Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 65
Vai esat apmeklējis semināru, kurā VAAD darbinieki stāsta par integrēto augu aizsardzību?

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • LAD EPS sistēmā mēslošanas plānu kopsavilkumus iespējams ievadīt līdz 15.jūnijam

  Personām, kas ĪJT apsaimnieko LIZ 20 hektāru un lielākā platībā, audzē dārzeņus, augļu kokus, kartupeļus vai ogulājus 3 hektāru un lielākā platībā, lieto mēslošanas līdzekļus jāiesniedz kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada ražu
  11.05.2016
 • Līdz 23.maijam pagarināts pieteikšanās termiņš iesniegumu iesniegšanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistram

  Lauksaimniekiem, kas vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu un reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 23.maijam Valsts augu aizsardzības dienestā jāiesniedz iesniegums
  11.05.2016
 • Mazdārziņu vajadzībām pieejamie augu aizsardzības līdzekļi

  Saistībā ar lielo mazdārziņu īpašnieku interesi, VAAD informē, ka 2014. un 2015.gadā no plašam patēriņam pieejamā 3.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu saraksta izņemti vairāki cilvēku veselībai bīstami preparāti
  05.05.2016
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  29.04.2016
 • VAAD piedalās Latvijas Stādu parādē

  30.aprīlī un 1.maijā Siguldā, Latvijas stādu parādē VAAD stendā speciālisti informēs un konsultēs par augu slimībām un kaitēkļiem, būs pieejami informatīvie materiāli
  27.04.2016
 • Noslēdzies integrētās augu aizsardzības semināru cikls

  Trīs mēnešu laikā VAAD speciālisti kopumā 20 semināros visos Latvijas reģionos stāstīja lauksaimniekiem par integrēto augu aizsardzību
  27.04.2016
 • 26.aprīlī Ungurpilī notiek seminārs par augu aizsardzības līdzekļu drošu lietošanu un iekārtu pārbaudēm

  VAAD lauksaimniekus aicina uz bezmaksas semināru par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm
  25.04.2016
 • Atļaujas izsniegšana augu aizsardzības līdzekļu izmēģinājumiem

  Kādos gadījumos jāsaņem VAAD atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietojumam pētījumiem un eksperimentiem un kā to izdarīt
  21.04.2016
 • Pieteikts jauns vasaras kviešu šķirnes nosaukums

  Uzņēmums "KWS Lochow GmbH" Latvijas augu šķirņu katalogam pieteicis jaunu vasaras kviešu nosaukumu
  21.04.2016
 • Aicinām dārzkopjus apmeklēt VAAD seminārus 22., 23.aprīlī izstādē "Nature Expo 2016"

  22.04. seminārā „Augu karantīnas organismi un augu pases” stāstīsim par īpaši bīstamiem augu kaitēkļiem, slimībām un augu pasu nepieciešamību, savukārt 23.04. seminārā „Kaitnieki mūsu dārzā” runāsim par biežāk izplatītākajām augu slimībām un kaitēkļiem
  20.04.2016
 • Iesnieguma iesniegšanas termiņš vasarāju labībām, kartupeļiem, lopbarības augiem 15.aprīlis

  Atgādinām, ka individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģe­tatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk­saimniecības ražošanas metodi iesnieguma iesniegšanas termiņš 15.aprīlis
  11.04.2016
 • Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2016"

  06.04.2016
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2016. gada pavasarī (papildināts ar rezultātiem Krimuldas novadā)

  Krimuldas novadā, kur monitorings veikts laukos ar vieglu granulometrisko sastāvu, šogad konstatēts zems nitrātu slāpekļa saturs augsnes virskārtā, tādēļ arī šajā novadā jādomā par savlaicīgu slāpekļa papildmēslojumu kultūraugiem
  05.04.2016
 • Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauta jauna vasaras rapša šķirne

  Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauta Vācijā selekcionēta vasaras rapša šķirne "Swifter"
  01.04.2016
 • Reģistrēts iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai

  APP Agroresursu un ekonomikas institūts iesniedzis iesniegumu VAAD selekcionāra tiesību piešķiršanai jaunai zirņu šķirnei
  01.04.2016
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2016. gada pavasarī Zemgales reģionā, Mārupes un Olaines novados

  14.-18.03. minerālā slāpekļa monitoringa vajadzībām VAAD ievāca augsnes paraugus 42 laukos Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Krimuldas, Mārupes un Olaines novados. Krimuldas novadā augsnes paraugu ņemšana plānota marta pēdējā nedēļā
  24.03.2016
Arhīvs