Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta testēšanas laboratorija (akreditācijas apliecība un sfēra), augsnes references laboratorija, Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Pasaules augsnes laboratoriju tīkla (GLOSOLAN) un Eiropas un Eirāzijas augsnes laboratoriju tīkla (EUROSOLAN) dalībniece.

Laboratorija veic augsnes agroķīmisko un fizikāli ķīmisko testēšanu, nosakot:

 • Reakciju (pH);
 • Organisko vielu saturu;
 • Augiem izmantojamos elementus (P2O5, K2O, Ca, Mg, Na, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn);
 • Augsnes minerālo slāpekli (N/NH4 un N/NO3).

Informatīvs materiāls kā pareizi paņemt augsnes paraugus, izvēlēties nosakāmos augsnes rādītājus un pēc analīzēm saprast saņemtos rezultātus, kā arī informāciju par augsnes testēšanas procesu: 

Informatīvs materiāls par paraug ņemšanu, analīzēm un rezultātu skaidrojums
 • Vienu paraugu var ņemt no platības, kas nav lielāka par 6 ha. Katra platība veido vienu paraugu ņemšanas laukumu.
 • Katru paraugu ņem, ejot pa laukuma garāko diagonāli un veicot 15-20 zondējumus vai rakumus ar lāpstu 20 cm dziļumā. Atsevišķos zondējumos vai rakumos paņemto augsni ievieto spainī un rūpīgi samaisa.
 • No samaisītās augsnes paņem vienu vidējo augsnes paraugu (apmēram 0,5 līdz 1 kg), ko ievieto tīrā traukā (piemēram, plastmasas spainī vai auduma maisiņā).
 • Ja tiek ņemti vairāki paraugi, katru trauku marķē ar kārtas skaitli. Aizpildot pieteikumu jānorāda šo kārtas skaitli un, rekomendējams – lauka nosaukumu, lauka bloka un/vai kadastra numuru.
 • Paraugus ņem no viendabīgas augsnes, vienā paraugā nedrīkst apvienot augsni ar atšķirīgu granulometrisko sastāvu (piemēram, smilts un māls), ar dažādu organisko vielu saturu vai no dažādiem augsnes tipiem (piemēram, velēnu karbonātu un podzolētas augsnes).
 • Paraugu nedrīkst ņemt nesen kaļķotā vai mēslotā laukā, to drīkst darīt ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc kaļķošanas vai mēslošanas.
 • Paraugs nedrīkst saturēt nesadalījušās augu daļas, dzīvnieku atliekas, akmeņus vai citus piemaisījumus.

Paraugus laboratorijā var iesniegt personīgi vai izmantojot kurjeru pakalpojumus (DPD, Latvijas Pasts, Omniva, u.c.).  Iesniedzot paraugus, jāpievieno aizpildīta pieteikuma veidlapa.

Paraugus pieņem Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tel.28679302. Ja plānots iesniegt vairāk par 50 paraugiem, lūgums iepriekš sazināties ar laboratoriju.

Laboratorija paraugus pieņem darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dienā pirms valsts noteiktajiem svētkiem paraugus laboratorijā pieņem no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Testēšana tiek veikta aptuveni 15 darbdienu laikā. Atkarībā no laboratorijas noslodzes testēšana var prasīt vairāk laika. Analīzes tiek veiktas rindas kārtībā.

Testēšanas rezultātus (testēšanas pārskatu) klientam nosūta elektroniski uz e-pasta adresi. E-pasts tiek sagatavots un nosūtīts automātiski no e-pasta adreses kuvis@vaad.gov.lv, tēma “Par elektroniska dokumenta nosūtīšanu”.

Laboratorija nesniedz interpretācijas un konsultācijas par testēšanas rezultātiem.

Par augsnes minerālā slāpekļa analīžu veikšanu iepriekš jāsazinās ar laboratoriju.

Lai laboratorija varētu veikt augsnes minerālā slāpekļa analīzes, paraugu ņemšanai un transportēšanai ir jāievēro īpaši nosacījumi. Ja paraugus nogādā laboratorijā uzreiz pēc ņemšanas, tad transportēšanas laikā paraugi jāuzglabā aukstuma kastē (apmērām + 4°C). Ja paraugi jāuzglabā ilgāk, tos ievieto saldētavā.

Augsnes minerālā slāpekļa monitorings