Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Jautājumi un atbildes

Citi

Lapa 1 no 7 1 2 3 4 5 6 7 Nākošā Pēdējā

Marta, 2018.01.02. 17:46:39
Vai iespējams iziet augstskolas praksi VAAD Valmieras filiālē?

Atbilde:


Einàrs, 2017.06.01. 17:22:34
Vēlos stādīt dārza pīlādžus 1.5 ha (stādi no stādaudzētavas ar pasēm), kad būs ogas- tās pārstrādāt. Kurā brīdī man jāreģistrejas VAAD un kas vēl vajadzīgs lai nebūtu kautk?di sodi, jo likumus pārlasot diezgan sarežgīti saprast vispār kas jādara.

Atbilde:


polimer, 2017.05.20. 11:21:38
Vai ievedot kokus no trešajām valstīm un izvedot uz ES mums ir vajadzīgs Fito sertifikāts? Kā to iegūt?

Atbilde:

Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) jāzina kāda veida kokus vai koksnes izstrādājumus (zāģmateriāli, apaļkoks) Jūs vēlaties ievest Latvijā. Ievedot produkciju no lielākās daļas trešajām valstī gan uz Latviju, gan uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Tomēr ir atsevišķi augi un augu produkti, kuru ievešana ES (t.sk. Latvija) ir aizliegta. Informāciju par aizliegtajām produkcijām ir atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 5.pielikumā (https://likumi.lv/doc.php?id=87577). Papildus, lai ievestu augus un augu produkciju, kas minēta Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 1.pielikumā, no trešajām valstīm Jums jābūt reģistrētam VAAD Fitosanitārajai kontrolei pakļautu augu un augu produktu personu reģistrā. Informācija par reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem atrodama šeit http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/-augu-karantina.aspx. Aizpildītie dokumenti jāiesniedz kādā no VAAD reģionālajām nodaļā http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regionalas-nodalas.aspx Pārvadājot produkciju Eiropas Savienības teritorijā nav nepieciešams fitosanitārais sertifikāts, bet atsevišķiem augiem un to produktiem, ir nepieciešams saņemt augi pasi (http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/noderigi-par-augu-karantinu-latvija/augu-pases-un-aizsargajamas-zonas.aspx). Ar augiem un augu produktiem, kuriem ir nepieciešams saņemt augi pasi, ir iespējamas iepazīties Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 1.pielikuma A daļā un 6.pielikuma B daļā (https://likumi.lv/doc.php?id=87577). Fitosanitāro sertifikātu vai augu pasi gan Latvijā, gan trešajās valstīs ir iespējams iegūt griežoties attiecīgās valsts Nacionālās augu aizsardzības organizācijā. Latvijā, lai iegūtu fitosanitāro sertifikātu vai augu pasi Jums jāgriežas kādā no Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajām nodaļām un jāaizpilda attiecīgie dokumenti (http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/-augu-karantina.aspx).
Dairis, 2017.03.27. 10:13:50
Vai tirgojot rožu stādus (piem., angļu rozes) ir jāmaksā autortiesības? Ja jā, tad kur tās var samaksāt?

Atbilde:

Aizsargāto šķirņu tirdzniecību regulē Augu šķirņu likuma 23. pants “Selekcionāra tiesību darbības joma”, kas nosaka: (1) Neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu. Ievērojot šā likuma 24.panta noteikumus, selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja nepieciešama šādu ar aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu saistītu darbību veikšanai: 1) ražošana un pavairošana; 2) sagatavošana atbilstoši izsējas prasībām, lai pavairotu šķirni; 3) piedāvāšana pārdošanai; 4) pārdošana vai cita veida realizācija; 5) eksportēšana un importēšana; 6) uzglabāšana 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem nolūkiem. (2) Ievērojot šā likuma 24.panta noteikumus, šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām darbībām ar ražas produktu (ieskaitot visu augu un auga daļas), kas iegūts, neatļauti izmantojot aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu, ir nepieciešama selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja, ja vien viņam nav bijusi iespēja izmantot savas tiesības attiecībā uz minētās šķirnes pavairošanas materiālu. Pārbaudīt, vai šķirnei selekcionāra tiesības piešķirtas Latvijā var mūsu mājas lapā: http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes.aspx, izvēloties “Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļauto šķirņu saraksts”; Pārbaudīt, vai šķirne aizsargāta ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām var šajā vietnē: http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/databases/applications-and-titles-in-force Lūdzu, ja rodat papildus jautājumi, sazināties ar mums! Tālr.: +371 67550928, E-pasts:
Jānis, 2017.02.20. 22:01:13
Sveiki! Vai pastāv kādi ierobežojumi zemes īpašniekam, ja tā īpašumā esošā teritorijā aug aizsargājami augi? Konkrētajā situācijā saimnieks plāno teritoriju ar krūmiem pārveidot par lauku, kurā tiks audzēts rapsis, notiks miglošana u.t.t., taču šajā teritorijā šobrīd ir novērots un arī aug aizsargājamais augs - naktsvijole. Vai ap vietu, kur novērots šis augs, ir jāveido kāda aizsardzības zona vai kā līdzīgi? Ar cieņu, Jānis Kalniņš.

Atbilde:

Labdien! Jautājums nav Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē, Jums jājautā Dabas aizsardzības pārvaldei: https://www.daba.gov.lv/public/lat/par_mums/jautajiet_mums1/
Uva, 2016.07.16. 21:56:59
Vai sētnieks drīkst izmantot raundapu pie daudzdzīvokļu mājas? Tas pats sētnieks to arī izmantoja Siguldā pie Baltā Flīģeļa apsmidzinot gar visām taciņām apmēram 20cm platumā, izskatījās kā pēc atomkara.Atbildīgā persona atbildēja ,ka neviens bērns nekrītot zemē un pēc tam nelaizot rokas,un sētniece neesot neko zinājusi par raundapa lietošanu.Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tā pati sētniece turpina stādātkā gan pie Flīģeļa ,gan pie daudzdzīvokļa mājas.Raundapa reklāmā bija rakstīts,ka tas ir indīgs 24 stundas cilvēkiem un dzīvniekiem.vai tā lietošana nebūtu jāapspriež visiem mājas iedzīvotājiem.Man ir bērni un mazbērni un sunītis un es negribu,lai kāds ciestu, un ne jau man vienai.

Atbilde:

Augu aizsardzības līdzekļi ir jālieto atbilstoši norādēm marķējumā un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” prasībām. Teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot tikai situācijās, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un ir atļauts šāds konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietojums. Smidzināšanas darbi jāplāno pēc iespējas tādā laikā, kad teritorijā neuzturas cilvēki, un tā ir jānorobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto augu aizsardzības līdzekli, kā arī laiks, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju. Lai saņemtu konsultāciju situācijā, kad pastāv aizdomas par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekli, jāsazinās ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru pa tālruni 67042473. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina iedzīvotājus, ja viņu rīcībā ir informācija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumiem, nekavējoties zvanīt uz uzticības tālruni 67550944 vai vērsties tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā.
Olita, 2016.03.11. 9:03:07
Vai sava komercdārza platības palielināšanai pati varu pavairot stādus no komercdārzā esošajiem mātes augiem ar augu pasēm?

Atbilde:

Pamatojoties uz 2009.gada 4.augusta MK noteikumu Nr. 861 „Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu” 33.punktu nav atļauts iegūt standarta dēstus ražojošā stādījumā Ribes, Rubus ģints augiem un zemenēm. Augļu koku šķirņu mātesaugus ražojošā dārzā marķē un augu izvietojuma shēmu norāda stādījumu plānā. Ja tiek pavairotas šķirnes, kurām ir piešķirta šķirņu aizsardzība Latvijā vai ES, tad ir nepieciešams noslēgt licenču līgumu un to reģistrēt VAAD, par to var uzzināt sīkāk mūsu mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-skirnes.aspx Ja Jums ir nepieciešams kādai institūcijai uzrādīt dokumentu – augu pasi, tad stādiem ir nepieciešams veikt pārbaudes veģetācijas periodā un pirms izplatīšanas, lai inspektors pieņemtu lēmumu atļaut lietot augu pasi. Parasti, ja pats audzētājs iestāda savā dārzā pašizaudzētus stādus, augu pasi nedrukā, bet var uzrādīt pārbaudes aktu ar pieņemto lēmumu.
Baiba, 2016.02.01. 18:07:02
Kadi dokumenti vajadzigi avenu stadu importesanai no ASV? Vai ir nepieciesama importesanas atlauja? Vai vadzdzigs papildus veikt kadus testus (pret kadam konkretam slimibam)?

Atbilde:

Importa atļauju izsniegšanu Latvijas un Eiropas Savienības normatīvie akti neparedz. Ievedot jebkādus stādus no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tiem ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. To izsniedz eksportētājvalsts par augu aizsardzību atbildīgā organizācija (dienests). Prasības, kas jāizpilda, lai varētu izsniegt fitosanitāro sertifikātu uz Eiropas Savienības valstīm, ir noteiktas Padomes direktīvā 2000/29/EK un Latvijā – atbilstošajos Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi”. Īpašās prasības tieši aveņu stādiem ir noteiktas „Augu karantīnas noteikumu” 6.pielikuma A daļas I nodaļas 49., 58., 79., 80., 83., 89. un 90. punktā. Direktīvā 2000/29/EK tiem atbilst IV pielikuma A daļas I nodaļas (Annex IV part A, section I) šādi punkti: 19.2, 24, 33, 34, 36.1., 39 un 40. Par tiem punktiem, kur doti vairāki varianti, ko var izpildīt, fitosanitārajā sertifikātā jānorāda, kurš no variantiem ir izpildīts (piemēram, The consignment meets the requirements of Council Directive 2000/29/EC Annex IV, part A, section I, point 24 (b) (aa) first option). Ja eksportējošās valsts dienests uzskata, ka prasības izpildītas, izsniedz fitosanitāro sertifikātu, ja uzskata, ka nav izpildītas vai nav iespējams izpildīt, tad fitosanitāro sertifikātu neizsniedz. Stādu ievedējam (uzņēmumam, vai personai, kas dokumentos būs norādīta kā stādu saņēmējs) jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.
inga, 2016.01.04. 10:10:37
Labdien! Jautājums vai VAAD ir konkrētas prasības par informāciju, kura jānorāda pavadzīmē , pārdodot sertificētas sēklas (piemēram: kategorija, kodināšanas fakts, kodne, iepakojums)? Vai kādi citi normatīvie akti reglamentē šadu ierakstu saturu? Paldies.

Atbilde:

VAAD kompetencē esošajos normatīvajos aktos nav norādītas specifiskas prasības informācijai, kura jānorāda pavadzīmē, pārdodot sertificētas sēklas. Preču piegādes dokumenta lietošanas, noformēšanas un reģistrēšanas kārtību, preču piegādes dokumentā norādāmos rekvizītus reglamentē Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju". Minēto noteikumu 7.1 punkts nosaka, ka sagatavojot attaisnojuma dokumentu attiecībā uz precēm un citām materiālajām vērtībām (turpmāk — preces), un pakalpojumiem, saimnieciskā darījuma aprakstā un pamatojumā norāda preču vai pakalpojuma nosaukumu.
Ainārs, 2015.10.27. 17:11:36
Labdien. Kāds sertifikāds man nepieciešams, lai varētu iegādāties Raundapa tipa prperātus?

Atbilde:

Ja persona ir paredzējusi iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur darbīgo vielu glifosātu, un kas ir reģistrēti 3.augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klasē, tas nav nepieciešams speciāls dokuments. Var iegādāties bez ierobežojumiem. Ja persona ir paredzējusi iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur darbīgo vielu glifosātu, un kas ir reģistrēti 2.augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klasē, tad tam ir jāiegūst apliecība 2.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. Informācija par 2.klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanu ir pieejama dienesta mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-jomas-apmacibas/otras-klases-lietotaju-apmac.aspx. Kā arī ir pieejama informācija par personām, kas ir saņēmušas atļaujas, lai varētu veikt šādas mācības un aktuālākie apmācību notikšanas laiki ievietoti Augu aizsardzības apmācību kalendārā: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/paskumu-kalendrs.aspx.

Uzdot jautājumu

Vārds:

E-pasts:

Jautājums: