Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Normatīvie akti > Augu karantīna > ES normatīvie akti > Direktīvas > Par veģetatīvo pavairošanas materiālu

Par veģetatīvo pavairošanas materiālu

Dārzeņi

31992L0033 Padomes Direktīva 92/33/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (OV L 157, 10.6.1992., 1./9. lpp.) Konsolidēts teksts 01992L0033-20071030 html pdf
Skatīt 32008L0072

31993L0061 Komisijas Direktīva 93/61/EEK (1993. gada 2. jūlijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 19./28. lpp.) html . Izņēmums 11994N

31993L0062 Komisijas Direktīva 93/62/EEK (1993. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (OV L 250, 7.10.1993., 29./30. lpp.) html Skatīt 32008L0072

32008L0072 Padomes Direktīva 2008/72/EK ( 2008. gada 15. jūlijs ) par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 205, 1.8.2008., 28./39. lpp.) html pdf .Labots ar 32008L0072R(01)

 

Vīnogulāji

31968L0193 Padomes Direktīva (1968. gada 9. aprīlis) par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 93, 17.4.1968., 15./23. lpp.) Konsolidēts teksts 01968L0193-20050714 html pdf

 

Augļaugi

 31992L0034 Padomes Direktīva 92/34/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (OV L 157, 10.6.1992., 10./18. lpp.) Konsolidēts teksts 01992L0034-20071130 html pdf
Grozīts ar 32008L0090

31993L0048  Komisijas Direktīva 93/48/EEK (1993. gada 23. jūnijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz augļaugu pavairojamo materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļkopībai, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 1./8. lpp.) html Izņēmums 11994N

31993L0064 Komisijas Direktīva 93/64/EEK (1993. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK par augļu ražošanai paredzētā augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību (OV L 250, 7.10.1993., 33./34. lpp.) html

32008L0090 Padomes Direktīva 2008/90/EK ( 2008. gada 29. septembris ) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (Pārstrādātā versija) (OV L 267, 8.10.2008., 8./22. lpp.) html pdf Grozīts ar 32010D0777

 

 Dekoratīvie augi

31993L0049 Komisijas Direktīva 93/49/EEK (1993. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK
(OV L 250, 7.10.1993., 9./18. lpp.) Konsolidēts teksts 01993L0049-19991231 html pdf

31998L0056 Padomes Direktīva 98/56/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību
(OV L 226, 13.8.1998., 16./23. lpp.) Konsolidēts teksts 01998L0056-20030710 html pdf