Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz šādiem vakanto ierēdņa un darbinieka amatiem:

1. Augu karantīnas departamenta vecākais eksperts

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežzinātnēs, vides zinātnē vai bioloģijā, priekšroka pretendentiem ar izglītību lauksaimniecībā un mežzinātnēs

- vēlama pieredze attiecīgajā specialitātē

- zināšanas par augu karantīnu regulējošiem normatīviem aktiem

- labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas

- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- apkopot informāciju un sagatavot pārskatus par Latvijā konstatētajiem augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamajiem organismiem

- sagatavot pārskatus par monitoringa un apsekojumu rezultātiem nosūtīšanai ES Komisijai

- sagatavot priekšlikumus dienesta normatīvajiem aktiem, vadlīnijām un informatīvajiem materiāliem

- izsniegt augu pases un etiķetes

- sagatavot aktuālo informāciju par augu karantīnas organismiem un augiem sevišķi bīstamiem organismiem, to izplatību un ierobežošanas pasākumiem informācijas ievietošanai dienesta mājaslapā un sabiedrības informēšanai

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 26.martam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

2. Zemgales reģionālās nodaļas vecākais inspektors (vakance uz nenoteiktu laiku), darba vieta Dobele vai Jelgava.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā

- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē, vēlama lauksaimniecībā

- zināšanas par augu karantīnas jomu un sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem

- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes

- autovadītāja apliecība

- prasme strādāt ar datoru

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi sēklu aprites jomā un fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā

- sastādīt pārbaudes aktus

- sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas un sēklu aprites jomā

- ņemt augu un augu produktu paraugus

- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos

- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem

- darbs summētā darba laika ietvaros

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 26.martam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

3. Stratēģijas un metodoloģijas departamenta procesu pārvaldības vadītājs

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība informāciju sistēmās, kvalitātes vadībā, tiesību zinātnēs vai uzņēmējdarbībā

- darba pieredze pārvaldības sistēmu uzturēšanā

- izpratne un zināšanas par informācijas sistēmu procesiem

- pieredze dokumentu aprites elektroniskajos risinājumos

- administratīvo tiesību pārzināšana

- dokumentu un procesu aprakstu sagatavošanas prasmes

- angļu valodas zināšanas

- analītiskā un sistēmiskā domāšana

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- nodrošināt pāreju uz elektronisku dokumentu apriti, e-adreses ieviešanu

- izstrādāt priekšlikumus procesu un sistēmu darbības uzlabošanai un uzturēšanai

- pilnveidot dienesta valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmu

- konsultēt un apmācīt darbiniekus procesu pārvaldības jautājumos

- veikt iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu projektu sagatavošanu

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 28.martam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.