Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests (izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Latgales reģionālās nodaļas vadītāja vietnieks

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze lauksaimniecībā
- darba pieredze struktūrvienības vadībā
- zināšanas un izpratne par dienesta darbības jomas regulējošiem normatīviem aktiem un valsts pārvaldes sistēmas uzbūvi un darbību
- labas komunikācijas prasmes, konceptuālā domāšana un patstāvība darba pienākumu veikšanā
- ētiskums un orientācija uz attīstību
- autovadītāja apliecība

Galvenie darba uzdevumi:
- vadīt, plānot, organizēt un kontrolēt reģionālās nodaļas darbu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā
- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi dienesta darbības jomās un sagatavot lēmuma projektus administratīvā pārkāpuma lietās
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
- darbs summētā darba laika ietvaros.

Ierēdņa dienesta vieta Sēlijas iela 25, Daugavpils.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā līdz 2016.gada 7.februārim Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv
 

2. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākais inspektors (divas vakances)

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
- zināšanas par augu karantīnas jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
- darbs summētā darba laika ietvaros.
 
Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā līdz 2016.gada 31.janvārim Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv