Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Valsts augu aizsardzības dienesta 2008.gada izpilde sēklu kontroles jomā

Nr.p.k. Uzdevums Gada izpilde
7. Patērētājs nodrošināts ar kvalitatīvu sēklu pavairošanai un tiek ievērotas selekcionāru tiesības
7.1. Darbojas starptautiskajām prasībām atbilstoša sēklu sertifikācijas sistēma
7.1.1. Novērtēt sēklu kvalitatīvās īpašības laboratorijās (paraugi) 5633
7.1.2. Noņemt sēklu paraugus to sertifikācijai  1657
7.1.3. Noņemt ziemas kviešu sēklu paraugus pundurainās melnplaukas noteikšanai 53
7.1.4. Izsniegt sēklu sertifikātus 1415
7.1.5. Pārbaudīt sēklu partiju viendabīgumu (paraugi) 34
7.1.6. Uzraudzīt Sēklaudzēju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas (pārbaudes) 881
7.1.7. Kontrolēt sēklu tirdzniecības vietas (pārbaudes) 639
7.1.8. Sēklaudzēšanas sējumu lauku apskašu veikšana (ha) 10241,95
7.1.9. Veikt kartupeļu bumbuļu analīzes (paraugi) 241