Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana > Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

Speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai

 
Augu aizsardzības likuma III nodaļas 8.panta 1.daļa nosaka, ka izplatīt augu aizsardzības līdzekļus drīkst komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - VAAD) izdotu speciālo atļauju (licenci) (turpmāk – licence). Licenču izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.682 „Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai”.
 
 
VAAD izsniedz šādus licenču veidus:
-          pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
-          trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.
 
VAAD pārreģistrē licenci, izsniedzot to ar iepriekšējo reģistrācijas numuru, ja mainās:
-          licencē norādītā informācija (komersanta nosaukums vai adrese, izplatīšanas vietas nosaukums vai adrese);
-          licences veids (klase) vai izplatīšanas veids (uzglabāšana vai tirdzniecība).
 
Licence nepieciešama katrai augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai. Prasības tirdzniecības un uzglabāšanas vietu atbilstībai nosaka Augu aizsardzības likums un Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū".
 
Lai saņemtu jaunu vai pārreģistrētu esošo licenci, komersantam jāsamaksā valsts nodeva un Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļā vai tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā jāiesniedz Iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (turpmāk - iesniegums).
 
Ja komersantam licence izsniegta pirms Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.682 „Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai” stāšanās spēkā un tas vēlas turpināt augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, tam līdz licences derīguma termiņa beigām Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļā vai tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā jāiesniedz iesniegums. Jaunu beztermiņa licenci ar iepriekšējo reģistrācijas numuru VAAD izsniedz bez valsts nodevas samaksas.
 
Lai anulētu licenci, komersantam Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļā vai tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā jāiesniedz iesniegums.
 
 
Valsts nodevas apmēru par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu nosaka Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.682 “Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai”:
-     21.1.apakšpunkts - pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai (par katru izplatīšanas vietu) – 142,29 euro;
-     21.2.apakšpunkts - trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai (par katru izplatīšanas vietu) – 71,14 euro;
-     21.3.apakšpunkts - licences pārreģistrēšanai (par katru izplatīšanas vietu) – 7,11 euro
 
 
Rekvizīti valsts nodevas samaksai par licences izsniegšanu
 

Saņēmējs:
Valsts kase
Reģistrācijas Nr.
90000050138
Konta Nr.
LV34TREL1060000929900
Saņēmēja BIC:
TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods:
9.2.9.9.

 
 
Sarakstu ar izsniegtajām, pārreģistrētajām un anulētajām licencēm VAAD publicē savā interneta mājaslapā.