Ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir organismi, kuru ģenētisko materiālu mākslīgi modificē, piešķirot tam jaunas īpašības (piemēram, lai palielinātu auga izturību pret slimībām, kukaiņiem vai sausumu, uzlabotu pārtikas kvalitāti, palielinātu kultūrauga ražīgumu).

Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē ir ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra uzturēšana. Šobrīd Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā neviena persona nav reģistrēta.

Likumi

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

Ministru kabineta noteikumi

2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.78 "Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumi"

Eiropas Savienības normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/41/EK (2009. gada 6. maijs) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/27/EK ( 2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

 

Pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

Pašvaldība par noteikto aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai informē Valsts augu aizsardzības dienestu.

Karte izveidota pēc pašvaldību iesniegtās informācijas Valsts augu aizsardzības dienestam, atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta sestajai daļai.