Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu šķirnes > Selekcionāra tiesību piešķiršana

Selekcionāra tiesību piešķiršana

Selekcionāra tiesības nozīmē, ka neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu: ražot, pavairot, piedāvāt pārdošanai, pārdot vai citā veidā realizēt, eksportēt un importēt. Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes sēklas materiāla izmantošanu.

Kopš 2002.gada 31.maija ir spēkā jaunais „Augu šķirņu aizsardzības likums”. Līdz ar to tika atzīts par spēku zaudējušu 1993.gadā pieņemtais likums „Par augu šķirņu aizsardzību”.

Jaunais likums ir izstrādāts atbilstoši Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (turpmāk UPOV) prasībām. Tās paredz, ka šķirnei jābūt:

 • jaunai - tā nedrīkst būt komerciāli izmantota Latvijā vairāk nekā gadu,
 • atšķirīgai, viendabīgai un stabilai (turpmāk AVS),
 • nosaukumam jāatbilst UPOV kultūraugu starptautiskai nomenklatūrai.

Augu šķirņu aizsardzības likums tiek piemērots visām augu ģinšu un sugu šķirnēm (ieskaitot hibrīdus). Tā mērķi ir:

 • noteikt selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtību,
 • nodrošināt selekcionāra tiesību aizsardzību.

Lai kādu šķirni pieteiktu augu šķirņu aizsardzībai, pieteicējam VAAD Sēklu kontroles departamentā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. iesniegums;
 2. šķirnes apraksts, kas veidots, veicot AVS testu (ja šķirne ir pārbaudē, tad jāiesniedz šķirnes apraksta tehnisko anketu);
 3. par iesnieguma iesniegšanu izdarītā maksājuma dokumenta kopija;
 4. pilnvarojums, ja pieteicējs nav selekcionārs;
 5. pieprasot konvencijprioritāti–apstiprināto pirmo iesnieguma kopiju;
 6. pirmās selekcionāra tiesību piešķiršanas apliecības kopiju, ja selekcionāra tiesības aizsargātas citās valstīs.

Selekcionāra tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis par selekcionāra tiesību aizsardzību maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtība un apmērā.

Pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, Latvijas selekcionāriem ir iespēja pieteikties selekcionāra tiesību piešķiršanai Kopienas teritorijā, ko nosaka Regula (EK) Nr.2100/94. Šīs Regulas noteikumu īstenošanu sadarbībā ar Kopienas augu šķirņu biroju (Communiti Plant Variety Office – CPVO) veiks Valsts augu aizsardzības dienests.

Atšķirībā no Augu šķirņu aizsardzības likuma, regula paredz, ka ārpus Latvijas šķirne tiek uzskatīta par jaunu, ja šķirnes komponenti vai novāktais šķirnes materiāls ar selekcionāra piekrišanu nav pārdots vai kā citādi izmantots Kopienas teritorijā vairāk nekā vienu gadu pirms iesnieguma reģistrēšanas selekcionāra tiesību piešķiršanai Kopienas teritorijā.

Regulā paredzētie šķirņu komerciālās izmantošanas termiņi ārpus Kopienas teritorijas ir tādi paši kā Augu šķirņu aizsardzības likumā paredzētie ārpus Latvijas teritorijas. Respektīvi, pirms iesnieguma reģistrācijas (nacionālai selekcionāra tiesību piešķiršanai) šķirni komerciāli izmantot var:

 • mazāk nekā sešus gadus vīnogulājiem un koku sugām;
 • četrus gadus pārējām sugām.

Visām augu šķirnēm, kurām CPVO (Community Plant Variety Office) būs piešķīrusi ES kopējo aizsardzību, tā automātiski attieksies arī uz Latviju. Tas nozīmē, ka Latvijas zemkopji šīs šķirnes drīkstēs izmantot tikai ar ES aizsargāto augu šķirņu selekcionāra tiesību īpašnieku atļaujām. Savukārt Latvijas selekcionāru šķirnēm, kurām tiks piešķirtas selekcionāra tiesības Kopienas teritorijā, būs aizsardzība visās ES dalībvalstīs.
                           
Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijā drīkst sertificēt un pavairot visu šķirņu sēklas materiālu, kas iekļauts ES kopējos lauksaimniecības un dārzeņu augu sugu šķirņu katalogos.
 
Savukārt tās Latvijā selekcionētās šķirnes, kas ir iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā, atbilstoši ES prasībām ir iekļautas arī ES kopējā katalogā. Tas rada iespēju Latvijas selekcionāriem sertificēt, pavairot un pārdot savu šķirņu sēklas materiālu visās ES dalībvalstīs.

Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai: DOC, ODT, DPF

Dokumentu paraugi

 • Apliecība selekcionāra tiesību piešķiršanai