Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Augu karantīna Latvijā > Bakteriālās iedegas buferzonas

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.575 „Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pieņem lēmumus par fitosanitāro pasākumu piemērošanu. Lēmumos tiek noteikts, ka vieta, kurā šis kaitīgais organisms ir konstatēts, tiek atzīta par bakteriālās iedegas perēkli un teritorija 3 km rādiusā ap perēkli – par buferzonu.

Lēmumos noteikts, ka bakteriālo iedegu saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u.c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām, aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo iedegu buferzonā.

1) VAAD Zemgales reģionālās nodaļas lēmuma Nr. 30-14.31/8 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” mātesaugu selekcijas dārzā Dobeles novadā Krimūnu pagastā, kurā noteikta šāda buferzona:

 

2) VAAD Rīgas reģionālās nodaļas 2019. gda 25. jūlija lēmums Nr. 26-14.31/10 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu”  stādaudzētavā Babītes pagastā Babītes novadā, kurā noteikta šāda buferzona:

3) VAAD Rīgas reģionālās nodaļas 2019. gda 28. jūnijā lēmums Nr. 14.31/9 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” piemājas dārzā "Sviķi" Birzgales pagastā Ķeguma novadā, kurā noteikta šāda buferzona:

 

4) VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja 2018.gada 20.augusta lēmums Nr. 28-7.3.4.1/161 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” piemājas dārzā "Kalna Rūdzes", Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā,  kurā noteikta šāda buferzona:

 

Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesis > 22.08.2018., Nr. 166 (6252)
 

5) VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja 2018.gada 16.augusta lēmums Nr.26-7.3.4.1/4 "Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” ražojošajā dārzā U. Onzuļa Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecība "Renči", kurā noteikta šāda buferzona:

Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesis > 21.08.2018., Nr. 165 (6251)
 

6) VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja p.i. 2018.gada 3.augusta lēmums Nr. 30-7.3.4.1/7 “Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” komercdārzā ZS "Stūrīši" Saukas pagastā Viesītes novadā, kurā noteikta šāda buferzona:

Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesis > 08.08.2018., Nr. 156 (6242)

7) VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vadītājas 2018.gada 27.jūlija lēmums Nr. 30-7.3.4.1/6 “Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” piemājas dārzā „Kalndārznieki”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, kurā noteikta šāda buferzona:

Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesis > 02.08.2018., Nr. 152 (6238)

8) VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītājas 2018.gada 23.jūlija lēmums Nr. 28-7.3.4.1/136 “Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu” "Ķirši", Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kurā noteikta šāda buferzona: