Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 16.07.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Zemenes

6.05-12.05.
Novērojums veikts vienā stādījumā atklātā laukā, zemenēm piecas lapas cerā atvērušās (AS 15).
Uz vecajām lapām konstatētas zemeņu lapu brūnplankumainības un baltplankumainības pazīmes.

20.05-26.05.
Novērojumi veikti divos stādījumos Gulbenes un Raunas novados, zemenēm ziedkopas pumpurs izvirzās līdz ziedēšanas sākums (AS 56-61).
Konstatēti aveņu ziedu smecernieku kāpuru un zemenāju lapgrauža bojājumi.

27.05-02.06.
Zemenēm pilnzieds (AS 65).
Vienā stādījumā konstatētas zemeņu lapu baltplankumainības pazīmes.
Zemeņu stādījumos sastopami aveņu ziedu smecernieki un zemenāju lapgrauži.

03.06.-09.06.
Zemenēm pilnzieds līdz izveidojusies pirmā zaļā oga (AS 65-75).
Vienā stādījumā konstatētas zemeņu lapu baltplankumainības pazīmes.
Zemeņu stādījumos sastopami zemenāju lapgrauži un atsevišķas pieaugušās maijvaboles.

10.06.-16.06.
Zemenēm pilnzieds (AS 65).
Vienā stādījumā konstatētas zemeņu lapu baltplankumainības pazīmes.

17.06.-23.06.
Zemenēm ogu nogatavošanās sākums līdz pirmajām ogām izveidojies šķirnei raksturīgais krāsojums (AS 81-85).
Konstatētas zemeņu lapu baltplankumainības pazīmes.
Sastopami lapgrauži un to kāpuri.

24.06.-30.06.
Zemenēm ogu galvenā līdz otrā gatavība (AS 87-89).
Konstatētas zemeņu lapu baltplankumainības un brūnplankumainības pazīmes.
Ogas inficē pelēkā puve.

08.-14.07.
Zemenēm ogu otrā gatavība līdz jaunu lapu veidošanās (AS 89-91).
Konstatētas zemeņu lapu baltplankumainības un brūnplankumainības pazīmes.
Ogas inficē pelēkā puve.

22.-28.07.
Zemenēm jaunu lapu veidošanās (AS 91).
Uz vecajām lapām  plankumainības.


09.09.-15.09.
Novērojums veikts vienā stādījumā. Sānpumpuru veidošanās sākums (AS 91).
Lapas inficē brūnplankumainība.
Konstatēti zemeņu ērces bojājumi.