Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsludina konkursu uz vakanto darbinieka darba vietu uz noteiktu laiku – Augu karantīnas departamenta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas eksperts molekulārajā bioloģijā

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība lauksaimniecībā vai dabaszinātnēs
- vismaz viena gada veiksmīga darba pieredze laboratorijā
- zināšanas un pieredze darbā ar molekulārās bioloģijas metodēm
- angļu valodas zināšanas
- prasme strādāt ar datoru
- spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi saistīti ar augu karantīnas un nekarantīnas organismu diagnosticēšanu, pielietojot polimerāzes ķēdes reakcijas metodi

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu) līdz 4. jūlijam jāiesniedz VAAD Personāla daļā, e-pasts: personals@vaad.gov.lv, tālr. 67027219.

2. VAAD izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku – Reģionālās nodaļas vecākais inspektors (darba vieta Gulbene vai Limbaži)

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē, vēlama lauksaimniecībā
- zināšanas par augu karantīnas jomu un sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību
 
Galvenie darba uzdevumi:

- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi sēklu aprites jomā un fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā
- sastādīt pārbaudes aktus
- sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas un sēklu aprites jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
 
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu) līdz 4. jūlijam jāiesniedz VAAD Personāla daļā, e-pasts: personals@vaad.gov.lv, tālr. 67027219.
 
3. VAAD izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu uz noteiktu laiku – Augu karantīnas departamenta Fitosanitārās uzraudzības daļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežzinātnēs, vides zinātnē vai bioloģijā
- vēlama pieredze attiecīgajā specialitātē
- zināšanas par augu karantīnu regulējošiem normatīviem aktiem
- labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:
- apkopot informāciju un sagatavot pārskatus par Latvijā konstatētajiem augu karantīnas un
augiem sevišķi bīstamajiem organismiem
- sagatavot pārskatus par monitoringa un apsekojumu rezultātiem nosūtīšanai ES Komisijai
- sagatavot priekšlikumus dienesta normatīvajiem aktiem, dienesta instrukcijas un vadlīnijas un informatīvajiem  materiāliem izstrādāt
- atbildēt par metodisko vadību monitoringa un apsekojumu veikšanā augu karantīnas organismu un  augiem sevišķi bīstamo organismu atklāšanai un izplatības noteikšanai un metodisko vadību kontroļu veikšanā apritē esošajam koksnes iepakojamam materiālam
- sagatavot pārskatu un analīzi par sasniegtajiem darbības rezultātiem un rādītājiem par uzņēmumiem, kas veic koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi, un/vai marķēšanu

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu) līdz 4. jūlijam jāiesniedz VAAD Personāla daļā, e-pasts: personals@vaad.gov.lv, tālr. 67027219.

4. VAAD izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu uz noteiktu laiku – Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorijas eksperts (ķīmiķis - analītiķis)

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība ķīmijā, bioloģijā, dabas zinībās vai ar lauksaimniecību saistītā jomā (priekšroka pretendentiem ar specializāciju ķīmijā)
- prasme veikt paraugu testēšanu
- prasme strādāt ar laboratorijas iekārtām un reaģentiem
- prasme strādāt ar datoru (Microsoft Office)
- precizitāte un atbildības sajūta
- komunikācijas prasmes
- spēja strādāt komandā, ētiskums
- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba uzdevumi:
- analizējamo produktu sagatavošana
- specializēto iekārtu darbināšana un uzraudzīšana
- dokumentu sagatavošana
- ķīmisko trauku, iekārtu un palīginstrumentu mazgāšana un žāvēšana
- augsnes un mēslošanas līdzekļu ķīmisko analīžu veikšana
- dažādu tehnisku darbu veikšana

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu) līdz 2. jūlijam jāiesniedz VAAD Personāla daļā, e-pasts: personals@vaad.gov.lv, tālr. 67027219.