Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Rekvizīti

 

Valsts augu aizsardzības dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000042982
Valsts kase
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
BIC kods: TRELLV22


Juridiskā adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis:
67027406; 67027098
E-pasts:
pasts@vaad.gov.lv
 

 Valsts nodevas jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
BIC kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.