Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto darba vietu  – Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas Vecākais eksperts (sēklkopībā) uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība
 • izglītība lauksaimniecības vai bioloģijas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • vēlama darba pieredze ar sēklkopību vai lauksaimniecību saistītā jomā
 • spēja strādāt rūpīgu un precīzu darbu
 • pieredze darbā laboratorijā un prasme strādāt ar laboratorijas iekārtām tiks uzskatīta par priekšrocību
 • prasme strādāt ar datoru (Microsoft Office)
 • vēlamas angļu valodas zināšanas
 • spēja strādāt komandā, ētiskums


Galvenie darba uzdevumi:

 • sēklu kvalitātes analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām metodēm
 • laboratorijas iekārtu uzturēšana

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 6. jūlijam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai, e-pasts: personals@vaad.gov.lv.
 

2. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – eksperts-kartogrāfs

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ģeogrāfijā, vides zinātnēs vai lauksaimniecībā
 • prasme strādāt ar kartēm (augšņu -; ortofoto -) un veikt ģeotelpisko datu apstrādi un karšu sagatavošanu
 • precizitāte un atbildības sajūta
 • komunikācijas prasmes
 • auto vadītāja tiesības un labas auto vadīšanas prasmes
 • angļu valodas zināšanas


Galvenie darba uzdevumi:

 • augšņu agroķīmiskās izpētes lauka darbu plānu projektu izstrāde
 • sadarbība ar klientiem augšņu agroķīmiskās izpētes darbu plānošanas un izpildes procesā
 • augsnes paraugu ņemšana objektos
 • lauku darbu dokumentācijas aizpildīšana
 • augšņu agroķīmiskās izpētes karšu un materiālu sagatavošana, pamatojoties uz laboratorijas analīžu datiem
 • pārskatu par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem sagatavošana
 • darbs ar dažādām datu bāzēm
 • klientu konsultēšana par agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanu

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai, e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

3. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents (AAL efektivitātes speciālists/agronoms)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība lauksaimniecībā - agronoms ar specializāciju augkopībā. Priekšrocības kandidātiem ar speciālajām zināšanām un pieredzi praktiskajā augu aizsardzībā un/vai konsultāciju sniegšanā lauksaimniekiem augu aizsardzības jomā
 • darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
 • zināšanas par kultūraugu attīstības stadijām un kaitīgo organismu bioloģiju
 • zināšanas par augu aizsardzības līdzekļiem un to efektivitātes nosacījumiem
 • zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas
 • prasme strādāt ar datoru
 • organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

 • sagatavot normatīvo aktu prasībām atbilstošus novērtējumus par reģistrācijai pieteikto augu aizsardzības līdzekļu bioloģisko efektivitāti, par kaitīgo organismu rezistences attīstības un fitotoksiskuma riskiem;
 • veikt pārbaudes par augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes izmēģinājumu veicēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • pārstāvēt Latviju Eiropas Komisijas, Eiropas un Vidusjūras Augu Aizsardzības organizācijas un citu starptautisku organizāciju izveidotajās ekspertu darba grupās.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 940 līdz 1263 eiro (bruto)
 • profesionālo izaugsmi un iespēju iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes darba grupās
 • iespēju piedalīties kvalifikācijas celšanas apmācībās ārzemēs
 • sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu


Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai, e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

4. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents (toksikologs - 2 vakances)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā, medicīnā vai sabiedrības veselības specialitātē, priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā, kā arī priekšroka pretendentiem ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem toksikoloģijā, medicīnā, bioloģijā vai ķīmijā kā arī zināšanām ķīmisko vielu kontroles jomā
 • darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
 • zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas
 • prasme strādāt ar datoru
 • organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

 • veikt augu aizsardzības līdzekļa atbilstības novērtējumu reģistrācijas nosacījumiem toksikoloģijas jomā, t.sk., par līdzekļu ietekmi uz dažādām cilvēku grupām.
 • laboratorijas un lauka pētījumu un citas informācijas izvērtēšana un novērtējumu sagatavošana
 • dalība ES Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 940 līdz 1263 eiro (bruto)
 • profesionālo izaugsmi un iespēju iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes darba grupās
 • iespēju piedalīties kvalifikācijas celšanas apmācībās ārzemēs
 • sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai, e-pasts: personals@vaad.gov.lv

5. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) – Vispārējās uzraudzības daļas inspektors

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība (lauksaimniecībā, bioloģijā, ekonomikā, vides vai tiesību zinātnēs)
 • pieredze amatā valsts pārvaldē un profesionālas prasmes nozarē atbilstošā jomā
 • pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem
 • dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
 • prasme strādāt ar informācijas datu bāzēm un Excel
 • autovadītāja apliecība
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Kā prioritāte vēlamas:

 • zināšanas par augu karantīnas, augu aizsardzības, sēklu kontroles un mēslošanas līdzekļu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem
 • Pieredze administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā

Galvenie darba uzdevumi:

 • nodrošināt dienesta reģionālo nodaļu plānu un pārskatu apkopošanu un to analīzi
 • nodrošināt reģionālo nodaļu plāna izpildes koordināciju
 • veikt dienesta reģionālo nodaļu izdoto dokumentu pārbaudes
 • nodrošināt informācijas apriti par ierosinātajām administratīvo pārkāpumu lietām

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 835 līdz 940 eiro (bruto)
 • sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai, e-pasts: personals@vaad.gov.lv