Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook


 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 117
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • INTERREG projekta par kūtsmēslu apsaimniekošanu noslēguma posms - rezultātu novērtēšana

  03.12.2019
 • Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus šogad varēs iesniegt līdz 20.decembrim

  Ņemot vērā, ka Elektronisko pakalpojumu sistēmā konstatētas tehniskas problēmas, Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus varēs iesniegt līdz 20.decembrim
  29.11.2019
 • Izmaiņas augu karantīnas jomā eksportētājiem

  Ar 2019. gada 14. decembri eksportētājiem, kas saņem fitosanitāros sertifikātus, jāreģistrējas profesionālo operatoru reģistrā
  25.11.2019
 • Šogad septiņos paraugos konstatēta ozolu akūtā kalšana (Acute oak decline)

  Noslēdzies zinātniskā pētījuma “Risinājumu izstrāde ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā” 2019. gada posms
  25.11.2019
 • Par veiksmīgu un ilggadēju sadarbību VAAD apbalvojumus saņēma sadarbības partneri

  Valsts svētku priekšvakarā (2019. gada 15. novembrī) Valsts augu aizsardzības dienests par veiksmīgu sadarbību un inovatīvu risinājumu apgūšanu apbalvoja lauksaimniekus un uzņēmējus
  21.11.2019
 • 5. decembrī seminārs meža reproduktīvā materiāla audzētājiem par jaunajām prasībām augu pasēm un citām augu karantīnas jomas aktualitātēm

  Aicinām meža reproduktīvā materiāla audzētājus, apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru Rīgā, Lielvārdes ielā 36
  20.11.2019
 • 3. decembrī seminārs stādu un augu podos tirgotājiem par jaunajām prasībām augu pasēm un citām augu karantīnas jomas aktualitātēm

  Aicinām stādu un augu podos tirgotājus, t.sk. vairumtirdzniecības bāzu, tirdzniecības tīklu, veikalu pārstāvjus, apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru Rīgā, Lielvārdes ielā 36
  20.11.2019
 • Noslēguma konference: “Projekta “Manure Standards” rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā”

  27. un 28. novembrī aicinām visus interesentus uz konferenci un pieredzes apmaiņas braucienu: “Projekta “Manure Standards” rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā”
  20.11.2019
 • Šonedēļ Rīgā notiek ES Ziemeļu zonas augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas ekspertu sanāksme

  No 12. līdz 14. novembrim eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Islandes tiekas Rīgā ("Bellevue Park Hotel"), lai apspriestu ar augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanu saistītos jautājumus
  13.11.2019
 • Seminārs puķu un dārzeņu stādu audzētājiem par jaunajām augu pasēm

  21. novembrī plkst. 10.30 Vaiņodes ielā 1, AS "Latvijas valsts meži” pirmā stāva zālē, VAAD skaidros jaunās augu veselības regulas prasības attiecībā uz augu pasēm un citu būtisku informāciju
  08.11.2019
 • Noticis "Konsultē vispirms” ikgadējais uzraugošo iestāžu vadītāju forums

  Ekonomikas ministrijas iniciatīvas “Konsultē vispirms” ikgadējā forumā, kas notika š.g. 18. oktobrī, uzraugošo iestāžu, tajā skaitā VAAD, pārstāvji dalījās ar zināšanām un labāko praksi uzņēmējdarbības uzraudzībā un sadarbībā ar klientiem
  28.10.2019
 • Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums elektroniski jāiesniedz līdz 30.novembrim

  Lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās, apsaimniekojot zemi 20 hektāru un lielākā platībā, audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus 3 hektāru un lielākā platībā, ik gadu elektroniski jāiesniedz VAAD mēslošanas plānu kopsavilkums
  28.10.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  15.10.2019
 • Seminārs stādaudzētājiem par jaunajām augu pasēm

  10. oktobrī plkst. 10.30 Vaiņodes ielā 1, AS "Latvijas valsts meži” pirmā stāva zālē, VAAD skaidros jaunās augu veselības regulas prasības attiecībā uz augu pasēm un citu būtisku informāciju
  01.10.2019
 • Noslēdzies VAAD realizētais ES starptautiskās mērķsadarbības projekts Kosovā

  Projekta laikā 34 Latvijas eksperti dalījušies pieredzē augu aizsardzības, sēklu aprites, augu karantīnas un mēslošanas līdzekļu uzraudzības jomās - izstrādāta dokumentācija, apmācīti speciālisti, realizēta informatīva kampaņa, izstrādāti IT risinājumi
  30.09.2019
 • BREKSITS - Francija ieviesusi “inteliģento” robežu ar UK

  Kravu pārvadātājiem visas formalitātes būs jāaizpilda elektroniski un jāsaņem svītru kods; tuvojoties robežai, automātiski tiks nolasītas numurzīmes un analizētas kravas
  25.09.2019
 • INTERREG projekts "Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" tuvojas noslēgumam

  Projekta pēdējā etapā notiek rezultātu apkopšana un noslēguma semināru plānošana
  24.09.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta ziemas rapša (Brassica napus L. (Partim)) šķirne "KWS Calindo CL"
  17.09.2019
 • Šogad bakteriālā iedega konstatēta septiņās Latvijas vietās

  Šogad, veicot bakteriālās iedegas saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā noņēmti 437 paraugi un laborotoriski restēti. Deviņos paraugos, kas ņemti septiņās Latvijas vietās, konstatēta bīstama augu karantīnas slimība – bakteriālā iedega
  28.08.2019
Arhīvs