Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Veidlapas, iesniegumi > Augu karantīna

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrs

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei DOC, ODT, PDF

Iesniegums reģistrācijai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā DOC, ODT, PDF

Iesniegums grozījumu izdarīšanai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā DOC, ODT, PDF

Iesniegums svītrošanai no reģistra DOC, ODT, PDF

Eksports un reeksports

Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai DOC, ODT, PDF

Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai fitosanitārā sertifikāta saņemšanai DOC, ODT, PDF

Iesniegums fitosanitārā sertifikāta saņemšanai DOC, ODT, PDF

Augu un augu produktu izplatīšana Eiropas Savienībā (augu pases un sertifikācija)

Pieteikums VAAD aizvietotājpases izgatavošanai DOC, ODT, PDF

Pieteikums VAAD augu pases vai etiķetes izgatavošanai DOC, ODT, PDF

Pieteikums VAAD augu pases izgatavošanai no trešajām valstīm ievestajam materiālam DOC, ODT, PDF

Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrācija

Iesniegums reģistrācijai Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā DOC, ODT, PDF

Iesniegums par grozījumu veikšanu Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā DOC, ODT, PDF

Termiskās apstrādes procesa sertifikācijas atļauju saņemšana

Iesniegums sertifikācijas atļaujas saņemšanai DOC, ODT, PDF