Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Augu karantīna Latvijā > Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Latvijā sastopamie karantīnas organismi

Augu kaitīgie organismi ir augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni. Savukārt karantīnas organismi ir tie augiem kaitīgie organismi, kuri patlaban valstī nav sastopami vai ir izplatīti ierobežotās platībās un tiek aktīvi apkaroti, un kuri var radīt lielus ekonomiskos zaudējumus. Karantīnas organismu izplatību veicina tas, ka tiem bieži ir plašs saimniekaugu spektrs un jaunajā teritorijā nav to dabīgo ienaidnieku.

2018.gadā Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā identificētie augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamie organismi, kas konstatēti veicot apsekojumus Latvijas teritorijā

Nr. p.k.
 
Nosaukums Saimniekaugi Izplatības statuss (ISPM Nr.8) Konstatēts
Latīņu val. Latviešu val.
 1. Ditylenchus destructor Kartupeļu bumbuļu nematode Solanum tuberosum, Iris spp., Tulipa spp., Gladiolus spp., Trigridia spp., Hyacinthus spp., Crocus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams tikai dažās teritorijās, kur audzē saimniekaugus; noteikti iznīcināšanas pasākumi Pārtikai paredzētie kartupeļi
2. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Kartupeļu gaišā gredzenpuve Solanum tuberosum, Lycopersicon spp., Solanum melongena, Capsicum spp. augi    Sastopams visās teritorijas daļās, kur audzē saimniekaugus, noteikti iznīcināšanas pasākumi Pārtikai paredzētie kartupeļi
3. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis Tomātu bakteriālais vēzis Lycopersicon esculentum stādīšanai paredzētie augi Sastopams tikai segtā audzēšanas vietā     Tomātu ražojošie stādījumi Tomātu ražojošie stādījumi
 4. Globodera rostochiensis Zeltainā kartupeļu  cistu nematode Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena Sastopams visās teritorijas daļās, kur audzē saimniekaugus, noteikti iznīcināšanas pasākumi Lauks, kurā paredzēts stādīt kartupeļus, sēklaudzēšanas saimniecības lauks
5. Dothistroma septosporum
(Mycosphaerella pini, Scirrhia pini
- Pinus spp. stādīšanai paredzētie augi Sastopams tikai dažās teritorijās, noteikti iznīcināšanas pasākumi Stādīšanai paredzētie augi, apstādījumi, dendroloģiskais dārzs
6. Lecanosticta acicola
(Mycosphaerella dearnessii, Scirrhia acicola)
- Pinus spp. augi Sastopams tikai dažās teritorijās, noteikti iznīcināšanas pasākumi Apstādījumi, dendroloģiskais dārzs
7. Erwinia amylovora Bakteriālās iedegas Amelanchier spp., Chaenomeles spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cydonia spp., Eriobotrya spp., Malus spp.,
Mespilus spp., Photinia davidiana, Pyracantha spp., Pyrus spp. un Sorbus spp. augi
Sastopams tikai dažās teritorijās, noteikti iznīcināšanas pasākumi Ābeļu un bumbieru komercdārzs, ražojošais dārzs, piemājas dārzs

 

2018. gadā VAAD Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā konstatētie Latvijā sastopamie augu karantīnas organismi