Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (darba vieta - Jelgava) – Zemgales reģionālās nodaļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
- zināšanas par augu karantīnas un sēklu aprites jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā
- veikt sēklu sertifikāciju un sēklu jomas normatīvo aktu uzraudzību
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā  līdz 2014.gada 18.septembrim, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67550934 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv
 

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā, ķīmijā, farmācijā vai bioloģijā. Priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā. Kā arī priekšroka pretendentiem  ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem toksikoloģijas, bioķīmijas un pārtikas drošības jomā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- ļoti labas angļu valodas zināšanas pētījumu analīzei un novērtējumu sagatavošanai
- prasme strādāt ar datoru
- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt novērtējumu toksikoloģijas jomā par augu aizsardzības līdzekļu un darbīgo vielu atbilstību  reģistrācijas nosacījumiem
- sagatavot priekšlikumus par norādēm augu aizsardzības līdzekļu marķējumā attiecībā uz klasifikāciju un ieteikumiem cilvēku un dzīvnieku drošības garantēšanai
- piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā līdz 2014.gada 23.augustam Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67027302 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv