Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook


 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 106
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta ziemas rapša (Brassica napus L. (Partim)) šķirne "KWS Calindo CL"
  17.09.2019
 • Šogad bakteriālā iedega konstatēta septiņās Latvijas vietās

  Šogad, veicot bakteriālās iedegas saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā noņēmti 437 paraugi un laborotoriski restēti. Deviņos paraugos, kas ņemti septiņās Latvijas vietās, konstatēta bīstama augu karantīnas slimība – bakteriālā iedega
  28.08.2019
 • Latvijā mācību vizītē viesojas Ukrainas augu veselības speciālisti

  23.08.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi jauni ķīmiskie un viens mikrobioloģiskais fungicīds, kā arī seši dzīvo organismu saturoši AAL, anulēti četri AAL ("Amistar Opti 480 SC", "Gro-Stop HN k.k.f.", "Baytan Trio" un "Golden Metaz 500 SC") un veiktas citas izmaiņas
  06.08.2019
 • Lauksaimniekiem par glifosāta lietošanu

  Valsts augu aizsardzības dienests, kā katru gadu ražas novākšanas laikā, atgādina lauksaimniekiem glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasības.
  25.07.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti četri jauni ķīmiskie, viens mikrobioloģiskais un divi dzīvos organismus saturoši augu aizsardzības līdzekļi, kā arī veiktas citas izmaiņas
  27.06.2019
 • Biocīdi nav paredzēti lietošanai kaitēkļu ierobežošanai uz augiem!

  VAAD norāda, ka biocīdu sastāvā ir bīstamas ķīmiskas vielas, un, lietojot šos preparātus neparedzētam mērķim, piemēram, augu apstrādei, - sekas var būt neprognozējamas – gan videi, bet jo īpaši cilvēku veselībai
  17.06.2019
 • Kosovas amatpersonas iepazīstas ar Latvijas praksi mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu aprites uzraudzības jomā

  17.06.2019
 • Speciālisti no Ukrainas iepazīst Latvijas augu aizsardzības uzraudzības sistēmu

  Latvijā no 20. līdz 24. maijam pieredzes apmaiņas vizītē uzturējās Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta Fitosanitārās drošības departamenta amatpersonas
  28.05.2019
 • Ziņu lapa Nr.22

  14.05.2019
 • Vienkāršota pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei

  Mazinot administratīvo slogu, mainīta pieteikšanās dokumentu noformēšanas kārtība – līdz šim, piesakoties augšņu agroķīmiskajai izpētei, klientam VAAD bija jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums. Turpmāk šie abi dokumenti apvienoti vienā
  13.05.2019
 • Akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros 10. maijā VAAD komanda viesojās Saulkrastu vidusskolā

  13.05.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  No AAL reģistra izslēgts insekticīds "Actara 25 WG" un fungicīdi "Allegro Super", "Capalo", "Korbels e.k.", "Tango Super", savukārt reģistrā iekļauti 5 jauni AAL un vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš
  30.04.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta ziemas rapša (Brassica napus L. (Partim)) šķirne "INV1165"
  23.04.2019
 • Latvijā mācību vizītē viesojas Ukrainas reģionālo fitosanitāro laboratoriju vadītāji

  No 15. līdz 19. aprīlim Latvijā mācību vizītē viesojas Ukrainas Žitomiras, Sumu, Ļvovas, Čerņihivas un Volīnijas apgabalu reģionālo fitosanitāro laboratoriju vadītāji
  15.04.2019
 • Kas mainās fitosanitārā jomā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības bez līguma ("no- deal Brexit")

  15.04.2019
 • Ozoliem būt!

  2. aprīlī notika sanāksme, kurā ieinteresētās puses pārrunāja ozolu akūtās kalšanas izpētes projekta gaitu un pavasara apsekojumu plānus. Ar mērķi informēt sabiedrību par projektu izveidots twitter konts "Ozoliem būt!"
  05.04.2019
 • Latvijas Atvērto datu portālā pieejami 2018. gada augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

  05.04.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta lauka pupu (Vicia faba L.) šķirne "Lielplatones populācija", bet svītrota vasaras miežu (Hordeum vulgare L.) šķirne "KWS Beckie"
  03.04.2019
Arhīvs