Latvijā reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Lai iegūtu informāciju par bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautajiem mēslošanas līdzekļiem, "Mēslošanas līdzekļu un substrātu saraksta" meklētājā jānorāda mēslošanas līdzekļa statuss un jāatzīmē "Atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā".