Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Veidlapas, iesniegumi > Augu aizsardzība

Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

Iesniegums augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai un anulēšanai DOC, PDF

Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš DOC, PDF

Apliecības saņemšana augu aizsardzības jomā

Iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā DOC, PDF  

Pieteikšanās Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistram

Iesniegums personas iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā DOC, PDF

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija

Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas pieteikums DOC

Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai

Iesniegums sertifikāta saņemšanai DOC, PDF