Nedēļas laikā (no 30.05. līdz  05.06.2022.) veiktas 39 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Nedēļas laikā par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti četri iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL pārbaužu ietvaros ņemti 11 augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaužu laikā nav konstatēti ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi.