Valsts augu aizsardzības dienesta kompetencē ir ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra uzturēšana. Šobrīd Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā neviena persona nav reģistrēta.

Normatīvie akti

Plašāks skaidrojums