Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > Ozolu akūtā kalšana

Kas ir ozolu akūtā kalšana?

Inficētie ozoli nokalst un aiziet bojā apmēram trīs līdz piecu gadu laikā no simptomu parādīšanās brīža. Tomēr pastāv iespēja, ka inficētais ozols var atveseļoties. Šo slimību ierosina zinātnei pilnīgi jaunas baktērijas, visbiežāk – Gibbsiella quercinecans un Brenneria goodwinii.

2017.gadā Talsu paugurainē pirmo reizi Latvijā konstatēta bīstama ozolu slimība – ozolu akūtā kalšana (Acute oak decline). Līdz šim slimība  laboratoriski apstiprināta vēl tikai Lielbritānijā un Šveicē, bet slimības simptomi novēroti vairākās Eiropas valstīs.

Kāpēc jāsatraucas par šo slimību?

Slimība galvenokārt skar nobriedušus ozolus, kas ir vairāk nekā 50 gadus veci un kuru diametrs ir vairāk nekā 30 cm. Slimība ozolus apdraud ne tikai mežos, bet arī parkos, viensētās un apstādījumos. Bīstama ne tikai Latvijā visbiežāk sastopamajam parastajam ozolam (Quercus robur), bet arī citām ozolu sugām, kuras izplatītas apstādījumos.
 
Slimības simptomi ar fotoattēliem SKATĪT ŠEIT. Foto: Oskars Zaļkalns

Saslimšanas iemesli

Pēc britu zinātnieku domām, ozolu akūtā kalšana ir kompleksa saslimšana, kas attīstās vairāku atšķirīgu faktoru (ne tikai baktēriju) ietekmē. Iespējams, ka sava nozīme slimības attīstībā ir koku sakņu veselības stāvoklim, dažādu sēņu klātbūtnei (Armillaria sp. ), šaurspārnu krāšņvabolei (A. biguttatus), nelabvēlīgiem abiotiskajiem faktoriem (piemēram, sausumam), u.c.

Pagaidām slimība vēl ir pārāk maz izpētīta, lai varētu sniegt kādus konkrētus ieteikumus tās ierobežošanai.

Kam ziņot?

Valsts meža dienests aicina iespējami inficētos kokus neaiztikt un ziņot Valsts meža dienesta inženieriem vides aizsardzības jautājumos:

Oskars Zaļkalns (tālrunis: 26188968; e-pasts: oskars.zalkalns@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv)

Vasilijs Kolačs (tālrunis: 29441040; e-pasts: vasilijs.kolacs@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv)

Informējot, lūdzu, norādīt: atrašanās vietu un kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties. Sūtot e-pastu, lūdzu, pievienot attēlu, kur redzams ozola stumbrs ar plaisu, no kura izdalās tumšais šķidrums (eksudāts) (sk. 1.attēlu)!

ANKETA privāto zemju īpašniekiem

ANKETA meža īpašniekiem

ANKETA meža nozares pārstāvjiem

Izstrādāts daudzpusējas sadarbības projekts ozolu akūtās kalšanas zinātniskajiem pētījumiem

Video par ozolu akūto kalšanu

Publikācijas:

Žurnāls "Dārzs un Dravva", 2019. gada pavasaris 61., 62., 63. lapaspuse

Seko jaunumiem "Ozoliem būt!"

Būsim vērīgi un sargāsim Latvijas ozolus!