Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Ziņu lapa Nr. 25 - 2020. gada jūlijs. Glifosāta lietošana

Ziņu lapa Nr. 24 - 2020. gada jūnijs. Aizsargjoslas

Ziņu lapa Nr. 23 - 2019. gada augusts. AAL lietošanas iekārtu pārbaudes

Ziņu lapa Nr. 22 - 2019. gada maijs. AAL lietošanas pārbaudes, aizsargjoslas, svarīgi datumi bioloģiskajiem audzētājiem un augu karantīnas organismu pārbaudes

Ziņu lapa Nr. 21 - 2018.gada jūlijs. Kas jāzina par aizsargjoslām.

Ziņu lapa Nr. 20 - 2018.gada maijs. Nepareizas rīcības cēloņi un sekas (kādas kļūdas nevajadzētu pieļaut lietotjot AAL). Nelegālo AAL kaitīgā ietekme.

Ziņu lapa Nr. 19 - 2018.gada aprīlis. Noderīga informācija lauksaimniekiem, atsākoties lauku darbu sezonai.

Ziņu lapa Nr. 18 - 2017.gada novembris, ar 2018.g. 1.janvāri granātābolu ievešanai no konkrētām valstīm nepieciešams fitosanitārais sertifikāts

Ziņu lapa Nr. 17 - 2017.gada novembris, ar 2018.g. 1.janvāri tomātu ievešanai no valstīm, kas nav ES dalībvalstis nepieciešams fitosanitārais sertifikāts

Ziņu lapa Nr.16 - 2017.gada augusts, AAL lietotājiem par vēja ātruma ievērošanu

Ziņu lapa Nr.15 - 2017.gada augusts - atgādinājums par pareizu glifosātu saturošo AAL lietošanu pirms ražas novākšanas

Ziņu lapa Nr.14 - 2017.gada 16.jūnijs - informācija smiltsērkšķa audzētājiem

Ziņu lapa Nr.13 - 2017.gada 1.jūnijs

Ziņu lapa Nr.12 - 2017.gada aprīlis (AAL ietekme uz apkārtējo vidi. Mēslošanas plāni.)

Ziņu lapa Nr.11 - 2017.gada marta aktualitātes

Ziņu lapa Nr.10 - Par AAL lietošanas iekārtu pārbaudēm.

Ziņu lapa Nr.9 - 2017.gada janvāra aktualitātes

Ziņu lapa Nr.8 - Atgādinājums par glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu

Ziņu lapa Nr.7 - Informācija stādu audzētājiem un tirgotājiem. Izmaiņas augu pasu derīguma termiņos un par augu pasu nepieciešamību Xylella fastidiosa saimniekaugiem.

Ziņu lapa Nr.6 - Mēslošanas plāns

Ziņu lapa Nr.5 - Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanā un dokumentēšanā. Par paraugu ņemšanu jāmaksā.

Ziņu lapa Nr.4 - Integrētā augu aizsardzība

Ziņu lapa Nr.3 - Jaunas prasības mēslošanas līdzekļu lietošanā

Ziņu lapa Nr.2 - Integrētā augu aizsardzība, rokasgrāmatas par augu attīstības stadijām ("Laukaugi", "Augļaugi", "Dārzeņi un kartupeļi")

Ziņu lapa Nr.1 - AAL lietošanas iekārtu pārbaudes, AAL apmācības