Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Bioloģiskajiem audzētājiem > Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāze

Bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē ievieto informāciju par Latvijā pieejamo bioloģiskas izcelsmes sēklas vai sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu.

Bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls pakļauts tādam pašam sēklu sertifikācijas procesam kā konvencionālas izcelsmes sēklas materiāls, līdz ar to tas atbilst augstām kvalitātes prasībām.

Katrai sugai tiek noteikts pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš, pēc kura datu bāzē vairs netiek pievienota informācija par jaunām partijām.

Pēdējais iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņš datu bāzē:

Sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

  • segto platību dārzeņiem – 20. janvāris;
  • vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, kā arī atklātā lauka dārzeņiem – 5. februāris;
  • kartupeļiem – 5. aprīlis;
  • ziemas rapsim, ziemas ripsim – 20. jūlijs;
  • ziemāju labībām – 5. septembris.

Citam veģetatīvajam pavairošanas materiālam:

  • dārzeņiem un citiem lakstaugiem – 5. aprīlis;
  • zemenēm – 20. jūlijs;
  • augļu kokiem un krūmogulājiem – 10. maijs un 5. septembris.

Datu bāzē informācija par pieejamo sēklas vai veģetatīvā pavairošanas materiāla daudzumu tiek aktualizēta triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no sēklaudzētāja par izmaiņām pieejamajā daudzumā.

Valsts augu aizsardzības dienesta rīcībā ir tikai pašu sēklaudzētāju sniegtā informācija par sagatavoto bioloģiskās izcelsmes sēklas materiālu, ja sēklaudzētājs izvēlas to piedāvāt tirdzniecībai izmantojot Bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzi.

Pēc pēdējā iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņa datu bāzē Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē un pieņem lēmumu par individuālo atļauju piešķiršanu attiecīgajām sugām.

Iesniegumi

  • Iesniegums informācijas iekļaušanai bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un sēklas kartupeļu datu bāzē
  • Iesniegums informācijas iekļaušanai bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē