Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Nr.p.k.
Laukaugu sugas nosaukums
CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs
CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums
latīniski
latviski
1.1. CPVO protokoli
1.1.1.
Avena sativa L. (arī Avena byzantina K.Koch)
Auzas, arī Bizantijas auzas
06.11.2003.
1.1.2.
Avena nuda L.
Kailgraudu auzas
06.11.2003.
1.1.3.
Brassica napus L.
Rapsis
25.03.2004.
1.1.4.
Helianthus annuus L.
Saulespuķes
31.10.2002.
1.1.5.
Hordeum vulgare L.
Mieži
11.03.2010.
1.1.6.
Linum usitatissimum L.
Šķiedras lini, eļļas lini
21.03.2007.
1.1.7.
Pisum sativum L.
Sējas zirņi
TP 007/rev.2
11.03.2015.
1.1.8.
Secale cereale L.
Rudzi
31.10.2002.
1.1.9.
Solanum tuberosum L.
Kartupeļi
01.12.2005.
1.1.10.
Triticum aestivum L.
Kvieši
16.02.2011.
1.1.11.
Triticum durum Desf.
Cietie kvieši
06.11.2003.
1.1.12.
x Triticosecale Wittm. ex A.Camus
Hibrīdi, kas radīti, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu
16.02.2011.
1.1.13.
Zea mays L.
Kukurūza
11.03.2010.
1.1.14. Festuca ovina L., Festuca rubra L. Sarkanā auzene, Aitu auzene TP 067 23.06.2011.
1.1.15. Lolium perenne L., Lolium multiflorum Lam., Lolium boucheanum Kunth Airene TP 004/1 23.06.2011.
1.2. UPOV vadlīnijas
1.2.1.
Agrostis gigantea Roth.
Baltā smilga
12.10.1990.
1.2.2.
Agrostis stolonifera L.
Ložņu smilga
12.10.1990.
1.2.3.
Agrostis capillaris L.
Parastā smilga
12.10.1990.
1.2.4.
Beta vulgaris L.
Lopbarības bietes
04.11.1994.
1.2.5.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Lopbarības kāļi
04.04.2001. + 01.04.2009.
1.2.6.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Ripsis
17.04.2002.
1.2.7.
Dactylis glomerata L.
Kamolzāle
17.04.2002.
1.2.8.
Festuca arundinacea Schreber
Niedru auzene
17.04.2002.
1.2.9.
Festuca filiformis Pourr.
Smalklapu aitu auzene
05.04.2006.
1.2.10.
Festuca ovina L.
Aitu auzene
05.04.2006.
1.2.11.
Festuca pratensis Huds.
Pļavas auzene
17.04.2002.
1.2.12.
Festuca rubra L.
Sarkanā auzene
05.04.2006.
1.2.13.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Raupjā auzene
05.04.2006.
1.2.14.
Lolium multiflorum Lam.
Daudzziedu airene
05.04.2006.
1.2.15.
Lolium perenne L.
Ganību airene
05.04.2006.
1.2.16.
Lolium x boucheanum Kunth
Hibrīdā airene
05.04.2006.
1.2.17.
Lupinus albus L.
Baltā lupīna
31.03.2004.
1.2.18.
Lupinus angustifolius L.
Šaurlapu lupīna
31.03.2004.
1.2.19.
Lupinus luteus L.
Dzeltenā lupīna
31.03.2004.
1.2.20.
Medicago sativa L.
Sējas lucerna
06.04.2005.
1.2.21.
Medicago x varia T.Martyn
Hibrīdā lucerna
06.04.2005.
1.2.22.
Papaver somniferum L.
Miega magones
24.03.1999.
1.2.23.
Phleum nodosum L.
Gumainais timotiņš
07.11.1984.
1.2.24.
Phleum pratense L.
Pļavas timotiņš
07.11.1984.
1.2.25.
Poa pratensis L.
Pļavas skarene
12.10.1990.
1.2.26.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Eļļas rutki
04.04.2001.
1.2.27.
Sinapis alba L.
Baltās sinepes
04.04.2001.
1.2.28.
Trifolium pratense L.
Sarkanais āboliņš
04.04.2001.
1.2.29.
Trifolium repens L.
Baltais āboliņš
09.04.2003.
1.2.30.
Vicia faba L.
Lauka pupas
17.04.2002.
1.2.31.
Vicia sativa L.
Vasaras vīķi
21.10.1988.