Latvijā reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Lai iegūtu informāciju par bioloģiskajā lauksaimniecībā atļatajiem mēslošanas līdzekļiem, "Mēslošanas līdzekļu un substrātu saraksta" meklētājā, jānorāda mēslošanas līdzekļu statuss un jāatzīme "Atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā".