Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

 


 

Aptauja

Nobalsojuši: 90
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Latvijā mācību vizītē viesojas Ukrainas reģionālo fitosanitāro laboratoriju vadītāji

  No 15. līdz 19. aprīlim Latvijā mācību vizītē viesojas Ukrainas Žitomiras, Sumu, Ļvovas, Čerņihivas un Volīnijas apgabalu reģionālo fitosanitāro laboratoriju vadītāji
  15.04.2019
 • Kas mainās fitosanitārā jomā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības bez līguma ("no- deal Brexit")

  15.04.2019
 • Ozoliem būt!

  2. aprīlī notika sanāksme, kurā ieinteresētās puses pārrunāja ozolu akūtās kalšanas izpētes projekta gaitu un pavasara apsekojumu plānus. Ar mērķi informēt sabiedrību par projektu izveidots twitter konts "Ozoliem būt!"
  05.04.2019
 • Latvijas Atvērto datu portālā pieejami 2018. gada augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

  05.04.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta lauka pupu (Vicia faba L.) šķirne "Lielplatones populācija", bet svītrota vasaras miežu (Hordeum vulgare L.) šķirne "KWS Beckie"
  03.04.2019
 • Valsts augu aizsardzības dienests - viens no iniciatīvas “Konsultē vispirms” līderiem

  29. martā Ekonomikas ministrijas rīkotajā uzņēmējiem atsaucīgāko iestāžu apbalvošanas pasākumā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) saņēma apbalvojumu "Uz klientu orientētas apkalpošanas līderis".
  01.04.2019
 • Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2019"

  Sarakstu var iegādāties VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā Rīgā, Lielvārdes ielā 36, otrajā stāvā, 54.kabinetā, tālr. 67185479 vai 67185481.
  01.04.2019
 • Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2019. gada pavasarī

  Šā gada 19. un 20. martā monitoringa vajadzībām augsnes paraugi ievākti 47 laukos Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Krimuldas, Mārupes un Olaines novados
  29.03.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta ziemas rapša šķirne "Mauro KWS", vasaras rapša šķirne "INV135", "INV145", "INV140 CL", ziemas rudzu šķirne "SU Performer", no kataloga svītrota ziemas rapša šķirne "Bagira", "Belana" un "INV1044"
  18.03.2019
 • Rokasgrāmatas par biešu, sīpolaugu un ogulāju slimībām un kaitēkļiem

  VAAD reģionālajās nodaļās un Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļā (Rīgā, Lielvārdes ielā 36) interesenti var saņemt jaunas rokasgrāmatas, kas kalpos kā palīgs augu slimību un kaitēkļu atpazīšanā
  14.03.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Anulēti 14 augu aizsardzības līdzekļi (AAL), reģistrēti 5 jauni AAL, AAL "Buster" piešķirta atļauja AAL paralēlai tirdzniecībai, anulēta AAL "DQ 200" paralēlās tirdzniecības atļauja, kā arī veiktas citas izmaiņas
  12.03.2019
 • Kosovas amatpersonas iepazīstas ar Latvijas praksi mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzības jomā

  Šonedēļ (11.03.-15.03.) Latvijā norit TAIEX mācību vizīte Kosovas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības ministrijas un Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras Fitosanitārā sektora pārstāvjiem
  12.03.2019
 • Eksportējot preces uz Apvienoto Karalisti pēc BREXIT ("no deal"), koksnes iepakojamam materiālam jābūt apstrādātam un marķētam atbilstoši ISPM 15

  07.03.2019
 • Mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu augsni

  Termins "sasalusi augsne” tiek attiecināts uz augsnes aramkārtu 15 cm dziļumā. Ja saskaņā ar LVĢMC datiem diennakts vidējā augsnes temperatūra 15 cm dziļumā ir nulle grādu vai zemāka, augsne ir sasalusi
  01.03.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  25.02.2019
 • Ēnu diena Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā

  17.02.2019
 • Grozīti Nitrātu noteikumi

  Turpmāk ĪJT mēslošanas plānu kopsavilkums par faktisko ražu un faktiski izlietoto mēslojumu (līdz šim - par plānoto) VAAD jāiesniedz līdz 30.novembrim, turpmāk VAAD pārbaudīs izmantoto kūtsmēslu un fermentācijas atlieku uzskaites dokumentāciju
  14.02.2019
 • Bioloģiskajiem lauksaimniekiem - ar 6. februāri sākusies individuālo atļauju izsniegšana!

  Nosacījumi atļaujas izsniegšanai konvencionālas izcelsmes vasarāju labību, lopbarības augu un eļļas augu (sojai un baltajām sinepēm) sēklas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
  14.02.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  14.02.2019
Arhīvs