Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Veidlapas, iesniegumi > Mēslošanas līdzekļi, substrāti un mēslošanas plāni

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas iesniegums DOC, PDF

Latvijā ražota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācijas iesniegums DOC, PDF

Iesniegums atļaujas saņemšanai mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai un tirdzniecībai DOC, PDF

Apliecinājums par  augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiska preparāta efektivitāti DOC, PDF

Iesniegums par mēslošanas līdzekli un substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī DOC, PDF

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis” uzskaiti DOC, PDF

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušanu bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā DOC, PDF

Informācija par reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem DOC, PDF

Informācija par  mēslošanas līdzekļiem, kas ievesti ar atļaujām DOC, PDF

Informācija par mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS" DOC, PDF

Informācija par mēslošanas līdzekļu maisījumiem, kas sagatavoti pēc individuāla pasūtījuma DOC, PDF

Informācija par mēslošanas līdzekļiem, kam piemērots savstarpējās atzīšanas princips DOC, PDF

Informācija par substrātiem DOC, PDF

Informācija par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru): kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta, kalcija amonija nitrāta un mēslošanas līdzekļa, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas tirdzniecības vietām DOC, PDF

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums DOC, PDF