Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

Meklēšana

Lēmumi

 Priedes koksnes nematodes izplatības ierobežošana

32012D0535 2012/535/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. septembris) par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematodes) izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 6543) (OV L 266, 2.10.2012., 42./52. lpp.). Skatīt: html; pdf

32006D0133 2006/133/EK: Komisijas Lēmums (2006. gada 13. februāris), ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus ( Steiner et Buhrer ) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 345) (OV L 52, 23.2.2006., 34./38. lpp.). Skatīt: html; pdf

Grozīts ar:

Komisijas Lēmums 2008/340/EK (2008. gada 25. aprīlis). Skatīt: 32008D0340
Komisijas Lēmums 2008/378/EK (2008. gada 15. maijs). Skatīt: 32008D0378
Komisijas Lēmums 2008/684/EK (2008. gada 19. augusts). Skatīt: 32008D0684
Komisijas Lēmums 2008/790/EK (2008. gada 7. oktobris). Skatīt: 32008D0790
Komisijas Lēmums 2008/954/EK (2008. gada 15. decembris). Skatīt: 32008D0954
Komisijas Lēmums 2009/420/EK (2009. gada 28. maijs). Skatīt: 32009D0420
Komisijas Lēmums 2009/993/ES (2009. gada 17. decembris). Skatīt: 32009D0993
Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/175/ES (2012. gada 23. marts). Skatīt: 32012D0175

Konsolidēts teksts: 02006D0133-20120327; html; pdf

Ārkārtas pasākumi

31998D0109 Komisijas Lēmums (1998. gada 2. februāris), ar ko dalībvalstīm atļauj veikt pagaidu ārkārtas pasākumus attiecībā uz Taizemi, lai novērstu Thrips palmi Karny izplatīšanos
(OV L 27, 3.2.1998., 47./48. lpp.) html pdf Labots ar 31998D0109R(01)

32002D0757 Komisijas Lēmums (2002. gada 19. septembris) par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 3380)
(OV L 252, 20.9.2002., 37./39. lpp.) Konsolidēts teksts 02002D0757-20070330 html pdf

32003D0766  Komisijas Lēmums (2003. gada 24. oktobris) par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Diabrotica virgifera Le Conte izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 3880)
(OV L 275, 25.10.2003., 49./50. lpp.) Konsolidēts teksts 02003D0766-20080806 html pdf

32004D0004  Komisijas Lēmums (2003. gada 22. decembris), kas dalībvalstīm atļauj uz laiku pieņemt neatliekamus pasākumus pret vadaudu bakteriozes izraisītāju (Pseudomonas solanacearum) Smith attiecībā uz Ēģipti (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 4956)
(OV L 2, 6.1.2004., 50./54. lpp.) Konsolidēts teksts 02004D0004-20081113 html pdf

32004D0200  Komisijas Lēmums (2004. gada 27. februāris) par pasākumiem, lai novērstu Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 581)
(OV L 64, 2.3.2004., 43./44. lpp.) html pdf

32004D0416  Komisijas Lēmums (2004. gada 29. aprīlis) par īslaicīgiem ārkārtas pasākumiem attiecībā uz noteiktiem Argentīnas vai Brazīlijas izcelsmes citrusaugļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1584)
(OV L 151, 30.4.2004., 76./81. lpp.) Konsolidēts teksts 02004D0416-20070522 html pdf

32006D0464  2006/464/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 27. jūnijs ) par provizoriskiem ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2881)
(OV L 183, 5.7.2006., 29./32. lpp.) html pdf Labots ar 32006D0464R(01)

32007D0365  2007/365/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 25. maijs ) par ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2161)
(OV L 139, 31.5.2007., 24./27. lpp.) Konsolidēts teksts 02007D0365-20081007 html pdf

32007D0410  2007/410/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 12. jūnijs ) par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda ievešanu un izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2451)
(OV L 155, 15.6.2007., 71./73. lpp.) html pdf

32007D0433  2007/433/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 18. jūnijs ) par provizoriskiem ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2496)
(OV L 161, 22.6.2007., 66./69. lpp.) html pdf

32008D0840  2008/840/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 7. novembris ), par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Anoplophora chinensis ( Forster ) ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6631)
(OV L 300, 11.11.2008., 36./41. lpp.) html pdf Grozīts ar 32010D0380

Pagaidu atkāpes no noteikumiem

31993D0359 Komisijas Lēmums (1993. gada 28. maijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs
(OV L 148, 19.6.1993., 41./43. lpp.)html 

31993D0360 Komisijas lēmums (1993. gada 28. maijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Kanādā
(OV L 148, 19.6.1993., 45./48. lpp.) html

 31993D0365  Komisijas Lēmums (1993. gada 2. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz termiski apstrādātu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko paredz sīki izstrādātus pasākumus par indikatoru sistēmu, kura jāpiemēro termiski apstrādātai koksnei
(OV L 151, 23.6.1993., 38./42. lpp.) html

31993D0422 Komisijas Lēmums (1993. gada 22. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei (OV L 195, 4.8.1993., 51./54. lpp.) html

31993D0423 Komisijas Lēmums (1993. gada 22. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei
(OV L 195, 4.8.1993., 55./57. lpp.) html Labots ar 31993D0423R(01)

32002D0499 Komisijas Lēmums (2002. gada 26. jūnijs), ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugiem, kuru izcelsmes valsts ir Korejas Republika (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 2251)
(OV L 168, 27.6.2002., 53./57. lpp.) Konsolidēts teksts 02002D0499-20070622 html pdf
Grozīts ar 32010D0646

32002D0887 Komisijas Lēmums (2002. gada 8. novembris), ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 4348)
(OV L 309, 12.11.2002., 8./12. lpp.) html pdf

32003D0063 Komisijas Lēmums (2003. gada 28. janvāris), ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpes no Padomes Direktīvas 2000/29/EK attiecībā uz kartupeļiem, kas nav paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir dažās Kubas provincēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 338) (OV L 24, 29.1.2003., 11./14. lpp.) Konsolidēts teksts 02003D0063-20081126 html pdf 

32003D0248 Komisijas Lēmums (2003. gada 9. aprīlis), ar ko atļauj dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1183)
(OV L 93, 10.4.2003., 28./31. lpp.) Konsolidēts teksts 02003D0248-20070404 html pdf 

32003D0249 Komisijas Lēmums (2003. gada 9. aprīlis), ar ko atļauj dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Čīles izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1184)
(OV L 93, 10.4.2003., 32./35. lpp.) Konsolidēts teksts 02003D0249-20070405 html pdf 

32003D0250 Komisijas Lēmums (2003. gada 9. aprīlis), ar ko atļauj dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Dienvidāfrikas Republikas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1185)
(OV L 93, 10.4.2003., 36./39. lpp.) Konsolidēts teksts 02003D0250-20070405 html pdf

32004D0096 Komisijas Lēmums (2004. gada 28. janvāris), ar kuru dalībvalstīm uz laiku atļauts noteikt izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Šveices izcelsmes Vitis L. augiem, izņemot augļus (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 122)
(OV L 28, 31.1.2004., 26./29. lpp.) html pdf

32005D0359 2005/359/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 29. aprīlis), ar ko paredz atkāpšanos no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokiem ar mizu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1298)
(OV L 114, 4.5.2005., 14./19. lpp.) Konsolidēts teksts 02005D0359-20061101 html pdf

32005D0051
2005/51/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 21. janvāris), ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 92)
(OV L 21, 25.1.2005., 21./24. lpp.) Konsolidēts teksts 02005D0051-20090227 html pdf

 Vispārējie

31998D0083 Komisijas Lēmums (1998. gada 8. janvāris), ar ko dažas trešās valstis un dažus trešo valstu apgabalus atzīst par Xanthomonas campestris (visu Citrus ģints augiem patogēno rasu), Carospora angolensis Carv et. Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visu Citrus ģints augiem patogēno rasu) neskartām (OV L 15, 21.1.1998., 41./42. lpp.) Konsolidēts teksts 01998D0083-20040501 html pdf