Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Augu aizsardzības līdzekļu saraksts parāda līdzekļus, ko uz šo brīdi drīkst izplatīt, lietot vai izlietot.
Ja vēlaties sameklēt jums interesējošo augu aizsardzība līdzekli pēc citiem kritērijiem (piemēram, pēc tā sastāvā esošās darbīgās vielas, reģistrācijas īpašnieka nosaukuma, lietošanas kategorijas u.c),
tad izvēlieties paplašināto meklēšanu.
Lai izlasītu tabulas kolonās lietoto saīsinājumu atšifrējumus, lūdzu, uzbīdīt peles kursoru uz tā.

Augu aizsardzības līdzekļa tips:
Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums:
AAL Atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā
paplašinātā meklēšana
Atrasti vairāk kā 100 augu aizsardzības līdzekļi.
Reģ.Nr./PT atļ.Nr.        AAL nosaukums Lietošanas kategorija Reģistrācijas klase
Preparatīvā forma AAL reģistrācijas īpašnieks
Reģistrācijas termiņš
Darbīgās vielas nosaukums un saturs Klasifikācija Atļautais lietojums Marķējumi
0095        2,4-D Nufarm
2
H
šķīduma koncentrāts Nufarm GmbH & Co KG
06.12.2006.-31.12.2031.
2.4-D 600 g/l
Klasifikācija
Atļautais lietojums