Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Normatīvie akti > Augu karantīna > ES normatīvie akti > Direktīvas > Par kaitīgo organismu ierobežošanu un apkarošanu

Par kaitīgo organismu ierobežošanu un apkarošanu

 
31969L0464 Padomes Direktīva (1969. gada 8. decembris) par kartupeļu vēža kontroli
(OV L 323, 24.12.1969., 1./2. lpp.) html
Piemērošana aizkavēta ar 11994N
 
31974L0647 Padomes direktīva (1974. gada 9. decembris) par neļķu tinēja apkarošanu (OV L 352, 28.12.1974., 41./42. lpp.) html
 
31993L0085 Padomes Direktīva 93/85/EEK (1993. gada 4. oktobris) par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli
(OV L 259, 18.10.1993., 1./25. lpp.)
Konsolidēts teksts 01993L0085-20060707 html pdf
 
31998L0057 Padomes Direktīva 98/57/EK (1998. gada 20. jūlijs) par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. apkarošanu
(OV L 235, 21.8.1998., 1./39. lpp.)
Konsolidēts teksts 01998L0057-20060730 html pdf
 
32006L0091 Padomes Direktīva 2006/91/EK ( 2006. gada 7. novembris ) par Kalifornijas bruņuts apkarošanu (Kodificēta versija)
(OV L 312, 11.11.2006., 42./44. lpp.)
 
32007L0033 Padomes Direktīva 2007/33/EK ( 2007. gada 11. jūnijs ) par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/465/EEK (OV L 156, 16.6.2007., 12./22. lpp.)
html pdf