Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36/38, Rīga,.LV-1006, tālr. 67027098, 67027406 E-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

Valsts augu aizsardzības dienests  izsludina amata konkursus uz:

1. vakanto ierēdņa amatu – Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākais inspektors.

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā;
- vēlama darba pieredze lauksaimniecībā;
- zināšanas par augu karantīnas jomu regulējošiem normatīviem aktiem;
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes;
- autovadītāja apliecība;
- prasme strādāt ar datoru;
- angļu un krievu valodas prasmes;
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību.

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā;
- ņemt augu un augu produktu paraugus;
- uzraudzīt Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā reģistrētos uzņēmumus;
- novērtēt augu pavairojamā materiāla atbilstību fitosanitārajām un kvalitātes prasībām stādaudzētavās;
- sastādīt pārbaudes aktus;
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 28.decembrim jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

2. vakanto darbinieka amatu – Vidzemes reģionālās nodaļas eksperts (sēklkopībā) (darba vieta: Mūrmuižas iela 18, Valmierā).

Prasības pretendentiem:
- vēlama augstākā izglītība lauksaimniecībā vai bioloģijā;
- vēlama darba pieredze attiecīgajā jomā;
- zināšanas par sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem;
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes;
- prasme strādāt ar datoru;
- spēja strādāt rūpīgu un precīzu darbu;
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību.

Galvenie darba uzdevumi
:
- veikt sēklu kvalitātes analīzes atbilstoši sēklu kontroles noteikumiem;
- kārtot sēklu kvalitātes uzskaites dokumentāciju;
- kārtot sēklu paraugu pieņemšanu.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 28.decembrim jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

3. vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents

Prasības pretendentiem
:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- augstākā izglītība ķīmijā, lauksaimniecībā vai bioloģijā. Priekšrocības kandidātiem ar speciālajām zināšanām un pieredzi bioķīmijas, lauksaimniecības, pārtikas drošības jomās, kā arī ķīmisko vielu laboratoriskā noteikšanā vielu maisījumos, augos un augu un dzīvnieku izcelsmes produktos;
- zināšanas par augu aizsardzības līdzekļiem, normatīvo aktu prasībām, kas regulē augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un novērtēšanu Latvijā;
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē;
- ļoti labas angļu valodas zināšanas pētījumu analīzei un novērtējumu sagatavošanai;
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes;
- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību;
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību.

Galvenie darba uzdevumi
:
- pārbaudīt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu atbilstību reģistrācijas nosacījumiem;
- sagatavot normatīvo aktu prasībām atbilstošus novērtējumus ķīmisko vielu analītisko metožu un atlieku jomā par augu aizsardzības līdzekļu atbilstību to paredzētajai lietošanai;
- darbs biroja apstākļos ar dokumentiem.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 28.decembrim jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67550934 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

4. uz vakanto ierēdņa amatu – Zemgales reģionālās nodaļas vecākais inspektors (dienesta vieta Bauska un Jelgava).

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā;
- darba pieredze lauksaimniecībā;
- zināšanas par augu aizsardzības un mēslošanas jomu regulējošiem normatīviem aktiem;
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes;
- autovadītāja apliecība;
- prasme strādāt ar datoru;
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību.

Galvenie darba uzdevumi:
- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu prasību izpildi augu aizsardzības jomā;
- uzraudzīt un kontrolēt mēslošanas līdzekļu aprites atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem;
- sastādīt pārbaudes aktus;
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 28.decembrim jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.