Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Rekvizīti

 

Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese - Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138
Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Valsts kase, kods TRELLV22


Tālr.: 67027098, 67027406
Fakss: 67027302
E-pasts:
info@vaad.gov.lv
 

 Valsts nodevas jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC:TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.