Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Juridiskās daļas vadītājs (vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju
- darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā trīs gadi
- administratīvo tiesību pārzināšana
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- angļu valodas zināšanas
- prasme strādāt ar datoru
- spēja analītiski domāt, piemērot tiesību normas
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:
- nodrošināt daļas darba plānošanu
- konsultēt darbiniekus juridiskajos jautājumos
- veikt iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektu sagatavošanas metodisko vadīšanu
- nodrošināt VAAD interešu pārstāvību
- pilnveidot juridisko un kontroles jautājumu risināšanas kārtību
- sniegt juridiska rakstura priekšlikumus VAAD noteikto uzdevumu izpildes pilnveidošanai
- izvērtēt sagatavoto administratīvo aktu un uzziņu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem
- sagatavot rīkojumus un instrukcijas VAAD pamatdarbības jautājumos

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami līdz 6.martam Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

2. VAAD izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Latgales reģionālās nodaļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, vides aizsardzībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā specialitātē valsts pārvaldē
- zināšanas par augu karantīnas jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- novērtēt augu pavairojamā materiāla atbilstību fitosanitārajām un kvalitātes prasībām stādaudzētavās
- sastādīt pārbaudes aktus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem

Ierēdņa dienesta vieta Raiņa iela 16, Ludza.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami līdz 6.martam Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

3. VAAD izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku) – Rīgas reģionālās nodaļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē, vēlama lauksaimniecībā
- zināšanas par augu karantīnas jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- angļu un krievu valodas prasmes
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- uzraudzīt koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā reģistrētos uzņēmumus
- novērtēt augu pavairojamā materiāla atbilstību fitosanitārajām un kvalitātes prasībām stādaudzētavās
- sastādīt pārbaudes aktus
- darbs summētā darba laika ietvaros
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā līdz 23.februārim Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.