Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Kāpēc latvānis ir bīstams?

Latvāņa šūnsulai saskaroties ar ādu, ultravioleto staru ietekmē rodas apdegumi. Aktivizētas fotodinamiski aktīvas vielas furokumarīni (furanokumarīni), kas sarauj olbaltumvielu DNS un iznīcina šūnas. Savienojumi ir kancerogēni, (izraisa vēzi) un teratogēni (izraisa embriju bojājumus). Rodas apdegumiem līdzīgi audu bojājumi – atgādina I-III pakāpes apdegumus. Tas var notikt pēc vairākām stundām (15 – 20), pieskaršanās augam nav sāpīga.

Lai izvairītos no saskares ar latvāni un no tā radītiem apdegumiem, jāzina, kur tas sastopams. Upuri parasti ir bērni, makšķernieki, tūristi, cilvēki, kas nezina par tā kaitīgumu, zemju apsaimniekotāji. Alerģiskus un jutīgus cilvēkus latvāņa sula ietekmē vairāk.
 
Kā rīkoties, ja notikusi saskare ar latvāni?
 
Saskare var būt tieša, netieša - caur apģērbu, ar tvaikiem. Ja ir notikusi saskare ar latvāni, ir jāsargājas no atkārtota kontakta ar augu. (Fotogrāfija no http://ashtabula.osu.edu)
 
 
 
Ja cilvēks ir apdedzinājies:
 • parādās nespēks
 • diskomforta sajūta
 • cilvēks jūtas slims
 • rodas līdzīgas sajūtas kā apdegot saulē vai no uguns traumām gūtajām.
 • organisms atūdeņojas, cilvēkam slāpst
 •  tulznas uzsūcas pēc 7 – 10 dienām, nokrīt kreveles
 • ādas krāsa paliek no tumši sarkanas līdz violeti pelēkai un neganti niez.
 • pigmenta plankumi var saglabāties vairākus mēnešus,
 • āda var palikt tumšāka vairākus gadus.
 • cilvēkam uz ādas var veidoties arī saistaudu mezgliņi,
 • āda var kļūt jutīgāka un tāda palikt vairākus gadus pēc saskares ar latvāni
 • brūces ilgi dzīstošas un sāpīgas
Var būt:
 • slikta dūša
 • sāpēt vēders
 • rasties redzes traucējumi
 • paaugstināta jutība pret saules gaismu,
 • acu iekaisumi
 • iekļūstot acī var izraisīt īslaicīgu vai ilglaicīgu aklumu
Apdedzinātā vieta ir jāmazgā ar ūdeni un ziepēm apmēram 15 minūtes. Ja auga sula ir nokļuvusi acī, tā ir jāskalo, attiecīgi pagriežot galvu, lai skalošanas procesā kaitīgās vielas netiktu ieskalotas otrā acī. Pēc saskares iesaka izvairīties no saules stariem, līdz pat 3 diennaktīm. Jādzer daudz šķidruma – ūdeni, minerālūdeni, tēju. Nelielu traumu gadījumā ārstējas kā pēc apdeguma, bet ar čūlām un lielākos, obligāti jāgriežas pie ārsta.

Darba aizsardzība, ierobežojot latvāni

Ierobežojot latvāni, būtiska nozīme, lai izvairītos no traumām, ir darba drošībai. Pirms latvāņa ierobežošanas jāizvērtē situācija. Ja ir slikta pašsajūta vai bojāts ekipējums, ierobežošanu nevajadzētu veikt. Darba drošības nodrošināšanai nepieciešams lietot gumijas vai cita materiāla ūdensnecaurlaidīgu apģērbu, zābakus, aizsargcimdus, sejas aizsargmasku vai aizsargbrilles un ūdenstrauku, ko nepieciešams lietot pēc latvāņa ierobežošanas pasākuma veikšanas, ar tajā esošo ūdeni noskalojot latvāņa sulu no darbarīkiem un aizsargtērpa. Aizsargtērpam jābūt ar slēgtām piedurknēm un tik lielam, lai to var brīvi uzvilkt virs apģērba, kā arī virs gumijas vai cita materiāla ūdensnecaurlaidīgiem zābakiem. Tam jābūt mazgājamam un ātri žūstošam. Būtisks kritērijs, izvēloties aizsargapģērbu ir tā ērtumam – lai brilles vai maska neaizsvīstu, latvāņu sula netiktu ieberzēta acīs vai nenokļūtu uz sejas aizsvīdušu briļļu dēļ, nenokļūtu zem ūdensnecaurlaidīgā apģērba. Cimdos ieteicams iebērt nedaudz talka pulvera, lai nesvīstu rokas. Tiem jābūt brīvi novelkamiem. Zābakos jāvar ievilkt zeķes. Aizsargapģērbam jābūt viegli novelkamam, lai netraumētos pēc darba veikšanas, bet pret latvāņu sulu sargājošam. Apģērba novilkšanas procesā būtiski nesaskarties ar latvāņu skarto apģērba daļu, tādēļ nepieciešams ūdens, ar ko nomazgāt latvāņu šūnsulas skarto apģērbu vai darbarīkus. Darbarīku un apģērba noskalošanu veic pārdomāti. Noskalošana jāveic tā, lai novērstu nejaušu latvāņa sulas saskari ar atklātām ķermeņa daļām.

Ja iespējams, vēlams darbu veikt ne mazāk kā diviem cilvēkiem, lai būtu ērti un efektīvi izpildāma latvāņa ierobežošana un darba drošības pasākumi.

Ko darīt, ja notikusi saskare ar latvāņa šūnsulu

Saskare ar latvāņa šūnsulu var būt tieša vai netieša – caur apģērbu, kā arī karstā un saulainā laikā ar tvaikiem. Cilvēkiem ar dažādu jūtību ir dažāda reakcija uz latvāņa šūnsulu, tvaikiem, specifisko smaržu. Gaišmataini un rudmataini, kā arī alerģiski cilvēki pret to ir jutīgāki. Jutīgākam cilvēkam var palikt slikti arī no latvāņa specifiskās smaržas, kas var izraisīt ģīboni vai nepatīkamas sajūtas.

Ja notikusi saskare ar latvāņa šūnsulu, nepieciešams sargāties no atkārtota kontakta ar augu un mazgāt skarto vietu ar ūdeni un ziepēm apmēram 15 minūtes. Ja šūnsula nokļuvusi acīs, tās nepieciešams skalot, pagriežot galvu tā, lai skalošanas procesā kaitīgās šūnsulas sastāvā esošās vielas netiktu ieskalotas otrā acī. Jāizvairās no saules stariem, kas aktivē latvāņa šūnsulā esošās vielas, kas rada apdegumus. Nepieciešams dzert daudz šķidruma – ūdeni, minerālūdeni, tēju, lai izvairītos no ķermeņa atūdeņošanās (dehidratācijas). Nelielu traumu gadījumā var ārstēties kā pēc citiem apdegumiem, bet čūlu gadījumā un, ja ir lielāki apdegumi, kā arī gadījumos, kad šūnsula iekļuvusi acīs, nepieciešams griezties pie ārsta.

No latvāņa izraisītām traumām var izvairīties, bet ir nepieciešams rūpēties par savu veselību, neriskēt, nemēģināt latvāņa kaitīgumu uz savas ādas. Ja tomēr ir nepieciešamība strādāt latvāņa pārņemtajās zemēs, ir jāievēro šādi darba drošības pasākumi:

 • Izvērtē situāciju - ja ir slikta pašsajūta vai bojāts ekipējums, darbības, kuru veikšanas laikā iespējamas traumas, saskare ar latvāņu sulu, darbības ar latvāņiem neveic
 • Aizsargkombinzonam jābūt ar slēgtām piedurknēm, kā arī tik lielam, lai var brīvi uzvilkt virs apģērba, kā arī virs gumijas zābakiem. Tam jābūt ātri žūstošam un viegli mazgājamam
 • Lieto šķidrumu necaurlaidīgu specapģērbu, gumijas zābakus, gumijas aizsargcimdus un sejas masku vai aizsargbrilles, kā tas ir parādīts attēlos (foto no A. Bērziņa personīgā arhīva).
 • Svarīgi izvēlēties ērtu apģērbu, brilles vai masku, kas neaizsvīst. Apģērbam jābūt viegli novelkamam, bet pret latvāņu sulu sargājošam.
 • Svīšana – negatīvs aspekts, kas var radīt bīstamību. Cimdos ieteicams iebērt talka pulveri. Tiem jābūt brīvi novelkamiem.