Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

 

 

 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 60
Kā Jūs vērtējat jauno VAAD lapu noverojumi.vaad.gov.lv

Meklēšana

VAAD pieņem/nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumus par mājaslapu sūtiet pa e-pastu webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • BRĪDINĀJUMS - vairākos kartupeļu stādījumos konstatēta kartupeļu lakstu puve

  Vairākos kartupeļu stādījumos Latvijā konstatēta kartupeļu lakstu puve.
  29.07.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns augu augšanas regulators, kā arī AAL Altima 500 s.k., Frowncide 500 s.k., Ohayo 500 s.k., Širlans 500 s.k., Winby 500 s.k. precizēta norāde par drošību augsnes organismiem.
  07.07.2015
 • Sāktas pārbaudes bakteriālās iedegas pazīmju konstatēšanai

  VAAD aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret VAAD inspektoriem un sniegt atbalstu iespējami inficēto augu apskatei. Aizdomu gadījumos par iespējami inficētiem augiem lūgums informēt tuvāko VAAD reģionālo nodaļu.
  07.07.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēts jauns augšanas regulators, anulēti AAL Nortrons 50 s.k. (2. reģ.kl.) un Bordo maisījums (3 reģ. kl.), kā arī anulēti ieraksti par šādiem 3.reģ.kl. AAL: Decis Mega, Ridomil Gold MZ 68 WG, Topas 100 EC.
  01.07.2015
 • Panākta politiska vienošanās par jaunu augu veselības regulu

  ES dalībvalstu pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmē dalībvalstu vēstnieki politiski atbalstīja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgiem organismiem projektu
  30.06.2015
 • BRĪDINĀJUMS - kviešu laukos Latgalē un Kurzemē konstatēta dzeltenā rūsa

  Dažos kviešu laukos Latgalē un Kurzemē, arī tritikāles sējumā Latgalē atrastas dzeltenās rūsas pirmās pazīmes. Lai laicīgi pamanītu dzelteno rūsu, lauksaimniekiem biežāk jāapseko savi sējumi, īpaši, ja audzējamā šķirne ir pret rūsu neizturīga.
  17.06.2015
 • Noslēgusies Eiropas sēklu sertifikācijas iestāžu vadītāju ikgadējā sanāksme

  Trīs dienu laikā Rīgā ESCAA dalībvalstu pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas skar sēklu tirgus drošību, sertifikācijas izmaksas un normatīvo regulējumu piemērošanas atšķirības.
  12.06.2015
 • Sanāksmē apspriedīs sēklu sertificēšanas normatīvo regulējumu dalībvalstīs

  10.- 12.06. Rīgā notiks Eiropas Sēklu sertifikācijas institūciju asociācijas sanāksme, tās dalībnieki apspriedīs sēklu sertificēšanas normatīvo regulējumu, šādi veicinot vienotu izpratni par Eiropas direktīvu piemērošanu dalībvalstīs.
  09.06.2015
 • Pieteikti jauni augu šķirnes nosaukumi

  Uzņēmums "KWS SAAT SE" Valsts augu aizsardzības dienestā pieteicis jaunus rapša šķirnes nosaukumus.
  02.06.2015
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti 7 AAL, tajā skaitā 1 mikrobioloģiskais, anulēti 6 AAL, vairākiem AAL mainīts reģistrācijas īpašnieks, nosaukums, pagarināts reģistrācijas termiņš, reģistrēts jauns iepakojums, kā arī paplašināts AAL Proteus OD un Targa Super lietojums
  01.06.2015
 • Nepērciet augu aizsardzības līdzekļus "no rokas"

  Augu aizsardzības līdzekļus izplatīt drīkst komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālo atļauju (licenci)
  29.05.2015
 • Reģistrēts iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai un pieteikts šķirnes nosaukums

  29.05.2015
 • ES Augu aizsardzības dienestu vadītāju sanāksmē diskutē par rīcību augu slimību izplatības gadījumos

  Noslēgusies ES dalībvalstu augu aizsardzības dienesta vadītāju neformālā sanāksme. Pārrunāti ar augu veselības režīmu saistīti jautājumi.
  28.05.2015
 • Sanāksmē Rīgā meklēs risinājumus augu veselības stiprināšanai

  Rīgā tiksies ES dalībvalstu augu aizsardzības dienestu vadītāji, lai pārrunātu augu un augu produktu importa kontroļu procedūru harmonizēšanu un citus ar augu veselību saistītus jautājumus
  26.05.2015
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas divas Vācijā selekcionētas vasaras rapša šķirnes, kā arī Latvijas Zemkopības zinātniskajā institūtā selekcionēta sējas lucernas šķirne "SK Rasa"
  21.05.2015
Arhīvs