Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook


 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 10
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu " Atļauja augu pases drukāšanai", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Informācija par nedēļas laikā (11.09.–17.09.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  Laika posmā no 11. septembra līdz 17. septembrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 46 pārbaudes.
  18.09.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (04.09. – 10.09.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  Nedēļas laikā inspektori AAL uzraudzības jomā veikuši 71 pārbaudi, pārkāpumi nav konstatēti
  11.09.2020
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrā iekļauti trīs jauni augu aizsardzības līdzekļi, anulēti insekticīdi "Bulldock 025 EC" un "Baythroid", grozīti fungicīdu "Ampera", "Kantik" un "Mirage" lietošanas nosacījumi, veiktas citas izmaiņas
  11.09.2020
 • Līdz 15. oktobrim bioloģiskie lauksaimnieki var iesniegt iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai ziemāju labībai

  Lēmums par individuālās atļaujas izsniegšanu tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.
  10.09.2020
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  No kataloga svītrota ziemas rapša Brassica napus L. (Partim) šķirne "Mauro KWS"
  09.09.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (28.08. - 03.09.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  Nedēļas laikā konstatēts viens ar AAL lietošanu saistīts pārkāpums – lietots Latvijas Republikā reģistrēto AAL sarakstā nereģistrēts AAL
  04.09.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (21.08. – 27.08.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti divi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi
  28.08.2020
 • Šogad bakteriālā iedega Latvijā konstatēta jau desmit vietās

  VAAD inspektori, veicot bakteriālās iedegas saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā ņēmuši 492 augu paraugus, no kuriem 29 konstatēta bīstama augu karantīnas slimība – bakteriālā iedega (Erwinia amylovora)
  28.08.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (14.08.–20.08.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  21.08.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (07.08. –13.08.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  14.08.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (31.07. – 06.08.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  07.08.2020
 • Šogad bakteriālā iedega Latvijā konstatēta trīs vietās - Dobeles, Nīcas un Daugavpils novados

  VAAD šogad, veicot bakteriālās iedegas saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā ņēmis 276 paraugus, no kuriem sešos paraugos konstatēta bīstama augu karantīnas slimība – bakteriālā iedega (Erwinia amylovora)
  03.08.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (24.07.–30.07.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  31.07.2020
 • VAAD veic latvāņu izplatības mērījumus 13 aizsargājamās dabas teritorijās

  Pārrobežu sadarbības projekta mērķis ir vienlaicīgi visiem partneriem praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot pasākumu kopumu, kas mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās
  24.07.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (17.07. – 23.07.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  24.07.2020
 • Administratīvā atbildība VAAD kompetences jomās kopš šā gada 1. jūlija

  22.07.2020
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti četri dzīvo organismu saturoši augu aizsardzības līdzekļi (AAL) un divi jauni herbicīdi, anulēti divi AAL - "Nimbus Gold" un "Envidor", kā arī veiktas citas izmaiņas
  21.07.2020
 • Pārbaudes rezultāti par Krustpils novadā Odzes un Neretas upēs konstatētajām bojā gājušām zivīm

  VAAD secina, ka lauksaimnieciskās darbības nevar būt zivju bojāejas iemesls.
  17.07.2020
 • Informācija par nedēļas laikā (10.07. – 16.07.2020.) veiktajām pārbaudēm augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā

  17.07.2020
Arhīvs