Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 86
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta ziemas rapša šķirne "Mauro KWS", vasaras rapša šķirne "INV135", "INV145", "INV140 CL", ziemas rudzu šķirne "SU Performer", no kataloga svītrota ziemas rapša šķirne "Bagira", "Belana" un "INV1044"
  18.03.2019
 • Rokasgrāmatas par biešu, sīpolaugu un ogulāju slimībām un kaitēkļiem

  VAAD reģionālajās nodaļās un Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļā (Rīgā, Lielvārdes ielā 36) interesenti var saņemt jaunas rokasgrāmatas, kas kalpos kā palīgs augu slimību un kaitēkļu atpazīšanā
  14.03.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Anulēti 14 augu aizsardzības līdzekļi (AAL), reģistrēti 5 jauni AAL, AAL "Buster" piešķirta atļauja AAL paralēlai tirdzniecībai, anulēta AAL "DQ 200" paralēlās tirdzniecības atļauja, kā arī veiktas citas izmaiņas
  12.03.2019
 • Kosovas amatpersonas iepazīstas ar Latvijas praksi mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzības jomā

  Šonedēļ (11.03.-15.03.) Latvijā norit TAIEX mācību vizīte Kosovas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības ministrijas un Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras Fitosanitārā sektora pārstāvjiem
  12.03.2019
 • Eksportējot preces uz Apvienoto Karalisti pēc BREXIT ("no deal"), koksnes iepakojamam materiālam jābūt apstrādātam un marķētam atbilstoši ISPM 15

  07.03.2019
 • Mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni

  Termins "sasalusi augsne” tiek attiecināts uz augsnes aramkārtu 15 cm dziļumā. Ja saskaņā ar LVĢMC datiem diennakts vidējā augsnes temperatūra 15 cm dziļumā ir nulle grādu vai zemāka, augsne ir sasalusi
  01.03.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  25.02.2019
 • Ēnu diena Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā

  17.02.2019
 • Grozīti Nitrātu noteikumi

  Turpmāk ĪJT mēslošanas plānu kopsavilkums par faktisko ražu un faktiski izlietoto mēslojumu (līdz šim - par plānoto) VAAD jāiesniedz līdz 30.novembrim, turpmāk VAAD pārbaudīs izmantoto kūtsmēslu un fermentācijas atlieku uzskaites dokumentāciju
  14.02.2019
 • Bioloģiskajiem lauksaimniekiem - ar 6. februāri sākusies individuālo atļauju izsniegšana!

  Nosacījumi atļaujas izsniegšanai konvencionālas izcelsmes vasarāju labību, lopbarības augu un eļļas augu (sojai un baltajām sinepēm) sēklas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
  14.02.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  14.02.2019
 • Mēslošanas līdzekļu – sprāgstvielu prekursoru tirdzniecības nosacījumi

  Atgādinām mēslošanas līdzekļu tirgotājiem, ka vairāki mēslošanas līdzekļi var tikt izmantoti sprāgstvielu izgatavošanai un uz šādiem mēslošanas līdzekļiem attiecas stingras uzskaites prasības
  14.02.2019
 • ZM: Latvijā audzētie augļi un dārzeņi pilnībā atbilst noteiktajām prasībām

  ES ir vienas no stingrākajām pārtikas drošības prasībām pasaulē. Atļauti tikai tādi AAL lietojumi, par kuriem gūta pārliecinoša informācija, ka izaudzētā produkcija ir droša cilvēka veselībai, kā arī to lietošanas procesā netiek nodarīts kaitējums videi
  11.02.2019
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzība 2018. gadā

  2018. gadā VAAD veicis 1860 AAL lietošanas prasību ievērošanas pārbaudes. Pārbaužu laikā konstatēti 67 prasību pārkāpumi, no tiem 25 gadījumos piemēroti administratīvie sodi
  11.02.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti 10 ķīmiskie un četri dzīvos organismus saturoši AAL, četriem AAL piešķirtas atļaujas paralēlajai tirdzniecībai, anulēta deviņu AAL reģistrācija, veiktas izmaiņas vairāku AAL lietošanas nosacījumos
  01.02.2019
 • 4. februārī seminārs augu aizsardzības jomas apmācību veicējiem

  Semināra sākums plkst.11.00, norises vieta - Rīga, Lielvārdes iela 36, 2 stāva zāle.
  01.02.2019
 • Semināra "Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu un to vērtību" prezentācijas

  24.01.2019
 • Bauskas birojam mainīta adrese

  VAAD Zemgales reģionālās nodaļas Bauskas biroja jaunā adrese - Bauska, Slimnīcas iela 8.
  18.01.2019
 • Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2018.gadā jāiesniedz līdz 2019.gada 1.aprīlim

  LAD EPS e-pakalpojumā "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāku datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi
  16.01.2019
Arhīvs