Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

mazpulcenu konkurss

KONKURSS mazpulcēniem

Saistībā ar Starptautisko augu veselības gadu 2020, VAAD (Valsts augu aizsardzības dienests) un LAB (Latvijas agronomu biedrība) organizē mazpulcēniem ziemas konkursiņu. Iepazīsties ar dažādiem augiem un to veselību. Būs arī balvas.

Veselīgi augi ir pamats dzīvei, ekosistēmas funkcijām un pārtikas nodrošinājumam. Augi ir galvenais avots gaisam, ko mēs elpojam, un lielākajai daļai pārtikas, ko mēs ēdam, tomēr mēs bieži vien veltām pārāk maz uzmanības, lai uzturētu tos veselīgus.

2018. gada 20. decembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, kurā pasludināts, ka 2020. gads ir Starptautiskais augu veselības gads. Starptautiskais augu veselības gads ir ļoti svarīga iniciatīva, lai uzsvērtu augu veselības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā, jo klimata pārmaiņas un cilvēku darbības ir mainījušas ekosistēmas, samazinājušas bioloģisko daudzveidību un radījušas jaunus riskus un iespējas augiem bīstamo kaitēkļu izplatībai.
Šogad visā pasaulē, arī Latvijā, tiek organizēti dažādi pasākumi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību augu veselībai.

Informācija par Latvijas pasākumiem: www.vaad.gov.lv > Informācija sabiedrībai > Starptautiskais augu veselības gads 2020

Prezentācija ar jautājumiem. Piedalās visa vecuma mazpulcēni. Jānorāda - vārds, uzvārds, vecums, mazpulka nosaukums un vadītājs. Mazpulcēnu atbildes iesūta mazpulka vadītājam un tas savukārt nosūta Word vai PDF dokumentā uz e-pastu: konkurssvaad@inbox.lv

Atbildes uz konkursa jautājumiem gaidām līdz 17.02.2020.

Lai veicās apgūstot jaunas zināšanas!