 700 – 7000 €

(2) Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, neievērojot līdzāspastāvēšanai noteiktās prasības

FP: 28 – 128 soda vienības

JP: 56 – 280 soda vienības

FP: 140 –  640 €

JP: 280 – 1400 €

(3) Par ģenētiski modificēto kultūraugu šķirņu sēklu aprites prasību pārkāpšanu

FP: 14 – 128 soda vienības

JP: 28 – 280 soda vienības

FP: 70 –  640 €

JP: 140 – 1400 €

Mēslošanas līdzekļu aprites likums

17. pants. Administratīvā atbildība par mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites noteikumu pārkāpšanu

Par mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites noteikumu pārkāpšanu

FP: B / 2 – 100 soda vienības

JP: B / 5 – 500 soda vienības

FP: B / 10 – 500 €

JP: B / 25 – 2500 €

Likums “Par piesārņojumu”

59. pants. Administratīvā atbildība lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma jomā

(1) Par dokumentēšanas prasību neievērošanu mēslošanas līdzekļu lietošanā lauksaimnieciskajā darbībā

FP: B / 3 – 28 soda vienības

JP: B / 6 – 56 soda vienības

FP: B / 15 – 140 €

JP: B / 30 – 280 €

(2) Par pārkāpumiem mēslošanas līdzekļu lietošanā

FP: 6 – 140 soda vienības

JP: 14 – 280 soda vienības

FP: 30 –  700 €

JP: 70 – 1400 €

Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

45. pants. Administratīvie pārkāpumi aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas jomā

(4) Par aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšanu

FP: 8 – 400 soda vienības

JP: 16 – 2000 soda vienības

FP: 40 – 2000 €

JP: 80 – 10000 €

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā

3. pants. Informācijas nesniegšana, informācijas nepienācīga sniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana iestādei

(1) Par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei

FP: 2 – 140 soda vienības

JP: 14 – 2800 soda vienības

FP: 10 –  700 €

JP: 70 – 14000 €

4. pants. Amatpersonas likumīgo prasību nepildīšana vai amatpersonas darbības traucēšana

Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu –

FP: 2 – 140 soda vienības

JP: 14 – 2800 soda vienības

FP: 10 –  700 €

JP: 70 – 14000 €


* (B/ X – Y) brīdinājums vai sākot no konkrētām soda vienībām (X) līdz konkrētām soda vienībām (Y)

2020.07.22. 13:42:00


Atpakaļ