Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni > Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācija

Pakalpojums attiecas uz juridisku vai fizisku personu, kas Latvijā gatavo mēslošanas līdzekļu mehānisku maisījumu tirdzniecībai (izņemot maisījumu, kas saskaņā ar konkrētu līgumu gatavots pēc individuāla pasūtījuma gala lietotājam).

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un izvērtē Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumu Nr.506 (turpmāk – noteikumi) 16.punktu un pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju, ja ir ievēroti visi noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli, ja nav ievēroti noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
- mehāniskā maisījuma ražošanas tehniskā apraksta kopija (izņemot iepakotājam);
- testēšanas pārskata kopija par detonācijas drošību mēslošanas līdzeklim, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs pārsniedz 28% no mēslošanas līdzekļa masas;
- maisījuma gatavotāja izziņa par to, ka mehāniskais maisījums gatavots no reģistrētiem mēslošanas līdzekļiem vai no mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums "EK mēslošanas līdzeklis" un ka tajos esošo nereģistrēto sastāvdaļu (ja tādas ir) daudzums nepārsniedz 0,5% no kopējās masas (iepakotājs iesniedz maisījuma reģistrācijas apliecības kopiju);
- etiķetes vai marķējuma teksta paraugs ar informāciju latviešu valodā saskaņā noteikumu 52.punktu;
- tirdzniecības vietu saraksts.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Latvijā ražota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācijas iesniegums DOC, PDF