Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

Valsts augu aizsardzības dienests izsludinātie konkursi:

1) Vakanto ierēdņa amats -  Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
 • darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
 • zināšanas par augu karantīnas jomu un vēlams par sēklu aprites jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
 • autovadītāja apliecība
 • prasme strādāt ar datoru
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:

 • veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā
 • veikt sēklu sertifikāciju un sēklu jomas normatīvo aktu uzraudzību
 • ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
 • darbs summētā darba laika ietvaros

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļā līdz 2015.gada 28.aprīlim, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219 vai e-pasts:personals@vaad.gov.lv

2) Vakanto ierēdņa amats -  Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļas vecākais referents

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība lauksaimniecībā
 • darba pieredze agronoma profesijā
 • zināšanas par augu aizsardzības un integrētās augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
 • prasme strādāt ar datoru
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:

 • apkopot no reģionu speciālistiem iesūtīto informāciju par kaitīgo organismu izplatību Latvijā
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus augu kaitēkļu un slimību monitoringa un prognožu jomā
 • uzturēt un veidot augu kaitēkļu un slimību izplatības ilggadīgo novērojumu datu bāzi un veikt analīzi par kaitīgo organismu izplatības tendencēm
 • nodrošināt ieinteresētās personas ar informāciju par kaitīgajiem organismiem, to bioloģiju un ierobežošanas  pasākumiem, sniegt informāciju par reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Ierēdņa dienesta vieta: Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā līdz 2015.gada 29.aprīlim Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv

3) Vakantais darbinieka amats - Saimniecības daļas iepirkumu speciālists (vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurisprudencē (var būt pēdējā kursa students)
 • vēlama darba pieredze jurisprudencē
 • zināšanas par publiskajiem iepirkumiem tiks uzskatītas par priekšrocību
 • precizitāte un atbildības sajūta
 • komunikācijas prasmes
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:

 • līgumu projektu izstrāde
 • organizēt konkursus, sarunu procedūras un iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
 • darbs ar dažādām datu bāzēm
 • kontrole par valsts mantas izmantošanu dienestā
 • dažādu saimniecisku jautājumu risināšana


Darbinieka darba vieta: Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā.

Darbinieka amatam noteikta: 2.saime “Apgāde (iepirkšana)”, 2 III B līmenis, 9 mēnešalgu grupa, mēnešalga 617,00 euro.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Personāla daļā līdz 2015.gada 17.aprīlim, e-pasta adrese: personals@vaad.gov.lv